آیین نامه کمیته داوران فدراسیون فوتبال منتشر شد

متن کامل آیین نامه کمیته داوران فدراسیون فوتبال، برای نخستین باز از سایت داوران ایران منتشر می شود.

فصل اول: تعاریف و اهداف

فصل دوم: تشکیلات کمیته داوران

فصل سوم: تشکیلات دپارتمان داوران

فصل چهارم: طبقه بندی داوران

فصل پنجم: شرایط متقاضیان و نحوه برگزاری کلاسهای داوری

فصل ششم: روش و نحوه تربیت مدرس و ناظر داوری

فصل هفتم: وظایف و شرایط کلی تعیین داوران

فصل هشتم: حقوق و امتیازات

فصل نهم: نظارت و ارزشیابی

فصل دهم: تخلفات و تنبیهات انضباطی

فصل یازدهم: بازنشستگی

دانلود آیین نامه کمیته داوران

دانلود آیین نامه داوران

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.