علت خداحافظی مظفری‌زاده از زبان تاج

مهدی تاج رئیس کمیته داوران

رئیس سازمان لیگ در مورد داوری دیدار گفت: من کارشناس داوری نیستم اما فکر می‌کنم عملکرد داوری خوب بود.

تاج در مورد خداحافظی مظفری زاده از فوتبال تاکید کرد: به هر حال او می‌تواند برای خودش برنامه داشته باشد و ما نمی‌توانیم کسی را مجبور کنیم که بیاید و داوری کند. شاید اتفاقاتی که پیرامون داوری ما افتاد باعث شد او خداحافظی کند اما عسگری به من گفت که او می‌خواهد برای گرفتن دکترایش تلاش کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.