موسوی به عنوان ارزیاب داوری فوتسال به عراق می رود.

صدر الدین موسویسید صدرالدین موسوی به عنوان ارزیاب داوری فوتسال به کوفه عراق می رود.

به گزارش سایت داوران ایران، کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا سید صدرالدین موسوی عضو کمیته دوران فدراسیون را به عنوان ارزیاب انتخاب کرده تا طی روزهای جمعه و شنبه ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۹۱ در کوفه دو داور فوتسال عراقی را در قالب دو بازی از لیگ برتر فوتسال عراق ارزیابی کند و نتایج ارزیابی را به کنفدراسیون فوتبال آسیا گزارش دهد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.