محمد فنایی: نباید به بهانه اشتباهات به داوران توهین شود

محمد فنایی

محمد فنایی می گوید که در فوتبال ما هر کس به دنبال این است ناکامیهای خود را گردن داوری بیاندازد. متاسفانه جامعه داوری ما با بدترین توهین ها و اتهامات روبرو می شوند . محمد فنایی در گفت و گو با خبرنگار شفقناورزشی درباره شرایط داوری درلیگ چهاردهم می گوید: هر فصل فوتبالی که که می گذرد ، شرایطی به وجود می آید که باعث می شود کار برای جامعه داوری سختتر شود . متاسفانه اوضاع به گونه ای است که باید این موضوع را اعلام کنم که در حال حاضر ، داورها هیچ حاشیه امنیتی ندارند و مطمئنا همین عامل سبب می شود آنها نتوانندبا روحیه بالا و تمرکز خوب کارقضاوت خود را انجام دهند . این کارشناس داوری کشور در ادامه اظهار داشت : با تاسف باید به این موضع اشاره داشته باشم که در فوتبال ما هر کس به دنبال این است ناکامیهای خود را گردن داوری بیاندازد. متاسفانه جامعه داوری ما با بدترین توهین ها و اتهامات روبرو می شوند . البته من به این مساله هم تاکید دارم و معتقدم که شاید داوران اشتباهی داشتهاند و در تعدادی ازبازیها اشتباهات تاثیر گذاری انجام داده اند. اما نباید به بهانه این مساله داوران، مورد بی احترامی قرار بگیرند. محمد فنایی در این مورد که وجود اختلافات بین کمیته داوران و دپارتمان داوری به چه میزان در نابسامانیهای داوری ایران نقش داشته به خبرنگار شفقنا ورزشی می گوید : یکی از مشکلات فعلی داوران و برخی از مشکلات به دلیل اختلاف بین کمیته داوران و دپارتمان داوری است. این اختلاف به قدری بغرنج شدهاست که امکان رفع آنها به هیچ عنوان وجود ندارد. متاسفانه نبی دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال با حمایتهای بیهوده از دپارتمان داوری باعث شد این اختلافها بیشتر شود. وی در ادامه افزود : به نظر من دپارتمان داوری باید زیرنظر کمیته داوران باشد، ولی این موضوع را در حال حاضر شاهد نیستیم . در شرایطی که مسئولان دپارتمان داوری به صورت سلیقه ای عمل می کنند ، آنها خود را زیرنظرکمیته داوران نمی دانند. مسئولان فدراسیون فوتبال باید فکری به حال این مسئله کنند تا جامعه داوری بیش از این متضرر نشود. فنایی این گفتگو اظهار داشت: من اعتقاد دارم که داوران جوان ما این توان و پتانسیل را دارند که آینده داوری فوتبال ما را تضمین کنند ، البته به این شرط که آموزش درست برای آنها انجام شود و مسئولان کمیته داوران شرایط و امکانات لازم و کافی رابرای انجام درست این موضوع تدارک ببیند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.