محمد فنایى: تمام کردن بازى در دقایق اضافه نادرست بود

به گزارش سایت داوران ایران، در دیدار ۲ تیم پرسپولیس و داماش گیلان و به دلیل فحاشى هواداران تیم سرخپوش پایتخت، داور این دیدار، محمود رفیعى در دقایق اضافه نیمه دوم زمین بازى را ترک کرد. این امر به دلیل حساسیت بازى ها و اهمیت تفاضل گل کمى بحث برانگیز شده است. در این خصوص محمد فنایى، کارشناس داورى گفت: «در رابطه با حکمى که در خصوص این دیدار صادر خواهد شد، نمى توانم نظر قطعى بدهم زیرا به هر صورت فدراسیون، کمیته انضباطى دارد و آنها تصمیم گیرنده هستند.»
وى همچنین با اشاره به نادرست دانستن این حرکت توسط رفیعى اظهار داشت: «تمام کردن بازى در دقایق اضافه نادرست بود زیرا حرکت صورت گرفته توسط هواداران پرسپولیس به گونه اى نبود که در دقایق آخر آنها شروع به فحاشى کنند بلکه از اوایل نیمه دوم این امر آغاز شد و داور مى توانست براى چند دقیقه بازى را متوقف کند تا تماشاچیان آرام شوند. صحیح تر بود که بازى ادامه پیدا مى کرد تا دقایق اندک باقیمانده هم بگذرد. ضمن اینکه در دنیا به طور نادر مى توان این حرکت را از سوى داور مشاهده کرد که اگر تماشاچیان فحاشى کنند بازى را تعطیل کند.»

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.