نام و نام خانوادگی: مسعود فرح نیا تاریخ تولد: ۱۳48/8/12 محل تولد: تهران قد: 178 سانتیمتر وزن: 79 کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس شغل: دبیر آموزش و پرورش سال شروع داوری: ۱۳68 سال ورود به لیگ برتر: 1380 رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: سید حسین زرگر تاریخ تولد: ۱۳۵2/4/۱5 محل تولد: سمنان قد: ۱۷6 سانتیمتر وزن: ۷3 کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس تربیت بدنی شغل: کارمند هلال احمر سال شروع داوری: ۱۳۷7 سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸4 رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: علی پورافشار تاریخ تولد: 1358 محل تولد: اهواز قد: 168 سانتیمتر وزن: 61 کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس شغل: مدیر داخلی شرکت خدمات امنیتی سال شروع داوری: ۱۳۷6 سال ورود به لیست فیفا: ۲۰11 رشته قضاوت: فوتسال
نام و نام خانوادگی: حسین طالقانی تاریخ تولد: ۱۳۵۱ محل تولد: پاکدشت قد:  ۱۷۲ سانتیمتر وزن: ۷۱ کیلوگرم میزان تحصیلات: دانشجوی فوق لیسانس مدیریت شغل: دبیر آموزش و پرورش سال شروع داوری: ۱۳۷۲ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۸ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: سید مهدی سید علی تاریخ تولد: 1357/4/24 محل تولد: شهر ری قد: ۱۸۰ سانتیمتر وزن: ۷۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی شغل: مدیر بازرگانی سازمان ورزش شهرداری تهران سال شروع داوری: ۱۳۷۵ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۷ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: مرتضی کریمی تاریخ تولد: ۱۳۵1/4/1 محل تولد: تهران قد: 174 سانتیمتر وزن: 64 کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق دیپلم زبان انگلیسی شغل: آزاد سال شروع داوری: ۱۳69 سال ورود به لیگ برتر: اولین دوره سال ورود به لیست فیفا : ۲۰04 رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: بابک داوری تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۶/۲۸ محل تولد: بیله سوار مغان قد: ۱۸۵ سانتیمتر وزن: ۸۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت دولتی شغل: مدیر اداری و رفاهی شرکت تامین سرمایه بانک ملت سال شروع داوری: ۱۳۷۶ سال ورود به لیست فیفا : ۲۰۱۱ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: محمد ملکی تاریخ تولد: 1355/11/18 محل تولد: شمیران قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۷۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی شغل: کارمند دانشگاه آزاد واحد کرج سال شروع داوری: ۱۳۷۱ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۸ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: بابک وسیله بر تاریخ تولد: ۱۳۴۹ محل تولد: بیله سوار مغان قد: ۱۷۲ سانتیمتر وزن: ۷۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت شهری شغل: کارمند شهرداری سال شروع داوری: ۱۳۷۲ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۶ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: فرشید افشار تاریخ تولد: 23/01/1352 محل تولد: تهران قد: 175 سانتيمتر وزن: 68 كيلوگرم میزان تحصیلات: فوق ليسانس مهندسي محيط زيست شغل: بازرس سازمان حفاظت محيط زيست سال شروع داوری: 1369 سال ورود به لیگ برتر: 1387 رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط