خسروی: فیفا از داوران دونده‌ی ماراتن ساخته است

علی خسروی

کارشناس داوری کشورمان در خصوص داوری‌های جام جهانی درمرحله گروهی گفت: درسالهای گذشته داوران را به صورت کوبلی یا گروهی نمی بردند بلکه هر داور با توجه به شایستگی و لیاقتش از هر کشور در قالب ۳۳ نفر از ۳۳ کشور مختلف انتخاب می شدند. دراین دوره فیفا از داورانی بهره می‌برد که به لحاظ فیزیک بدنی از فرم و شکل خوبی برخوردار باشند.
این داوران زیر نظر دکتر هلسن ورنر بلژیکی تحت سخترین تستهای آمادگی جسمانی قرار می‌گیرند که اتفاقاً همین موضوع سبب ضعف در روح وروان داوران شده و قیافه‌ای خشمگین از آنها ساخته است.
علی خسروی افزود: در این دوره با سیاست های اتخاذ شده‌ی فیفا حداقل در دوره ی گروهی از داوران بیشتر به عنوان یک دونده استفاده شده و داوران درابعاد دیگر خیلی عملکرد قابل قبولی از خود ارائه نکردند. درگذشته که داوران را از روی ظرفیت داوریش انتخاب می‌کردند اشتباهات داوری به ۵درصد کاهش پیدا می‌کرد.
داورانی همچون کولینا، فریسک، ویسیر طوری بازیها را قضاوت می کردند که جای هیچ شبهه‌ای باقی نمی‌ماند در مقابل در طی ۱۰ سال به خصوص درجام جهانی ۲۰۱۴ با بهره گیری از داورانی همچون مازیچ صربستانی، رودریگوئز از مکزیک که به دراکولامعروف است یا نشیمورا سطح داوری‌ها را به طور خیلی محسوسی پایین آورد.
وی تصریح کرد: اگر نشیمورا در بازی افتتاحیه بکارگرفته می شود چرا تا پایان مرحله گروهی روی یک اشتباه صورت گرفته دیگر از او استفاده نمی‌شود را نوعی رانت و لابی دانست و به بیان این موضوع که روحیات این داور در حال تخریب است.
خسروی در خصوص ارزیابیش ازداوری‌های در بازی ایران گفت: به واقع شاهد ۳ سبک متفاوت از داوری درسه بازی بودیم داوری در این سه مسابقه به خصوص در بازی آرژانتین ما را متضرر کرد و تاوان این اشتباه را تیم و مردم دادند من عملکرد ولاسکو کابایو اسپانیایی را در بازی آخر از آقای مازیچ بهتر دیدم.
وی خاطر نشان کرد: اعضای کمیته داوران در AFC که در FIFA عضویت دارند درحدی نیستند که از حقوق داوران آسیایی دفاع کنند. کامیکا وای ژاپنی و دلاور بحرینی هرگز نمی توانند حق فغانی و کامرانی فر را از جامعه جهانی داوری بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.