مروری بر قانون آفساید


آفساید تنها قانونی است که با عمل تاکتیکی بازیکنان در حالتی که توپ در بازی است بوجود می اید تنها قرار داشتن در وضعیت افساید به خودی خود افساید محسوب نمی شود بازکن در صورتی در وضعت افساید است که نزدیک تر از توپ و حریف ماقبل اخر به خط دروازه حریف باشد به عبارت دیگر نزدیک تر بودن به خط دروازه حریف یعنی نزدیک تر بودن هر قسمت از سر.تنه.ویا پای مهاجم از توپ وحریف ماقبل اخر به خط دروازه  است یک بازیکن در وضعیت افساید نیست اگر

۱.در نیمه زمین خودشان باشد

۲.با حریف ماقبل اخر در یک خط باشد

۳.با دو حریف اخر در یک خط باشد

ارزشیابی برای افساید بر اساس شرکت و رفتار بازیکنان است نه محل قرار گرفتن انهانکته ظریف زمانی که توپ از اخرین مدافع می گذرد کمک داور بایستی  توپ را دنبال بکند بازیکن در وضعیت افساید است در صورتی جریمه خواهد شد که در لحظه ای که هم دسته اش توپ را لمس یا با ان بازی می کند  به عقیده داور با یکی از این حالات در بازی فعال درگیر شود

۱.در بازی دخالت کند

۲. در بازی حریف تاثیر بگذارد

۳.با بودن در وضعیت افساید در پی کسب منفعتی باشد

حال به اختصار موارد ذکر شده را باز میکنیم :

۱.در بازی دخالت کند یعنی .بازی کردن یا لمس کردن توپی که برای اخرین بار توسط همدسته لمس شده بیاشد و یا این که او تنها کسی باشد که بتواند با توپ بازی کند

۲.در بازی حریف تاثیر بگذارد یعنی بازداشتن حریف از بازی او با توپ به طوری که اشکارا مانع  مسیر دید ویا حرکت او شدن ویا این که به عقیده داور با سر و دست تکان دادن او را فریب بزند  ویا حواس او را پرت بکند

۳.با بودن در ان وضعیت درپی کسب منفعت باشد یعنی .بازیکن در شرایطی که در وضعیت افساید قرار دارد با توپ برگشت داده شده از تیر دروازه یا حریف بازیکند

اما موارد هم هست که بازیکن توپ را اگر مستقیما دریافت کند افساید نخواهد شد

۱.ضربه کرنر ۲.ضربه دروازه ۳.پرتاب اوت

اشتراک این موارد این که توپ از خارج زمین وارد زمین می شه جریمه افساید هم یک ضربه ازاد غیر مستقیم از محل وقوع ان به سود تیم مقابل می باشد نکته ای دیگر این که افساید زمان زدن ویا لمس توپ توسط همدسته قضاوت می شه

خصوصیات کمک داور در اعلام افساید:

۱.دانستن اصل قانون یازذهم

۲.داشتن تمرکز لازم

۳.داشتن صبر و حوصله

۴.شجاعت در اعلام افساید

فاکتور های نهایی برای تشخیص افساید:

۱.همدسته مهاجم ۲.توپ ۳.مدافع ماقبل اخر ۴.مهاجم می باشد.


لینک کوتاه: davaran.ir/?p=635
امين كاوندي در اسفند ۱۳۹۰ گفته:

آیا دو بازیکنی که با دروازبان حریف در موقعیت تک به تک قرار دارند، بازیکن صاحب توپ می تواند به هم تیمیش پاس رو به جلو دهد، چون این وضعیت در بازی های کامپیوتری آفساید محسوب نمی شود، یعنی بازیکنی که در موقعیت تک به تک با دروازبان است اگر به یار هم تیمیش که او هم در موقعیت تک به تک با دروازبان است پاس رو به جلو دهد آفساید نیست.

رضایی در آذر ۱۳۹۱ گفته:

به شرطی که دریافت کننده توپاز زننده ضربه وتوپ عقب تر باشد یا با توپ در یک راستا باشد.

علی در بهمن ۱۳۹۳ گفته:

اگر یکی از بازیکنان مثلا تیم الف به نام (a) در حالت آفساید قرار داشته باشد،و یکی دیگر از بازیکنان تیم الف از پشت خط دفاعی حریف توپی به طرف دروازه شوت گند که توپ به تیرک برخورد کند و بر گردد و بازیکن a توپ را گل کند آیا گل آفساید هست؟
حالا در شرایطی مثل بالا با این تفاوت که خود دروازه بان توپ را برگرداند و بازیکن a توپ را گل کند باز هم گل آفساید هست یا خیر؟

حافظ در بهمن ۱۳۹۵ گفته:

ایا ضربه مستقیم کرنر آفساید میشه اگر دفاع حریف بالا بیاد وبازیکن جلوتر از دفاع باشد

ناشناس در دی ۱۳۹۷ گفته:

کرنر در صورتی افساید است که قوانین وجود افساید بر ان حاکم باشد

امیر در دی ۱۳۹۷ گفته:

در صورتی که دروازبان یک پرتاب بلند با دست انجام دهد و بازیکن هم تیمی آن در زمین تیم حریف و پشت مدافعان قرار داشته باشد آفساید است یا مانند پرتاب اوت لحاظ می شود .

نام شما:
ایمیل:
سایت: