خوشخوان، خسروى و فروغى گزینه هاى عضویت در کمیته داوران

گزینه هاى مورد نظر براى عضویت در ترکیب جدید کمیته داوران فدراسیون فوتبال مشخص شدند. به دنبال کناره گیرى محمد فنایى از پست نایب رئیسى فدراسیون فوتبال، کمیته داوران در حال بررسى گزینه هاى واجد شرایط و کارآمد از بین پیشکسوتان داورى فوتبال کشور است.دراین میان از کمیته داوران خبر مى رسد حسین خوشخوان و رسول فروغى ۲ داور پیشکسوت فوتبال کشور از جمله نامزدهاى پست نایب رئیسى کمیته داوران به شمار مى روند ضمن اینکه على خسروى براى عضویت در کمیته مد نظر مسئولان کمیته داوران قرار دارند.گزینه هاى مورد نظر کمیته داوران به هیات رئیسه فدراسیون فوتبال پیشنهاد و درصورت موافقت و تصویب اعضاى هیات رئیسه به عضویت کمیته داوران درخواهند آمد.در حال حاضر حسین نجاتى و رقیه حضرتى اعضاى کمیته داوران فدراسیون فوتبال را تشکیل مى دهند. ریاست این کمیته را مسعود عنایت برعهده دارد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.