نام و نام خانوادگی: رامین حقیقی زاده تاریخ تولد: ۱۳۵۳/۱۰/۳ محل تولد: تهران قد: ۱۹۱ سانتی متر وزن: ۸۶ کیلوگرم میزان تحصیلات: دکتری عمران شغل: مدیرعامل شرکت ساختمانی بتن دوکوهه سال شروع داوری: ۱۳۷۱ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۱۰ رشته قضاوت: فوتبال ساحلی از فعالیت های پژوهشی ایشان میتوان تالیف و ترجمه ٧ کتاب […]
نام و نام خانوادگی: سجاد طوری تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۵/۲۰ محل تولد: ماهشهر قد: ۱۷۶ سانتیمتر وزن: ۷۱ کیلوگرم میزان تحصیلات: مهندسی مکانیک شغل: کارشناس فنی ایرانخودرو سال شروع داوری: ۱۳۷۸ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۱۳ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
نام و نام خانوادگی: موعود بنیادی فر تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۶/۱۷ محل تولد: چهارمحال و بختیاری قد:   سانتیمتر وزن:  کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت ورزش شغل: دبیر ورزش سال شروع داوری: ۱۳۸۱ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۱۳ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: حسن اکرمی تاریخ تولد: ۱۳۶۳/۶/۱۵ محل تولد: گنبد کاووس قد: ۱۷۵ سانتیمتر وزن: ۶۸ کیلوگرم میزان تحصیلات: مهندسی عمران شغل: شرکت ساختمانی سال شروع داوری: ۱۳۸۰ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۱۳ رشته قضاوت: فوتبال – داور وسط
نام و نام خانوادگی: کیانوش داودزاده تاریخ تولد: ۱۳۵۱ محل تولد: ایذه قد: ۱۸۰ سانتی متر وزن: ۷۴ کیلوگرم میزان تحصیلات: لیسانس علوم تربیتی شغل: کارمند سال شروع داوری: ۱۳۷۴ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۵ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور
  نام و نام خانوادگی: علیرضا عبدالغنی دهکردی تاریخ تولد: ۱۳۵۵/۱۲/۲۲ محل تولد: شهرکرد قد: ۱۷۸ سانتیمتر وزن: ۷۲ کیلوگرم میزان تحصیلات: فوق لیسانس شغل: کارمند وزارت کشور سال شروع داوری: ۱۳۷۵ رشته قضاوت: فوتسال
نام و نام خانوادگی: عباس دهقان پور تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۴/۱ محل تولد: مرودشت فارس قد: ۱۷۰ سانتیمتر وزن: ۶۹ کیلوگرم میزان تحصیلات: دیپلم شغل: آزاد سال شروع داوری: ۱۳۷۰ رشته قضاوت: فوتسال
نام و نام خانوادگی: سید پژمان رضایی تاریخ تولد: ۱۳۵۴/۶/۲۹ محل تولد: مشهد مقدس قد: ۱۷۵ سانتیمتر وزن: ۷۸ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناس ارشد بیومکانیک شغل: کارشناس تربیت بدنی معلولین آموزش و پرورش استان البرز سال شروع داوری: ۱۳۷۳ رشته قضاوت: فوتسال
نام و نام خانوادگی: عبدالحمید باقری تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۷/۵ محل تولد: فارس قد: ۱۷۹ سانتیمتر وزن: ۷۸ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناس تربیت بدنی شغل: مدیر تربیت بدنی سال شروع داوری: ۱۳۷۳ سال ورود به لیست فیفا: ۲۰۱۳ رشته قضاوت: فوتسال
نام و نام خانوادگی: مهدی عالیقدر تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۹/۲۴ محل تولد: تهران قد: ۱۷۲ سانتیمتر وزن: ۶۸ کیلوگرم میزان تحصیلات: کارشناسی زبان شغل: مدیر بازرگانی سال شروع داوری: ۱۳۷۴ سال ورود به لیگ برتر: ۱۳۸۵ رشته قضاوت: فوتبال – کمک داور