عسگری: خطا روی مهاجم سایپا، پنالتی نبود

به گزارش سایت داوران ایران، عسگری در این باره گفت: داوران در چند بازی دیروز و روز پنجشنبه خوشبختانه قضاوتهای خوبی داشتند و مشکل خاصی نداشتیم. امیدواریم در بازیهای دوشنبه هم قضاوتهای خوب  دیگری را هم شاهد باشیم.

رئیس دپارتمان داوری ادامه داد: در بازی پرسپولیس دو صحنه وجود داشت که امروز صبح در دپارتمان داوران این دو صحنه را آنالیز ویدیویی کردیم و داور و کمک داوران در هر دو صحنه درست عمل کردند. در صحنه پنالتی که برای پرسپولیس گرفته شد، مدافع سایپا توپ را خیلی واضح با دستش جمع کرد و داور به درستی هند پنالتی را گرفت.
عسگری درباره صحنه ای که مظفری زاده خطای مدافع پرسپولیس را پشت محوطه جریمه اعلام کرد هم گفت: در این صحنه کمک داور به خوبی تشخیص داد که خطای پنالتی انجام نشده است. این درست که مهاجم سایپا در محوطه جریمه سرنگون شد اما خطا پشت محوطه جریمه آغاز شد و خطا هل دادن بود. باید بگویم تنها در یک صورت خطایی که در پشت محوطه جریمه اعلام می شود و در داخل محوطه به پایان می رسد پنالتی است و آن خطای گرفتن است. در این صحنه یک متر قبل از محوطه جریمه خطا انجام می شود و در داخل محوطه بازیکن سرنگون می شود. داور به درستی منتظر تصمیم کمکش شد چرا که کمک داور در امتداد خط محوطه جریمه که بهترین زاویه دید است، قرار داشت و می توانست به خوبی خط محوطه را مشاهد کند اما مظفری زاده از پشت صحنه را می دید. وی به درستی منتظر کمکش شد و اعلام پنالتی نکرد. اگر مظفری زاده اعلام پنالتی می کرد و مشخص می شد که پنالتی نبوده است، وی مقصر بود اما اگر کمک داور پنالتی اعلام می کرد و مشخص می شد پنالتی نبوده است، کمک داور مقصر بود.
رئیس دپارتمان در پایان گفت: داوری انتظار دارد زمان یکه یک کمک داور و داور وظیفه خود را به نحو احسن انجام می دهد، مورد تشویق و تائید قرار گیرد نه اینکه بر علیه داوری هجمه و جو غیرمنصفانه ایجاد شود.
1 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.