آزمون شماره یک فوتبال


کدام گزینه مربوط به شکل قانونی تیرهای دروازه می باشد؟

تصمیم داور به محض مشاهده توپ معیوب چیست؟

چنانچه بازیکن و دروازه بان بدون اطلاع داور جای خود را عوض کنند، تصمیم چیست؟

چنانچه داور دستور به اصلاح وسایل بازیکن دهد، کدام حالت صحیح است؟

بازیکن مصدومی که با اجازه داور به خارج از زمین مسابقه هدایت شده است، چه زمانی می تواند دوباره وارد زمین بازی شود؟

هرگاه دروازه بان قبل از زدن ضربه پنالتی به سمت جلو حرکت کند، واکنش کمک داور چیست؟

کدام یک از گزینه ها، شامل موارد وقت های تلف شده نیست؟

محل صحیح اجرای دراپ بال برای شروع مجدد بازی در داخل محوطه دروازه کجاست؟

کدام گزینه شامل قانون نهم (توپ داخل و خارج از بازی) می باشد؟

مطابق با قانون دهم، چه زمانی لازم است یک مسابقه برنده داشته باشد؟

کدام بخش از بدن، مشمول آفساید نمی شود؟

درآوردن پیراهن به هنگام شادی پس از گل، کدام یک از جرایم را در پی دارد؟

در کدامیک از خطاهای زیر، نیروی بیش از حد، بی احتیاطی و بی پروایی صورت نمی گیرد؟

چنانچه در نتیجه ضربه آزاد مستقیم، توپ به طور مستقیم وارد دروازه تیم خودی شود ...

به هنگام ضربه آزاد غیر مستقیم، داور بازوی خود را تا زمانی بالای سر نگه می دارد که ...

تصمیم صحیح درباره بازیکنانی از تیم مدافع و تیم مهاجم که به هنگام ضربه پنالتی مرتکب نقض قوانین بازی شده اند، چیست؟

اگر پس از پرتاب اوت، توپ مستقیما وارد دروازه حریف شود ...

اگر به دنبال ضربه دروازه، توپ وارد دروازه شود ...

کدام گزینه درباره محل اجرای ضربه دروازه صحیح است؟

به ثمر رسیدن گل از ضربه کرنر ...
دیدگاه ها قفل شده است!