نصیرزاده: امکان تعلیق فوتبال ایران وجود دارد

هوشنگ نصیرزاده
کارشناس داوری ایران هرگونه محرومیت در اثر فشار غیر‌فوتبالی‌ها را به ضرر فوتبال ایران خواند و گفت: این مساله ممکن است حتی به تعلیق فوتبال ایران منجر شود.
هوشنگ نصیرزاده، مسئول تدوین مقررات فدراسیون فوتبال درباره امکان تعلیق فوتبال ایران در صورت محرومیت فغانی از داوری اظهار کرد: در صورتی که فغانی با فشار مسئولان غیرفوتبالی از قضاوت محروم شود، امکان تعلیق فوتبال ایران از سوی فیفا وجود دارد.
به گزارش ایسنا، وی درباره صحبت‌هایی که در خصوص حضور غیرقانونی اسلامیان در پست نایب رییسی فدراسیون فوتبال گفته شده است نیز گفت: اسلامیان تنها سرپرست پست نایب رییسی فدراسیون فوتبال است و این سمت در قانون لحاظ شده. بنابراین او می‌تواند به مدت سه ماه در این پست باقی بماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.