کتاب آموزشی مورد تایید کمیته داوران معرفی شد

قوانین فوتبالمدرسان داوری نسبت به استفاده از کتاب های آموزشی که مورد تایید کمیته داوران نیست خودداری کنند.
به گزارش سایت داوران ایران و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، با توجه به اینکه برخی مدرسان داوری در سطح کشور جهت تدریس از کتاب های متفرقه یا کپی کتاب های سال های گذشته استفاده می کنند، از این پس لازم است کتاب های جدید قوانین فوتبال که با آخرین تغییرات ترجمه و چاپ شده اند و مورد تایید کمیته داوران فدراسیون قرار گرفته است به عنوان کتاب های مرجع جهت تدریس مورد استفاده قرار بگیرد.
لازم به ذکر است مدرسان استانی در کلیه کلاس های داوری ملزم به استفاده از کتاب ذیل بوده و جهت تهیه این کتاب می توانند با شماره تلفن ذکر شده تماس بگیرند.
–   کتاب قوانین فوتبال ترجمه دکتر مهدی آزادی و مهندس امیر مبشر.
مرکز پخش کتاب دانشجو ۰۴۱۳۳۳۶۱۱۱۲

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.