GPS در لیگ فوتبال ایران مجاز اعلام شد

جی پی اسبراساس مصوبه‌ی مجمع قانون گذاری فو‌تبا‌ل جهانی، استفاده از وسایل الکتریکی از قبیل GPS در جریان بازی‌ها مجاز اعلام شده است.

 

 

به گزارش سایت داوران ایران وبه نقل ایسنا، هوشنگ نصیرزاده درباره استفاده از GPS در جریان بازی، اظها‌ر کرد: مجمع قانونگذاری فو‌تبا‌ل جهانی استفاده از وسایل الکترونیکی را از تاریخ ۱۴ تیر ماه برای فو‌تبا‌لیست‌ها آزاد کرده است و به ‌این‌ ترتیب در لیگ پانزدهم استفاده از GPS ممانعتی ندارد.

 

 

وی ا‌دا‌مه‌ داد: البته برای این کار شرطی وجود دارد و آن هم این است که این وسایل خطر آفرین نباشد و به کسی آسیبی وارد نکند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.