نصیرزاده:‌ زننده پنالتی فقط در آخرین گام نباید حیله بزند

هوشنگ نصیرزاده کارشناس داوری معتقد است که پنالتی محمد نوری در بازی پرسپولیس کاملا درست بود . این در حالی است که سپاهانی‌ها اعتراض شدیدی به ترکی داشتند و معتقد بودند که چون نوری قبل از زدن پنالتی مکث کرده بود ضربه باید دوباره تکرار می‌شد.
نصیرزاده در مورد این موضوع می‌گوید:« بیننده تلویزیونی با مقایسه پنالتی ادینهو در بازی مس و ذوب آهن که چند ماه پیش برگزار شد، تصور می‌کند که باید ضربه پنالتی نوری تکرار شود ولی در قانون پنالتی به این موضوع اشاره می‌شود که یک فوتبالیست زمانی که آخرین گام را برای زدن ضربه برمی‌دارد و گام‌هایش تمام می‌شود، فقط د‌ر آن لحظه نباید مکث داشته باشد.»
نصیرزاده تاکید می‌کند:« نوری در آن صحنه ۲متر قبل از اینکه به توپ برسد مکث کرد و هر بازیکنی در دنیا مجاز است که این حرکات را انجام دهد. پنالتی ادینهو در بازی ذوب آهن و مس به این دلیل مورد ایراد قرار گرفت که او در آخرین گام مکث کرده بود. در حالی که زننده پنالتی نباید در آخرین گام حیله بزند یا مکث کند. هر کس بگوید پنالتی نوری باید تکرار شود اطلاعاتش در مورد قوانین فوتبال کامل نیست. در قانون ضربه پنالتی آمده که بازیکن حق دارد وقتی به طرف توپ حرکت می‌کند حرکاتش قطع و وصل داشته باشد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.