اسامی داوران و کمک داوران بین المللی فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی آقایان و بانوان

کمیته داوران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اسامی داوران بین المللی خود را در فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی در قسمت آقایان و بانوان اعلام کرد.

به گزارش سایت داوران ایران، اسامی داوران به شرح زیر می باشد.

داوران بین المللی:

محسن ترکی – علیرضا فغانی – هدایت ممبینی – سعید مظفری زاده – یداله جهانبازی – اکبر بخشی زاده – محسن قهرمانی

کمک داوران بین المللی:

رضا سخندان – حسن کامرانی فر – محمدرضا ابوالفضلی – علیرضا کهوری – داود رفعتی – سعید علی نژادیان – محمدرضا منصوری – رسول فروغی – بابک داوری

فوتسال:

علیرضا سهرابی – وحید عرض پیما – محمودرضا نصیرلو – علی پورافشار

فوتبال ساحلی:

سید رامین حقیقی زاده – فرشید حقیقت جو – علی شریفات – ابراهیم اکبرپور

داوران بین المللی بانوان:

سلطنت نوروزی – شیوار یاری – سرور ساعدی

کمک داوران بین المللی بانوان:

انسیه خباز مافی نژاد – معصومه شکوری – سمانه محسنی کیا سری – فاطمه نصرالهی – فاطمه کمندی – بهناز حسینی نقوی

فوتسال بانوان:

مریم پورجعفریان – مهدیه رشیدی رنجبر

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.