نامه محرمانه برای حذف چند داور!

سایت داوران ایران , www.davaran.ir

حساسیت هفته های پایانی لیگ برتر کار را به جایی رسانده که نام برخی داوران در فهرست ممنوعه قرار بگیرد. نامه ای که هفته قبل به دست رییس کمیته داوران رسیده و البته او از اجرای ان سر باز زده است. یکی از منابع اگاه نزدیک به فدراسیون فوتبال در این مورد می گوید:« یک نامه محرمانه به دست رییس کمیته داوران فدراسیون فوتبال رسیده که شامل محرومیت چند داور از سوت زدن در هفته های پایانی لیگ برتر است» از قرار معلوم نام داور ها براساس شکایت هایی که در چند وقت اخیر در مورد داوری ها وجود داشته تعیین شده است:« در این فهرست نام داورانی وجود دارد که احتمال رخ دادن اشتباه از سویشان زیاد است . این نامه محرمانه پیش از برگزاری بازی های هفته گذشته به کمیته داوران فدراسیون فوتبال ارسال شده اما در داور چینی ها به آن اهمیتی داده نشد و داوران باز هم در فهرست بازی های حضور داشتند» اما این اشتباهات چطور و چه زمانی امکان رخ دادنشان بیشتر می شود؟:« داورانی که در طول فصل شکایت ها بسیار زیادی از داوری شان وجود داشته و فیلم داورهای شان بازبینی شده در این فهرست وجود دارند. البته به نظر می رسد که رییس کمیته داوران اهمیتی برای این نامه قائل نیست و یکی از داوری های مورد دار هفته گذشته هم مربوط به یکی از داوران همین فهرست بوده است. این پیش بینی و حدس وجود داشت که داوری ۳ بازی مورد دار باشد اما کمیته داوران به نامه ارسال شده اهمیتی نداد» طبق اخبار رسیده، نامه محرمانه توسط یکی از اعضای سازمان لیگ به کمیته داوران ارسال شده است.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.