وحید عرض پیما به همراه تیم داوری ، داوران بازی حساس ایران – روسیه


به گزارش سایت داوران ایران وحید عرض پیما و علیرضا عبدالغنی داوران بازی حساس دوتیم ایران وروسیه در تورنمت بین المللی چهارجانبه اصفهان می باشند. حساسیت این بازی به خاطر تقابل دوتیم سوم و ششم جهان می باشد.

داوران روز آخر این تورنمت به شرح ذیل اعلام می گردند.

چهارشنبه ١۵ آذرماه ٩۶

قزاقستان – آذربایجان ساعت ٩:٠٠
على پورافشار. محمدرضا ذاکرى. محمد غفارى نژاد. فرزین صالح

ایران – روسیه ساعت ١١:٠٠
وحید عرض پیما. علیرضا عبدالغنى. مجید فراهانى. فیروز مبینى

ناظر داوری: جناب آقاى عبدالکریم سیستانى


لینک کوتاه: davaran.ir/?p=24787

نام شما:
ایمیل:
سایت: