حضور ناظران و داور ایرانی در رقابتهای مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۱۲

عسگری، مرادی و صفیری ناظر داوری، جهانبازی داور

کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال از حضور ناظرین، داوران و مسئولین ایرانی در رقابتهای مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا خبر داد.

به گزارش سایت داوران ایران، در گروه F این مسابقات، حسین عسکری به عنوان ناظر داوری حضور خواهد داشت. رقابتهای این گروه از تاریخ ۲۱ تا ۳۱ شهریور ۹۰ در وین تیان پایتخت لائوس برگزار خواهد شد.

در گروه D مسابقات یداله جهانبازی به عنوان یکی از داورهای این گروه قضاوت خواهد کرد. رقابتهای این گروه از تاریخ ۲۱ تا ۲۹ شهریور ۹۰ در کاتماندو پایتخت نپال برگزار خواهد شد.

همچنین در گروه E مسابقات مسعود مرادی به عنوان ناظر داوری حضور خواهد داشت .رقابتهای این گروه از تاریخ ۱۷ تا ۲۷ شهریور ۹۰ در پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی برگزار خواهد شد.

در گروه B مسابقات نیز اسماعیل صفیری به عنوان ناظر داوری حضور خواهند داشت. رقابتهای این گروه از تاریخ ۲۱ تا ۳۱ شهریور ۹۰ در کویت برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.