نام و نام خانوادگی: نوید مظفری تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۱۰/۲۴ محل تولد: اصفهان قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۷۳ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس کامپیوتر شغل: آزاد سال شروع داوری: ۱۳۶۸ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۱ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۰۵ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: شاهین حاج بابایی تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۶/۱۵ محل تولد: بناب قد: ۱۸۵ سانتیمتر وزن: ۸۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس حسابداری شغل: کارمند دانشگاه آزاد سال شروع داوری: ۱۳۷۳ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۱
نام و نام خانوادگی: محمد جواد تقی پور تاریخ تولد: ۱۵/۱/۱۳۴۲ محل تولد: مشهد مقدس قد: ۱۷۵ سانتیمتر وزن: ۸۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناس تربیت بدنی شغل: دبیر تربیت بدنی سال شروع داوری: ۱۳۶۳ سال ورود به لیست فیفا: ۱۳۷۷ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: علیرضا رجبی تاریخ تولد: ۱۳۴۸ محل تولد: تهران قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۷۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد تربیت بدنی شغل: دبیر تربیت بدنی سال شروع داوری: ۱۳۶۹ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۰۶ رشته قضاوت: فوتسال
نام و نام خانوادگی: خداداد افشاریان تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۶/۲۴ محل تولد: گچساران قد: ۱۹۰ سانتیمتر وزن: ۸۹ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی شغل: دبیر تربیت بدنی سال شروع داوری: ۱۳۶۹ سال ورود به لیگ برتر: اولین دوره لیگ برتر سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۰۳ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: حسن کامرانی فر تاریخ تولد: ۱۳۵۱ محل تولد: مشهد مقدس قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۶۶ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناس تربیت بدنی شغل: دبیر تربیت بدنی سال شروع داوری: ۱۳۶۸ سال ورود به لیست فیفا: ۱۳۸۳ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: محسن قهرمانی تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۴/۹ محل تولد: مشهد مقدس قد: ۱۹۳ سانتیمتر وزن: ۷۹ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناس تربیت بدنی شغل: کارمند وزارت پست سال شروع داوری: ۱۳۶۸ سال ورود به لیگ برتر: اولین دوره لیگ برتر
نام و نام خانوادگی: مسعود مرادی تاریخ تولد: ۱/۶/۱۳۴۴ محل تولد: کرج قد: ۱۸۸ سانتیمتر وزن: ۷۹ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناس مخابرات شغل: کارشناس مخابرات سال شروع داوری: ۱۳۶۶ سال ورود به لیگ برتر: اولین دوره لیگ برتر
نام و نام خانوادگی: محسن فریمانی تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۱/۱۰ محل تولد: فریمان قد: ۱۸۰ سانتیمتر وزن: ۸۲ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناس تربیت بدنی شغل: دبیر ورزش سال شروع داوری: ۱۳۶۸ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۱
نام و نام خانوادگی: علیرضا فغانی تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۱/۱ محل تولد: کاشمر قد: ۱۷۶ سانتیمتر وزن: ۷۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق دیپلم زبان انگلیسی شغل: کارمند شهرداری سال شروع داوری: ۱۳۷۳ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۲ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۰۸ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط