برکناری رییس دپارتمان داوری فوتبال تکذیب شد

علی رضا اسدی

علیرضا اسدی روز چهارشنبه با بیان اینکه انتصابات درکمیته ها و دپارتمان ها با نظر دبیر کل فدراسیون انجام می شود به ایرنا،افزود: نمی دانم این صحبت ها ازکجا آورده شده ، روح من از این تغییرات بی خبر است.

طی روزهای اخیر وامروز خبرهایی منتشر شد مبنی براینکه حسین عسگری از ریاست دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال برکنار شده و به جای وی نادر جعفری انتخاب شده است.

نکته جالب تر این است که جعفری هم انتصابش را به ریاست دپارتمان داوری تایید کرده است.

اسدی با اشاره به اینکه برکناری ویا انتصاب افراد باید براساس شاخص هایی صورت گیرد تصریح کرد: اگر قرار است کسی برود باید به دلیل چندین شاخص بد برود وچنانچه قراراست فرد دیگر جایگزین شود باید شاخص های خوب زیادی داشته باشد تا درسمتی قرار گیرد.

سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال اضافه کرد: این روش ما برای برکناری و انتصابات است و امیدوارم رسانه ها بدون منبع معتبر خبر نسبت به انتشار آن اقدام نکنند.

ساعتی قبل درحالی خبری مبنی برکناری حسین عسگری از دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال منتشرشد که او نیز از این خبر اظهاربی اطلاعی کرد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.