نام و نام خانوادگی: مسعود فرح نیا تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۸/۱۲ محل تولد: تهران قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۷۹ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس شغل: دبیر آموزش و پرورش سال شروع داوری: ۱۳۶۸ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۰ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: سید حسین زرگر تاریخ تولد: ۱۳۵۲/۴/۱۵ محل تولد: سمنان قد: ۱۷۶ سانتیمتر وزن: ۷۳ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی شغل: کارمند هلال احمر سال شروع داوری: ۱۳۷۷ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: علی پورافشار تاریخ تولد: ۱۳۵۸ محل تولد: اهواز قد: ۱۶۸ سانتیمتر وزن: ۶۱ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس شغل: مدیر داخلی شرکت خدمات امنیتی سال شروع داوری: ۱۳۷۶ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۱۱ رشته قضاوت: فوتسال
نام و نام خانوادگی: حسین طالقانی تاریخ تولد: ۱۳۵۱ محل تولد: پاکدشت قد:  ۱۷۲ سانتیمتر وزن: ۷۱ کیلوگرم میزان تحصیلات: دانشجوی فوق لیسانس مدیریت شغل: دبیر آموزش و پرورش سال شروع داوری: ۱۳۷۲ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۸ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: سید مهدی سید علی تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۴/۲۴ محل تولد: شهر ری قد: ۱۸۰ سانتیمتر وزن: ۷۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی شغل: مدیر بازرگانی سازمان ورزش شهرداری تهران سال شروع داوری: ۱۳۷۵ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۷ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: مرتضی کریمی تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۴/۱ محل تولد: تهران قد: ۱۷۴ سانتیمتر وزن: ۶۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق دیپلم زبان انگلیسی شغل: آزاد سال شروع داوری: ۱۳۶۹ سال ورود به لیگ برتر: اولین دوره سال ورود به لیست فیفا : ۲۰۰۴ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: بابک داوری تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۶/۲۸ محل تولد: بیله سوار مغان قد: ۱۸۵ سانتیمتر وزن: ۸۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت دولتی شغل: مدیر اداری و رفاهی شرکت تامین سرمایه بانک ملت سال شروع داوری: ۱۳۷۶ سال ورود به لیست فیفا : ۲۰۱۱ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: محمد ملکی تاریخ تولد: ۱۳۵۵/۱۱/۱۸ محل تولد: شمیران قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۷۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی شغل: کارمند دانشگاه آزاد واحد کرج سال شروع داوری: ۱۳۷۱ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۸ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: بابک وسیله بر تاریخ تولد: ۱۳۴۹ محل تولد: بیله سوار مغان قد: ۱۷۲ سانتیمتر وزن: ۷۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت شهری شغل: کارمند شهرداری سال شروع داوری: ۱۳۷۲ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۶ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: فرشید افشار تاریخ تولد: ۲۳/۰۱/۱۳۵۲ محل تولد: تهران قد: ۱۷۵ سانتیمتر وزن: ۶۸ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی محیط زیست شغل: بازرس سازمان حفاظت محیط زیست سال شروع داوری: ۱۳۶۹ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۷ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط