راه های موفقیت در تست بدنی

۱- تغذیه مناسب روز قبل و روز تست بدنی

۲- با کفشی که تمرین می کردید در تست بدنی شرکت کنید.

۳- قبل از شروع تست بدنی، بدنتان را خوب آماده کنید. (گرم کردن)

۴- من همیشه بهترینم.

۵- من باید مورد توجه ممتحن قرار بگیرم. (نشان دادن لیاقت)

۶- ریتم گام ها یکسان باشد.

۷- از گروه جدا نشوید. (زیاد جلو یا عقب نباشید)

۸- شمارش دورها زوج باشد. (شمارش فرد باعث خستگی فکری و بدنی می شود)

۹- اگر در موقع استراحت از ناحیه شکم احساس درد کردید مطمین باشید موقع دویدن درد کمتر می شود.

۱۰- با لبخند، زیبا بدوید.

۱۱- دور هفت و هشت، دوازده تا چهارده به بدن فشار وارد می شود. پس هیچ وقت نامید نشوید.

۱۲- هر شش دور یک لیدر انتخاب شود.

۱۳- وقتی به خط پایان رسیدید، سریع به سمت رات یا چپ بروید تا مابقی راحت به خط پایان برسند.

۱۴- همیشه در زمان استراحت وقتی بیپ دوم را شنیدید، لیدر ، هزار و یک تا هزار و چهار بشمارد و آماده حرکت شوید.

1 دیدگاه
  1. خوب بود ممنون .

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.