نام و نام خانوادگی: امیر حسین فتاحی تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۱/۷ محل تولد: تهران قد: ۱۸۳ سانتیمتر وزن: ۷۹ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس مکانیک شغل: کارشناس مکانیک سال شروع داوری: ۱۳۷۸ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: رحیم مهرپیشه تاریخ تولد: ۱۳۵۲/۶/۱۵ محل تولد: فسا فارس قد: ۱۸۹ سانتیمتر وزن: ۷۹ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق دیپلم شغل: مدیر شرکت خصوصی سال شروع داوری: ۱۳۷۱ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۱ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: جمشید محمدی تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۱۱/۲۳ محل تولد: آبادان قد: ۱۸۶ سانتیمتر وزن: ۷۸ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس حقوق شغل: فرهنگی سال شروع داوری: ۱۳۷۷ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۵ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: قاسم واحدی فیروزآبادی تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۱۲/۲۹ محل تولد: فیروزآباد فارس قد: ۱۸۳ سانتیمتر وزن: ۷۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: دیپلم برق الکتروتکنیک شغل: کارمند سایپا سال شروع داوری: ۱۳۷۳ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۳ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: اشکان خورشیدی تاریخ تولد: ۱۳۵۸/۵/۲۴ محل تولد: ساری قد: ۱۷۷ سانتیمتر وزن: ۷۶ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق دیپلم ریاضی شغل: کارمند سال شروع داوری: ۱۳۷۶ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۷ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۱۲ رشته قضاوت: فوتبال – داور
نام و نام خانوادگی: رضا کرمانشاهی تاریخ تولد: ۱۳۵۸/۴/۲۵ محل تولد: تهران قد: ۱۸۷ سانتیمتر وزن: ۸۱ کیلوگرم میزان تحصیلات: دانشجوی تربیت بدنی شغل: آزاد سال شروع داوری: ۱۳۷۳ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: علی میرزابیگی تاریخ تولد: ۱۳۵۹ محل تولد: تهران قد: ۱۸۸ سانتیمتر وزن: ۸۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: دانشجوی مهندسی مکانیک شغل: مدیر عامل شرکت خصوصی سال شروع داوری: ۱۳۷۹ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۹ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: حمید نظری تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۱/۱ محل تولد: تهران قد: ۱۷۴ سانتیمتر وزن: ۷۰ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس مکانیک خودرو شغل: کارشناس شرکت ایران خودرو سال شروع داوری: ۱۳۷۴ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۴ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: علیرضا کهوری تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۲/۱۵ محل تولد: جیرفت قد: ۱۷۹ سانتیمتر وزن: ۸۲ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس شغل: کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش سال شروع داوری: ۱۳۶۴ سال ورود به لیست فیفا : ۲۰۰۶ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: علی موغلی تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۱۰/۱ محل تولد: گراش قد: ۱۸۰ سانتیمتر وزن: ۷۲ کیلوگرم میزان تحصیلات: دیپلم شغل: آزاد سال شروع داوری: ۱۳۶۷ سال ورود به لیگ برتر: اولین دوره لیگ برتر رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور