اسامی داوران بین المللی فوتسال ۲۰۱۳

به گزارش سایت داوران ایران ،کمیته داوران اسامی داوران بین اللملی فوتسال ۲۰۱۳را به شرح زیر  اعلام کرد:

داوران بین المللی فوتسال آقایان:
۱. علیرضا سهرابی
۲. محمود رضا نصیرلو
۳. وحید عرض پیما
۴. عبدالحمید باقری
داوران بین المللی فوتسال بانوان :
۱. مریم پورجعفریان
۲. فاطمه کمندی
۳. مهدیه رشیدی رنجبر

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.