مرادی برای ارزیابی دو داور راهی مالدیو می‌شود

مسعود مرادی

مسعود مرادی که به عنوان ارزیاب کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز فعالیت می کند در تاریخ اول تا ۵ تیرماه در مالدیو حضور دارد تا عملکرد دو داور این کشور را برای حضور در فهرست داوران الیت آسیا( داوران ممتاز) مورد ارزیابی قرار بدهد.

این دو داور در صورتیکه از سوی مرادی تایید شوند می توانند به فهرست داوران الیت قاره اضافه شوند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.