اسامی داوران هفته هفتم لیگ دسته سوم کشور اعلام شد

به گزارش سایت داوران ایران، اسامی داوران هفته هفتم مرحله دوم لیگ دسته سوم کشور به شرح زیر می شود:
پنجشنبه ۱۴/۲/۹۱ساعت۱۶:۴۵
کارگر بنه گز-ذوب و فلزات الوند
داوران:نورمحمد محمدی-علیرضا هادی پور-ارحام نصیری-حسینعلی رحمتی
صفاهان اصفهان-پرسپولیس گناوه
داوران:مهدی موسی پور-مهدی امیر تیموری-علیرضا جودکی
دارتاک لرستان-سپاهان نوین اصفهان
داوران:پیمان فرخی مهر-علی حاتمیان-قدرت پارسانژاد
شنبه۱۶/۲/۹۱ساعت۱۶:۴۵
شهرداری لنگرود-نفتون تهران
داوران:وحید کاظمی-کریم موسوی-حسینعلی عابدی
نیما چمستان-شهرداری بهشهر
داوران:میثم پورکریمیان-محسن سلطانی-محمد رضا فتحی
مس سونگون ورزقان-استقلال ساری
داوران:محمد باقر پور باقر-اصغر عزیزی-حامد احمدی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.