توضیح کامل قانون جدید آفساید به همراه ویدیو آموزشی

کمک داور

مقدمه

با توجه به برداشتهای گوناگونی که از اصلاحات مربوط به قانون ۱۱ ( آفساید ) در ایران به عمل آمده است ، لازم دیدم که ترجمه تفسیر کامل این اصلاحات از وب سایت SOCCERREFEREEUSA.COM که به نظر اینجانب گویا ترین تفسیر بعمل آمده از تغییرات جدید است تقدیم داوران عزیز کشور نمایم .
باشد که این امر از سردرگمی دوستان در اجرای قانون ۱۱ جلوگیری کند .

مسعود عنایت


قانون جدید آفساید

در جریان جلسه عمومی سالیانه مجمع بین المللی قانونگذاری بازی فوتبال( بورد بین المللی) در شهر ادینبورو در تاریخ ۲/۳/۲۰۱۳, «بورد» چند پیشنهاد برای اصلاح قوانین بازی را مورد بررسی قرار داد. در میان این پیشنهاد ها، پیشنهادی برای تغییر در قانون ۱۱
(آفساید) از سوی فیفا ارائه شده بود. فیفا قصد داشت معنی ریباند یا برگشت (Rebound)، انحراف یا کمانه کردن(Deflection) و «نجات عمدی توپ» را روشن سازد و به سردگمی ایجاد شده در این زمینه پایان دهد. از نظر فیفا طرز بیان قانون ۱۱ به اندازه کافی دقیق نبود و جای خیلی زیادی برای تعبیر و تفسیر باقی می گذاشت.

سرانجام «بورد» طی بخشنامه شماره ۱۳۶۲ اعلام کرد که دستور عمل، خط مشی و اصلاحات گوناگون در خصوص قوانین بازی از جمله اصلاحات مربوط به قانون ۱۱ را تصویب نموده است. این تغییرات از اول جولای ۲۰۱۳ لازم الاجرا شده است.

شایان توجه است که با همه این ها، دستور عمل یاد شده عملاً تغییری در طرز بیان قانون ۱۱ نداده است. تحت متن قبلی و متن جدید قانون ۱۱، بازیکن در وضعیت آفساید فقط زمانی جریمه می شود که در لحظه ی که همدسته توپ را لمس یا با آن بازی می کند به عقیده داور از یکی از طرق زیر در بازی فعال مشارکت نماید:

 • در بازی دخالت کند یا
 • روی حریف اثر بگذارد یا
 • با قرار داشتن در وضعیت آفساید، کسب منفعت کند.

تا حدودی «بورد» با باز تعریف دو شرط مهم: ( اثر گذاشتن روی حریف) و ( کسب منفعت با قرار داشتن در وضیعت آفساید) تغییراتی در قانون ۱۱ اعمال کرده است برای مقایسه متن قبلی و متن جدید، تعاریف این دو شرط در زیر ذکر می شود:

                                  متن قبلی

اثر گذاشتن روی حریف یعنی جلوگیری از بازی کردن یا توانایی بازی کردن حریف با توپ از طریق آشکارا مسدود کردن خط دید حریف و یا «کسب منفعت با قرار داشتن در وضعیت آفساید» یعنی بازی کردن با توپ برگشت شده( ریباند) به او از تیر عمودی یا تیر افقی با قرار داشتن در وضعیت آفساید بازی کردن با توپ برگشت شده( ریباند) به او از حریف با قرار داشتن در وضعیت آفساید.

 

                                    متن جدید

اثر گذاشتن روی حریف یعنی جلوگیری از بازی کردن یا توانایی بازی کردن حریف با توپ از طریق آشکارا مسدود کردن خط دید حریف و یا مبارزه کردن با حریف بر سر توپ.

«کسب منفعت با قرار داشتن در وضعیت آفساید یعنی:

۱-  بازی کردن با توپ برگشت شده ( ریباند) یا منحرف شده ( کمانه شدن) به او از تیر عمودی یا تیر افقی یا حریف با قرار داشتن در وضعیت آفساید

۲-  توپ برگشت شده ، کمانه شده یا بازی شده بطرف او از یک نجات عمدی توسط حریف با قرار داشتن در وضعیت آفساید. بازیکن در وضعیت آفساید که توپ را از حریف که عمداٌ با توپ بازی می کند( بجز نجات عمدی) دریافت نماید بعنوان کسب منفعت محسوب نمی شود.

 

۱-۱- اثر گذاشتن روی حریف
با تعریف جدید« اثر گذاشتن روی حریف » به معنی جلوگیری از بازی کردن یا توانایی بازی کردن حریف با توپ از طریق آشکارا مسدود کردن خط دید حریف و یا مبارزه کردن با حریف بر سر توپ یک مقایسه سریع با تعریف قبلی روشن می سازد که «بورد» تصمیم گرفت که (حرکات یا سر و دست تکان دادن یا هر حرکتی که به عقیده داور حریف را فریب می دهد یا حواس او را پرت می کند) از این تعریف حذف کند. با وجود این که «بورد» رهنمودی اضافی در خصوص حذف این عبارت از تعریف« اثر گذاشتن روی حریف، ارائه نکرده است، برداشت ما این است که این دستور عملی است به داوران که دیگر زمانی که بازیکنان با حرکت کردن یا سر و دست تکان دادن و یا هر حرکتی که حریف را فریب دهد یا حواس او را پرت  کند، اعلام افساید نکنند برای مثال چنانچه بازیکنی در شرف دریافت توپ به قصد فریب حریف عمداً با عبور دادن توپ از میان پاها ، همدسته اش را که در وضعیت آفساید است صاحب توپ کند ، تحت تعریف جدید، تخلف آفساید مرتکب نشده است، به شرط این که بازیکن آشکارا خط دید حریف را مسدود نکرده باشد و با حریف بر سر توپ مبارزه نکرده باشد. تحت تعریف جاری «بورد» از « اثر گذاشتن روی حریف» از دو طریق می توان یک بازیکن را به عنوان « اثر گذاشتن روی حریف» محسوب کرد بازیکن بتواند اثر بگذارد روی حریف از طریق آشکارا خط دید حریف را مسدود کردن که به موجب آن جلوگیری کند از بازی کردن یا توانایی بازی کردن او با توپ یا بازیکن بتواند اثر بگذارد روی حریف از طریق مبارزه کردن با حریف بر سر توپ که به موجب آن جلوگیری کند از بازی کردن یا توانایی بازی کردن حریف با توپ.
بحث ما روی شرط «مبارزه با حریف» متمرکز خواهد شد. بویژه راهنمایی ما در این جا ویدئو کلیپ شماره ۳ است. شماره ۱۶ آبی در وضعیت آفساید است و آشکارا تلاش می کند که به توپ برسد ، ولی شماره ۲ سفید زودتر به توپ می رسد و توپ را با پا می زند که از بخت بد او توپ وارد دروازه می شود. «بورد» در توضیح خود در مورد کلیپ مورد اشاره بیان می دارد: به دلیل این که شماره ۱۶ آبی از طریق مبارزه کردن با او از بازی کردن یا توانایی بازی کردن حریف( شماره ۲ سفید) با توپ جلوگیری نکرده است. بنابراین مرتکب تخلف آفساید نشده است. به عبارت دیگر اگر چه شماره ۱۶ آبی در وضعیت آفساید است و فعالانه توپ را تعقیب می کند که بطور اتفاقی ممکن است شماره ۲ سفید را وادار کرده باشد که به دنبال توپ برود، ولی به دلیل این که شماره ۱۶ آبی به فاصله نسبتاً زیاد در پشت شماره ۲ سفید است، از بازی کردن یا توانایی بازی کردن شماره ۲ سفید جلوگیری نکرده است و بطور خلاصه شماره ۱۶ آبی با شماره ۲ سفید بر سر توپ مبارزه نکرده و بنابراین تخلف آفساید مرتکب نشده است.

ویدئو شماره ۳ – دانلود ویدئو

تحت تعریف قبلی در قانون ۱۱ عمل شماره ۱۶ آّبی را می توان بطور منطقی « حرکات یا سر و دست تکان دادن یا حرکتی که به عقیده داور حریف را فریب داده یا حواس او را پرت کرده« محسوب و برای قرار داشتن در وضعیت آفساید جریمه کرد. یعنی آنچه که موجب شده است که شماره ۲ سفید با سرخوردن این گونه به توپ ضربه بزند,حرکت ( دویدن) شماره ۱۶ آبی بوده که حواس او را برای یک بازی بی خطر پرت کرده است. به عبارت دیگر تعریف قبلی در قانون ۱۱، جای تعبیر و تفسیر باز می گذاشت که آیا تخلف آفساید واقع شده است یا نه. تحت تعریف جدید« اثر گذاشتن روی حریف» و بر اساس مثال ویدئو شماره ۳ چنین حرکات یا سرو دست تکان دادنهایی را دیگر نمی توان بعنوان تخلف آفساید محسوب نمود. به عقیده ما بر طبق تعریف جدید، لازم است که یا دخالت فیزیکی صورت گرفته باشد یا خیلی نزدیک بازیکن باشد تا مبارزه با حریف معنا پیدا کند.
در مقابل، « بورد» توضیح داده است که در ویدئو کلیپهای شماره ۱ و۲ به دلیل این که بازیکنان در وضعیت آفساید به طرف توپ می دوند و از طریق مبارزه کردن از بازی کردن یا توانایی بازی کردن حریفان جلوگیری می کنند بایستی برای قرار داشتن در وضعیت آفساید جریمه شوند. همچنانکه این دو ویدئو کلیپ را مشاهده می کنید توجه کنید که دو بازیکن مهاجم پیداست که یا عملاً با حریف تماس پیدا می کنند ( ویدئو شماره ۲ شماره ۷ سفید ) یا تقریباً تماس پیدا می کنند( ویدئو شماره ۱، دروازبان). تحت تفسیر «بورد» از « اثر گذاشتن روی حریف» نحوه عمل دو بازیکن، موجب « مبارزه با حریف بر سر توپ» شده است. با توجه به مراتب فوق، دو بازیکن در ویدئو کلیپهای ا و۲ به درستی برای قرار داشتن در وضعیت جریمه شده اند.

ویدئو شماره ۱ – دانلود ویدئو

ویدئو شماره ۲ – دانلود ویدئو

۲- کسب منفعت
تعریف « کسب منفعت» بیشترین تغییرات را داشته است. بند« کسب منفعت» به دو بخش تقسیم شده است. تحت هر دو بخش، بازیکن در وضعیت آفساید زمانی به عنوان « کسب منفعت» جریمه می شود که توپ به او برگشت( ریباند) و یا منحرف( کمانه) (Deflect) شود. تحت متن قانون ۱۱، به عقیده ما شرطهای « برگشت» یا ریباند و انحراف ( کمانه کردن) بدین معنی است که تماس بازیکن با توپ تصادفی یا خود بخود است و یا مسیر توپ توسط بازیکن کنترل نمی شود. از این رو، در اشتباه یا منحرف کردن توپ بطور غیر ارادی می بایست بعنوان کمانه کردن محسوب شود، بویژه در این جا مثال خوب آموزشی، ویدئو شماره ۷ است.

 

ویدئو شماره ۷ – دانلود ویدئو

بر اساس توضیح فیفا « شوت از سوی همدسته( شماره ۱۸ آبی) توسط حریف( شماره ۳۵ قرمز/ سفید) به سمت مهاجم در وضعیت آفساید ( شماره ۷ آبی) کمانه می شود که به دلیل تماس یا بازی کردن با توپ جریمه می شود. این کلیپ نشان می دهد که اگر چه شماره ۳۵ تلاش می کند که توپ را دفع کند ولی بدبختانه توپ را به سمت حریف( شماره ۷ آبی) که پشت سر او قرار دارد منحرف می کند. به عبارت دیگر تماس شماره ۳۵ با توپ کنترل شده نبوده است. تحت قانون ۱۱، چنین اشتباه یا انحراف یا تماس کنترل نشده با توپ به عنوان کمانه کردن محسوب و هر بازیکن در وضعیت آفساید که توپ را در چنین شرایطی دریافت کند، به دلیل تخلف آفساید جریمه می شود.
مقایسه کنید صحنه ویدئو شماره ۷ ( بالا) با صحنه ویدئو شماره ۸ ( پائین)

 

ویدئو شماره ۸ – دانلود ویدئو

در توضیح ویدئو شماره ۸ فیفا ذکر می کند که « شماره ۲۰ سفید در وضعیت آفساید توپ را از حریف ( شماره ۲۱ آبی / قرمز) که از روی اراده با توپ بازی می کند، دریافت می کند « کسب منفعت » محسبو نمی شود و بنابراین تخلف آفساید واقع نشده است تفاوت ویدئو شماره ۷ با ویدئو شماره ۸ در این است که شماره ۲۱ آبی/ قرمز در ویدئو شماره ۸ از روی اراده با توپ بازی می کند . او اشتباه نمی کند یا کنترل نشده توپ را منحرف نمی کند. او از روی اراده و در حالت کنترل شده توپ را بطرف محوطه جریمه که شماره ۲۰ سفید آن را دریافت می کند می فرستد. تحت قانون ۱۱، زمانی که بازیکن در وضعیت آفساید توپ را از حریف که از روی اراده با توپ بازی می کند، به عنوان کسب منفعت محسوب نمی شود از این رو شماره ۲۰ سفید برای قرار داشتن در وضعیت آفساید جریمه نمی شود.
تحت تعریف جدید در قانون ۱۱، « کسب منفعت» با قرار داشتن در وضعیت آفساید نیز بدین معنی است که بازیکن با توپی که از یک نجات عمدی ( Save) بطرف او بازی شده است بازی می کند.
شرط« نجات عمدی» که یک شرط جدید است، به عقیده ما به معنی این است که توپ بازی شده باید در محدوده دروازه باشد. تحت تعاریف معمول و قابل قبول آماری, « نجات» (Save) زمانی اتفاق می افتد که دروازبان یا بازیکن از ورود توپ به داخل دروازه جلوگیری  کند. به عبارت دیگر اگر توپ گرفته نمی شد، وارد دروازه می شد. اگر دروازبان توپ را بلوکه یا آن را به طرفین یا بالای دروازه مشت کند در صورتی می توان «نجات» (Save) تلقی کرد که در غیر این صورت توپ وارد دروازه می شد. لذا برای عنوان « نجات» باید شوت به سمت دروازه باشد. در واقع ویدئو شماره ۵ این درک از شرط «نجات» را تایید می کند.

 

ویدئو شماره ۵ – دانلود ویدئو

دراین ویدئو شماره ۴ زرد در وضعیت آفساید است و بر اساس توضیح فیفا « او برای بازی کردن یا لمس کردن توپی که از یک نجات عمدی از سوی دروازبان، برای قرار داشتن در وضعیت آفساید در لحظه ای که برای آخرین بار توپ توسط همدسته لمس یا بازی می شود جریمه می شود. نجات دروازه توسط دروازبان در زمانی است که متعاقب یک شوت به سمت دروازه اش توپ را دفع می کند. بنابراین اگر توپ در محدوده دروازه نباشد، نمی توان آن را به عنوان « نجات» تلقی نمود. هر گونه بازی عمدی با توپ در یک وضعیت « غیر نجات» تخلف آفساید محسوب نمی شود. یادآوری می شود که در وضعیتهای غیر نجات شما باید توجه کنید که آیا توپ برگشت شده ( ریباند) یا کمانه کرده است یا نه. اگر چنین بود تخلف آفساید رخ داده است.
با توجه به مراتب فوق و ویدئو های آموزشی در مورد تغییرات جدید قوانین بازی، فدراسیون فوتبال آمریکا به داوران توصیه کرده است که در اجرای قانون ۱۱ مطابق با گذشته عمل نمایند. در حالی که این امر برای اغلب صحنههای بازی واقعیت دارد، صحنه هایی وجود دارد که مطابق دستور عمل جدید« بورد», نیاز است که داوران تصمیماتی متفاوت از آنچه که در گذشته بوده است اتخاذ کنند.


 متن انگلیسی:

During the International Football Association Board (IFAB) Annual General Meeting in Edinburgh on March 2, 2013, IFAB considered a number of proposals to amend the Laws of the Game.  Among the proposals considered were changes to Law 11 – Offside that were submitted for IFAB’s consideration by FIFA.  In particular, FIFA wanted to discuss how to clarify and eliminate confusion “regarding what is meant by rebound, deflection and when the ball has been deliberately saved.”  In the opinion of FIFA, the wording of Law 11 was not precise enough and left “too much room for interpretation.”

Ultimately, in its Circular No. 1362, IFAB announced that it approved the various instructions, directives and amendments to the Laws of the Game, including those related to Law 11 – Offside.    These changes became effective July 1, 2013.

Importantly, however, the new directives did not actually change the wording of Law 11 – Offside.  Under the old and the new Law 11, “a player in an offside position is only penalized if, at the moment the ball touches or is played by one of his team, he is, in the opinion of the referee, involved in active play by:

 • interfering with play or
 • interfering with an opponent or
 • gaining an advantage by being in that position”

Rather, IFAB effected changes to Law 11 by re-defining two crucial terms:  “interfering with an opponent” and “gaining an advantage by being in that position.” For comparison, the old and the new Law 11 definitions of the two terms are shown below:

قانون یازده آفساید

During the press conference with the media that was held after the new amendments to the Laws of the Game were approved, IFAB stated that Law 11 was particularly technical and difficult for referees and agreed to provide additional training material such as video clips in order to provide for greater consistency and clarity as to how Law 11 should be applied.  We were able to obtain these instructional videos and will refer to them below as we discuss the new amendments to Law 11.

I. INTERFERING WITH AN OPPONENT

Under a new definition, “interfering with an opponent” means preventing an opponent from playing or being able to play the ball by clearly obstructing the opponent’s line of vision or challenging an opponent for the ballA quick comparison with the old definition reveals that IFAB decided to remove movements or making a gesture or movement which, in the opinion of the referee, deceives or distracts an opponent from this definition.  While IFAB did not provide any additional guidance why it decided to remove these phrases from the definition of “interfering with an opponent”, we take  this decision for what it is; that is, as an instruction to referees to no longer call offside when players make movements or gestures that deceive or distract their opponents.

Consequently, as an example, if a player in an offside position looks to receive the ball but then deliberately makes a dummy by letting it pass between his legs in order to fool his opponent, and his teammate – who was not in an offside position when the ball was kicked – receives it, no offside offense was committed under current definitions and/or interpretations of Law 11. Provided, however, that he is not clearly obstructing the opponent’s line of vision nor challenging the opponent for the ball.

Under IFAB’s current definition of “interfering with an opponent”, there are two ways by which a player can be found to interfere with an opponent.  First, a player can interfere with an opponent by clearly obstructing the opponent’s line of vision and thereby preventing him/her from playing or being able to play the ball.  Second, a player can interfere with an opponent by challenging an opponent for the ball and thereby preventing him/her from playing or being able to play the ball.

Our discussion will focus on the challenging of an opponent term.  In this regard, particularly instructive here is the Video No. 3 (below).  Blue 16 is in an offside position and clearly is trying to get to the ball.  However, White 2 gets to the ball first by sliding and unfortunately kicking it to his own goal.  IFAB’s explanation to the Video No. 3 states that because Blue 16 “does not prevent the opponent (White 2) from playing or being able to play the ball … he is not challenging an opponent (White 2) for the ball.” Therefore, no offside offense was committed.  In other words, even though Blue 16 was in an offside position and he was actively pursuing the ball, which incidentally might have compelled White 2 to go after the ball, because Blue 16 was well behind White 2, he was not preventing White 2 from playing or being able to play the ball.  In short, he was not challenging White 2 for the ball and therefore no offside offense was committed.

Please see video number 3

Under the old definitions of Law 11, Blue 16 could have been reasonably considered by the referee as making “movements or making a gesture or movement which, in the opinion of the referee, deceives or distracts an opponent” and be penalized for being in an offside position.  After all, what caused White No. 2 to make the difficult sliding tackle were the movements (i.e. running) of Blue 16 that “distracted” him from making a safer play.  In other words, the old Law 11 left open to referee’s interpretation whether an offside offense was committed. Under the new definition of “interfering with an opponent,” and based on the example in Video No. 3, such movements or gestures, without more, can no longer result in a player being penalized for being in an offside position.  We believe that Law 11 requires either physical interference or very close proximity to the player being challenged.

By contrast, IFAB explained that in the Videos no 1. and 2 (see below), because players in offside positions were running toward the ball preventing their opponents from playing or being able to play the ball, they had to be penalized for being in offside positions.  As you watch the two videos, please note that the two attacking players appear either to actually make contact with their opponent (Video 2, White 7) or nearly doing so (Video 1, GK).  Under IFAB’s interpretations of “interfering with an opponent”, the conduct of the two players constituted “challenging an opponent for the ball.”  Accordingly, the two players in the Videos No. 1 and 2 were properly penalized for being in offside positions.

Please see video number 1 & 2

II. GAINING AN ADVANTAGE

The definition of “gaining an advantage” has seen the most of the changes.  The “gaining advantage” clause was divided into two sections.   Under both sections, a player in an offside position is considered as “gaining an advantage” when the ball “rebounds” and/or “deflects” to him.  In the context of Law 11, we believe that the terms “rebound” and “deflection” mean that the either a player’s contact with the ball is accidental, instinctive or the ball and its trajectory, is not controlled by the player.  Thus, any miskicked or uncontrollably misdirected ball should also be considered as deflected.  Particularly instructive here is the Video No. 7 (below).

 Please see video number 7

As explained by FIFA, “the shot by a teammate (blue 18) is deflected by an opponent (red/white 35) to attacker (blue 7) who is penalized for touching or playing the ball having previously been in an offside position.”  The video shows that even though Red/White 35 is attempting to clear the ball, he horribly miskicks/misdirects it to an opponent Blue 7 behind him.  In other words, Red/White 35’s contact with the ball was not controlled.  Under Law 11, such miskicked/misdirected or uncontrolled contact with the ball is to  be considered a deflection and any player in an offside position receiving the ball under such circumstances must be penalized for being in an offside position.

Contrast the situation in the Video No. 7 (above) to the one presented in the Video No. 8 (below).

Please see video number 8

FIFA’s explanation for the Video No. 8 states that “White 20 in an offside position receiving the ball from an opponent (blue/red 21), who deliberately plays the ball, is not considered to have gained an advantage” and therefore no offside offense was committed.  The difference between the Video No. 7 and the Video No. 8 is that Blue/Red 21 in the Video No. 8 deliberately plays the ball.  He does not miskick or uncontrollably misdirects it.  Rather, he deliberately and, in a controlled manner, directs the ball into the penalty area where White 20 receives it.  Under Law 11, when a player in an offside position receives the ball from an opponent, who deliberately plays the ball, he is not considered to have gained an advantage.  Therefore, White 20 was not penalized for being in an offside position.

Under the new definitions of Law 11, “gaining an advantage” by being in that position also means playing a ball that “is played to him from a deliberate save by an opponent having been in an offside position.”

The term “deliberate save” is a brand new term.  We believe that it implies that the played ball must have been goal-bound.  Under most common and acceptable statistical definitions, a “save” occurs only when a goalkeeper — or a player — prevents the ball from going into the goal.  For example, NCAA awards a save to a goalkeeper:

“only if shot otherwise would have gone into the goal. A goalkeeper can be credited with a save without catching the ball.  If the goalkeeper blocks the ball or punches it wide or over the goal, that goalkeeper can be credited with a save, provided the ball would have otherwise gone into the goal.  To receive a save, the play must be a shot on goal.”

In fact, the Video No. 5 appears to confirm this understanding of the term “save.” (see video below).

Please see video number 5

In that video, yellow 4 is in an offside position.  As explained by FIFA, “he is penalized for playing or touching the ball that is played to him from a deliberate save by the goalkeeper having been in an offside position when the ball was last touched or is played by a teammate.”  The goalkeeper’s save came after he parried away a shot that would have otherwise gone into the goal.  Therefore, if the ball is not goal-bound, it cannot be saved.  Any deliberate play of the ball to an opponent in a “non-save” situation will not result in an offside offense.

Remember, however, that in non-save situations you must determine whether the ball was “deflected” or “rebounded.”  If it was, an offside offense was committed.

Given these new directives, we are flabbergasted by a recent guidance issued by U.S. Soccer.  In their instructional video commentary on the new Laws of the Game, U.S. Soccer advised referees to continue “implementing Law 11 not any differently than in the past” (see video below).

While it may be true that in most game situations, application of Law 11 will not be any different than in the past, there will be scenarios where referees, according to IFAB’s new directives, will be required to make decisions different than those in the past (see the Video No. 3 and the “dummy” example above).

25 دیدگاه
 1. سلام.یکم بروز باشین لطفا

 2. حسین زنده دلی ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ در ۱۲:۴۲

  چشم.مطلب جدید در مورد تغییرات قانون آفساید در سایت قرار داده شده است.

 3. متشکرم .ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی داوران عزیز.

 4. سلام . خیلی خوب بود انشالله همه پیشرفت میکنن

 5. سلام من که خوشم اومد خیلی هم خوب بود . موفق باشین

 6. با تشکر از همه دست اندرکاران سایت به روز و کاربردی داوران.
  امیدواردم مسئولین امر هرچه بیش از پیش در جهت حمایت از قشر زحمتکش داوران
  که بالواقع در شرایط کنونی که مورد هجمه ناملایمات از سوی تماشاگران ، مربیان و بازیکنان مثلا حرفه ای قرار گرفتیم اقدامات اساسی برداشته و همیشه حامی داوران باشند. از سجاد عزیز هم تشکر میکنم که سنگ بنای این سایت شکیل بدون شک با دستان پرتوان او بنا شد. پیروز و سربلند

 7. آخر متوجه نشدم دروازبان بعد از تحویل دادن توپ به هم تیمیهای خود می تواند در زمین حریف مجددا آن را دریافت کند بدون اینکه به حریف برخورد نماید

 8. عباس خليلي ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ در ۲۱:۱۹

  واقعا از زحمات شما و جمع اوری مطالب تشکر میکنم خلیلی عباس

 9. باسلام.
  در خصوص افساید:۱-آیا زمانی که دروازه بان بیرون از خط هجده قدم باشد و بازیکن حریف‏(مهاجم‏) در موقعیت افساید صاحب توپ شود،میتوان گفت چون که دروازه بان بیرون از هجده بوده است افساید توسط دروازه بان پر شده است؟
  -۲آیا بیرون یا داخل بودن دروازه بان از هجده قدم در افساید تأثیر مستقیم دارد؟

 10. وقت بخیر و خسته نباشید ایا اگه بازیکن حرف از خط زمین بیرون رفته باشه به هر دلیل در جریان بازی البته ..این بازیکن می تونه افساید رو پر کرده باشه یا نه؟ مرسی از سایت خوبتون

 11. شهیر ابرار پیراسته ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ در ۱۱:۲۷

  توضیحات کلیبهای افساید عالی بود تشکر

 12. با سلام
  ببخشید اگه بازیکن A به بازیکن B پاس دهد و بازیکن B در آفساید باشد در این حین اگه توپ به سر یا بدن شخص مدافع برخورد کند آیا باز هم آفساید خواهد بود یا ن؟
  با تشکر

 13. ﻭﻗﺖ ﺑﺨﯿﺮ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺍﯾﺎ ﺍﮔﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺧﻂ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻪ
  ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻟﺒﺘﻪ ..ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺍﻓﺴﺎﯾﺪ ﺭﻭ ﭘﺮ
  ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ با تشکر

 14. اگردروازبان ازمحوته جریمه بیرون بیاید افسایدراپرکرده است یانه

 15. داوران عزیـــز
  اگر میخواهید به جایی که دوست دارید برسید خدارو زیاد شکر کنید و به خودش توکل کنید
  اگه اعتماد کنید مطمئن باشید نا امیدتون نمیکنه
  H . S

 16. میخواستم بدونم که وقتی دروازبان ضربه ی دروازه رو میزنه اگه بازیکن خودی در شرایط آفساید به توپ برسه.آفساید هست یا نه?

 17. میخواستم بدونم اگر ۲ بازیکن در شرایط تک به دو با دروازه بان و هر دو پشت دفاع قرار بگیرند و با هم پاسکاری کنند ممکن است که یکی از آنها در شرایط آفساید قرار بگیرد

 18. سلام
  آقای H.S میتونم بپرسم اسمتون چیه؟

 19. ببخشید معلم ورزش ما میگه قوانین فوتبال ۱۸ مورده

 20. سلام.اگر توپ به سمت دروازه شوت بشود و بازیکن هم تیمی در وضعیت آفساید نباشد و توسط دروازه بان دفع شود و در موقع ریباند بازیکن هم تیمی از سایر بازیکنان حریف به دروازه نزدیکتر باشد،آفساید رخ داده؟

 21. اگر دروازبان به جلو رفته باشد و یک بازیکن دیگر به جای او در موقعیت دروازه باشد،قانون آفساید نسبت به بازیکن عقب آمده همانند دروازبان اجرا میشود؟؟؟

 22. sallam..
  age darvazeban biad jolo va masalan 4 defa dashte bashe che moghe khataie afsaid sorat migire ?
  mamnoon

 23. سلام
  سوال من اینه که اگر در لحظه ارسال توپ به مهاجم ،مهاجم جلوتر از همه باشد و فقط یک مدافع جلو او باشد نه دروازبان این صحنه آفساید است یا خیر

 24. چرا اوت با دست آفساید نیست؟؟؟؟؟؟؟

 25. ایا اگه دروازبان روی خط۶قدم باشه ومدافعین روی خط دروازه باشن افسایدحساب میشه یاخیرلطفا راهنمایی کنید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.