اسامی داوران لیگ برتر فوتسال اعلام شد

اسامی داوران قضاوت کننده در هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال  اعلام شد.

به گزارش سایت داوران ایران،داوران به شرح زیر میباشد

چهارشنبه ۱۸/۱۱/۹۱ 
ارژن شیراز – گاز خوزستان – ساعت ۱۶ – شهید ابوالفتحی شیراز
سیدمحسن زواره ای – محمد غفاری نژاد – حسن موسوی – علی مرادیان – ناظر: هادی رحیم آبادی
راه ساری – شهید منصوری – ساعت ۱۶ – سیدرسول حسینی 
عبدالحمید باقری – پژمان رضایی – قاسمعلی شهسوار – محمدرضا زاکری – ناظر: عبدالواحد بیت سیاح
گیتی پسند اصفهان – دبیری تبریز – ساعت ۱۸ – پیروزی اصفهان
محمود نصیرلو – حسین شاه مرادی – عارف سیاحی – علیرضا بیت سیاح – ناظر: هرمز مشفق
فرش آرا مشهد – هلال احمر – شهید بهشتی مشهد
وحید عرض پیما – ابراهیم محرابی افشار – علی گشانی – وحید سلیمانی – ناظر: بهمن غفاری
شهرداری ساوه – ملی و حفاری – فجر ساوه
یحیی حسینی – محمد حیرتی – اسماعیل کمربسته – میرهادی اسماعیلی – ناظر: نعمت کریمی
صبای قم – میثاق تهران – شهید حیدریان قم
علیرضا عبدالغنی – امیر مصداقی – فیروز ممبینی – حمیدرضا قدسی – ناظر: عباس دهقانپور
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.