نام و نام خانوادگی: محمدرضا اکبریان تاریخ تولد: ۱۳۵۷ محل تولد: کرج قد: ۱۸۷ سانتیمتر وزن: ۸۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق دیپلم ابزار ماشین شغل: کارمند شرکت صنعتی مپنا سال شروع داوری: ۱۳۷۶ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۷ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: سخاوت سلیمان نژاد تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۱/۲ محل تولد: تالش قد: ۱۷۵ سانتیمتر وزن: ۷۲ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی شغل: کارمند اداره بازرگانی آستارا سال شروع داوری: ۱۳۷۴ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: داوود رفعتی ساجدی تاریخ تولد: 1349/12/11 محل تولد: تهران قد: 175 سانتیمتر وزن: 65 کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس زبان انگلیسی شغل: مترجم شرکت خارجی مستقر در ایران سال شروع داوری: 1369 سال ورود به لیست فیفا: 1383 رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: علیرضا سهرابی تاریخ تولد: 1350/3/22 محل تولد: مشهد مقدس قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: 70 کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس شغل: مدیر عامل شرکت مهندسی سال شروع داوری: 1375 سال ورود به لیست فیفا: 2006 رشته قضاوت: فوتسال
نام و نام خانوادگی: وحید عرض پیما تاریخ تولد: ۱۳۵۵ محل تولد: آبادان قد: ۱67 سانتیمتر وزن: 67 کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس زبان شغل: کارمند بانک سال شروع داوری: ۱۳۷7 سال ورود به لیست فیفا: ۲۰08 رشته قضاوت: فوتسال
نام و نام خانوادگی: محمدرضا ابوالفضلی تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۶/۲۲ محل تولد: تهران قد: ۱۸۶ سانتیمتر وزن: ۷۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس کامپیوتر شغل: کارمند شهرداری تهران سال شروع داوری: ۱۳۷۴ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۰۹ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: ایرج ساعدی تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۸/۱ محل تولد: سنندج قد: ۱۸۰ سانتیمتر وزن: ۷۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: دیپلم شغل: حسابدار امور صنفی سال شروع داوری: 1371 سال ورود به لیگ برتر: 1382 رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: منصور نوری تاریخ تولد: ۵/۶/۱۳۴۹ محل تولد: اهر قد: 177 سانتی متر وزن: ۸۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: دیپلم شغل: کارمند کارخانه کاشی تبریز سال شروع داوری: ۱۳۷۵ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۶ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: رحیم شاهین تاریخ تولد: ۱۳۵۵/۷/۶ محل تولد: بناب قد: ۱۷۲ سانتیمتر وزن: ۶۵ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناسی مخابرات شغل: مهندس مخابرات سال شروع داوری: ۱۳۷۵ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: آرمان اسعدی تاریخ تولد: ۱۳۵۹/۵/۲۵ محل تولد: سنندج قد: ۱۸۷ سانتیمتر وزن: ۷۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق دیپلم حسابداری شغل: کارمند بانک کشاورزی سال شروع داوری: ۱۳۷۸ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۷ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور