نام و نام خانوادگی: محمد حسین اسدی تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۳/۲ محل تولد: ورزقان قد : ۱۸۸ سانتیمتر وزن: ۸۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی شغل: دبیر سال شروع داوری: ۱۳۷۴ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: احمد صالحی تاریخ تولد: 1351/1/1 محل تولد: اصفهان قد: 175 سانتیمتر وزن: 71 کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی شغل: کارشناس تربیت بدنی سال شروع داوری: سال ورود به لیگ برتر: 1386 رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: غلامرضا جباری تاریخ تولد: 1352/1/14 محل تولد: تهران قد: 187 سانتیمتر وزن: 78 کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس تربیت بدنی شغل: دبیر تربیت بدنی سال شروع داوری: 1372 سال ورود به لیگ برتر: 1386 رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: یدالله جهانبازی تاریخ تولد: 1352/1/3 محل تولد: جونقان قد: 186 سانتیمتر وزن: 84 کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس ادبیات شغل: دبیر سال شروع داوری: 1373 سال ورود به لیگ برتر: 1383 رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: تورج حق وردی تاریخ تولد: 1351/10/17 محل تولد: تهران قد: 178 سانتیمتر وزن: 74 کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس ادبیات فارسی شغل: دبیر تربیت بدنی سال شروع داوری: 1377 سال ورود به لیگ برتر: 1384 رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: هدایت ممبینی تاریخ تولد: 1349/1/1 محل تولد: چشمه روغنی – هفتکل قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۷۳ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناس تربیت بدنی شغل: مسئول امور ورزشی و مشاور شهرداری سال شروع داوری: ۱۳۶۸ سال ورود به لیگ برتر: 1382 سال ورود به لیست فیفا: 2003 رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: سعید علی نژادیان تاریخ تولد: 1355/2/1 محل تولد: اندیمشک قد: ۱۷7 سانتیمتر وزن: 72 کیلوگرم میزان تحصیلات: مهندسی عمران شغل: کارشناس عمرانی تربیت بدنی یزد سال شروع داوری: 1377 سال ورود به لیگ برتر: 1383 سال ورود به لیست فیفا: 2010 رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: سید حسین نیکوزاده تاریخ تولد: 2/1/1353 محل تولد: طرقبه قد: 187 سانتیمتر وزن: 83 کیلوگرم میزان تحصیلات: دیپلم شغل: کارمند آتش نشانی سال شروع داوری: 1372 سال ورود به لیگ برتر: 1384
نام و نام خانوادگی: علیرضا سخندان تاریخ تولد: 1352 محل تولد: مشهد مقدس قد: 176 سانتیمتر وزن: 69 کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناسی تربیت بدنی شغل: دبیر تربیت بدنی سال شروع داوری: 1368 سال ورود به لیگ برتر: اولین دوره سال ورود به لیست فیفا: 1383 رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: محمود رفیعی تاریخ تولد: 1345/12/1 محل تولد: اراک قد: 172 سانتیمتر وزن: 78 کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی شغل: دبیر تربیت بدنی سال شروع داوری: 1370 سال ورود به لیگ برتر: 1381 سال ورود به لیست فیفا: 2005 رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط