اسامی داوران پلی آف فوتبال ساحلی اعلام شد

به گزارش سایت داوران ایران، اسامی داوران قضاوت کننده در رقابتهای پلی آف فوتبال ساحلی از سوی کمیته داوران اعلام شد.

دوشنبه ۷/۹/۹۰ – دور برگشت

شهید جهان نژادیان آبادان – فردوسی مشهد – پارک ساحلی آبادان

رامین حقیقی زاده – ابراهیم اکبر پور – شهرام ایزدی – الیاس حسنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.