افشاریان : فغانی آبروی داوری ماست

خداداد افشاریان داور فوتبال

خداداد افشاریان در مورداتفاقات بازی تراکتور و نفت و هجمه ای که علیه علیرضا فغانی داور این بازی راه افتاد، گفت و گویی انجام داد:

دنبال مقصر نیستم
من کاری به وقایع تبریز ندارم و دنبال مقصر اتفاقات بعد از بازی هم نیستم. به هر حال مسوولان پیگیر هستند و کسانی که دستی بر آتش دارند خوب کار می کنند تا این ماجرا به شکل خوبی تمام شود.

فغانی آبروی داوری ماست
من فقط می خواهم در مورد داوری صحبت کنم.چون بازی تراکتور نفت حساس ترین بازی لیگ بود بیشترین پوشش خبری را داشت و تمام توجهات روی این بازی بود. به همین بهترین داور ایران یا بهتر بگویم آبروی داوری ایران به این بازی اعزام شد. مسلما کسانی که او را اعزام کردند می خواستند بهترین نتیجه، بهترین بازی و بهترین داور را در این بازی داشته باشند و بازی خوب تمام شود. در هر صورت این بازی هم سه امتیاز داشت و ناظر بازی هم بعد از پایان این دیدار به داور نمره داده است.

نباید شلاق مان را محکم بزنیم
اگر داور اشتباهی کرده باشد، ناظر بازی نمره خواهد داد و قطعا برخورد خواهد شد و این یک مساله طبیعی است. اما نباید شلاق مان را محکم به داوری بزنیم چون او آبروی فوتبال ماست و حتی اگر بازیکنی را اخراج کرده باشد نباید با او اینطور برخورد شود و این خیلی بی انصافی است.

فغانی گناه کبیره نکرده
علیرضا فغانی گناه کبیره نکرده که بخواهیم از او حمایت کنیم. او به عملکردش در این سال ها خودش را ثابت کرده و به حمایت نیازی ندارد. اگر اشتباهی کرده که در کمیته داوران با او برخورد می شود و نباید او را از زندگی عادی بیاندازیم.

من می توانستم مدیریت کنم
شاید من اگر جای فغانی بودم و می خواستم آندو یا هر بازیکنی را اخراج کنم در صورتی که بازیکن خطای اظهر من الشمس انجام داده باشد و جایش در زمین نباشد، او را اخراج می کردم.متاسفانه در داوری نسخه واحدی برای خطا نداریم و با تشخیص داوری تصمیم گرفته خواهد شد. به هر حال در آن بازی بار روانی زیاد بود و داور تصمیم گرفت اخطار بدهد و اخراج کند تا حق به حق دار برسد و در واقع روح فغانی با این بازی گره خورده بود. شاید اگر من بودم می توانستم دقایق آخر را مدیریت کنم.در صحنه پنالتی که تراکتوری ها می گفتند، داور نگرفته است باید بگویم بعضی خطاها تلویزیونی است و ۴دوربین فیلمبرداری می کنند و داور شاید خطا را ندیده باشد.

باید ایستاده برای فغانی دست زد
به هر حال داور هم انسان است و ممکن است خطا کند. باید جوانمردانه رفتار کنیم تا بار روانی از روی فغانی برداشته شود و او بتواند مثل همیشه تمرین کند و زندگی خوبی داشته باشد. باید همگی برای فغانی ایستاده دست بزنند چون او آبروی فوتبال ماست. باید کسانی که از داوری ایشان ضربه خورده اند هم کمک کنند او به داوری ادامه دهد و داوری و فوتبال ایران ضربه نخورند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.