تاج: اگر داوری قهر کند دیگر حق قضاوت ندارد

مهدی تاج نایب رئیس اول فدراسیون گفت: طبق مصوبه، کمیته داوران بر اساس یک رویکرد درست و منطقی، چیدمان داوری را برای تمامی مسابقات بر عهده دارد که  دپارتمان کمیته داوران دراین گزینش و چیدمان  تنها از داوران بین المللی بر جسته  و با تجربه  کشوراستفاده می کند.

به گزارش سایت داوران ایران، وی افزود: داوران بر اساسا لیاقت وتوانمندی و آمادگی جسمانی و ارزشیابی قبلی  انتخاب می شوند.در واقع  همانگونه که اشاره کردم انتخاب موارد و چیدمان فوق بر عهده دپارتمان داوری است و حتی کسی در فدراسیون  دخالتی در این امر ندارد چه برسد به افرادی که در سیستم داوری هستند.خوشبختانه تا کنون نیز هیچ گونه اعتراض خاصی به این روال منطقی و درست کمیته داوران، وجود نداشته است.

وی در خصوص شایعه قهر برخی از داوران گفت: چنین چیزی صحت ندارد و هیچ داوری قهر نکرده است. اگر کسی به دلیل انتخاب نشدن قهر کند، حق داوری از او گرفته می شود و هیچ کسی حق مدارا با افراد زیاده خواه را ندارد. ضمن اینکه باید اعلام کنم در حال حاضر هیچ مشکلی دردپارتمان داوری و هیات چینش داوری وجود ندارد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.