قوانین فوتسال


قوانین و مقررات کلی بازی فوتسال که توسط فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) و برد بین المللی آن وضع شده به شرح زیر است:

▪ قانون ۱: زمین بازی
▪ قانون ۲: قانون توپ فوتسال
▪ قانون ۳: قانون تعداد بازیکنان فوتسال
▪ قانون ۴: قانون وسایل بازیکنان فوتسال
▪ قانون ۵: قانون داور فوتسال
▪ قانون ۶: قانون کمک داوران فوتسال
▪ قانون ۷: قانون وقت نگهدار فوتسال
▪ قانون ۸: قانون مدت بازی فوتسال
▪ قانون ۹: قانون شروع بازی فوتسال
▪ قانون ۱۰:قانون توپ داخل و خارج فوتسال
▪ قانون ۱۱:قانون گل فوتسال
▪ قانون ۱۲:قانون خطاهای فوتسال
▪ قانون ۱۳:قانون ضربه آزاد فوتسال
▪ قانون ۱۴:قانون خطاهای جمع شده فوتسال
▪ قانون ۱۵:قانون پنالتی فوتسال
▪ قانون ۱۶:قانون اوت فوتسال
▪ قانون ۱۷:قانون پرتاب اوت دروازه فوتسال
▪ قانون ۱۸:قانون کرنر فوتسال

۱- قانون زمین بازی
اندازه زمین بازی :
طول = حداقل ۲۵ متر و حداکثر ۴۲ متر .
عرض = حداقل ۱۵ متر و حداکثر ۲۵ متر .
در مسابقات بین المللی برابر است با :
طول = حداقل ۳۸ متر و حداکثر ۴۲ متر .
عرض = حداقل ۱۸ متر و حداکثر ۲۵ متر .
پهنای کلیه خطوط ۸ سانتیمتر است .
اندازه دایره وسط زمین ۳ متر می باشد .
فاصله نقطه پنالتی تا خط دروازه ۶ متر می باشد .
فاصله نقطه پنالتی دوم تا خط دروازه ۱۰ متر می باشد .
اندازه ربع دایره های گوشه زمین (کرنر) ۲۵ سانتیمتر می باشد .
اندازه دروازه ها :
فاصله بین دو تیر دروازه ۳ متر و ارتفاع تیر افقی تا سطح زمین ۲ متر است .
تذکر : ورود و خروج بازیکنان در موقع تعویض بایستی از محدوده مشخص شده انجام گیرد .
۲- قانون توپ فوتسال (the ball)
جنس توپ : از چرم یا مواد مشابه می باشد .
توپ : محیط آن حداقل ۶۲ و حداکثر ۶۴ سانتیمتر می باشد .
وزن توپ : درشروع بازی نبایستی کمتر از ۳۹۰ گرم و یا بیشتر از ۴۳۰ گرم باشد (توپ نمره ۴) . شناسایی استاندارد : هنگامی که توپ از ارتفاع ۲ متری به طرف زمین رها می شود نباید بیشتر از ۶۵ سانتیمتر و کمتر از ۵۵ سانتیمتر از زمین مسابقه جهش نماید .
فشار توپ : ۴/۰ – ۶/۰ اتمسفر برابر با ۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم بر سانتیمتر مکعب از سطح دریا باشد .

۳ – قانون تعداد بازیکنان فوتسال ( players)
تعداد بازیکنان : در یک مسابقه با شرکت دو تیم نباید بیش از ۵ یا کمتر از ۵ بازیکن برای هر تیم باشد که یکی از آنها دروازه بان با لباس مشخص است .
گر به دلیل اخراج ، تعداد بازیکنان یک تیم به کمتر از ۳ بازیکن برسد بازی باید تعطیل شود .
۱ – حداکثر بازیکن ذخیره حداکثر ۷ نفر می باشد .
۲ – تعداد تعویض سیار نامحدود است حتی دروازه بان ( رنگ لباس دروازه بان متمایز از بازیکنان ) بازیکنی که تعویض میشود می تواند دوباره به زمین بازی برگردد .
دروازه بان میتواند جای خود را با سایر بازیکنان عوض نماید ( تعویض دروازه بان بدون توقف بازی و مثل سایر بازیکنان صورت می گیرد ) تعویضها باید از محل مشخص شده برای هر تیم صورت پذیرد .
۳ – عمل تعویض زمانی خاتمه می یابد که بازیکن جانشین وارد زمین شود .
۴ – چنانچه در جریان بازی تعویض سیار بازیکن جانشین قبل از اینکه بازیکن تعویضی کاملاً زمین را ترک کند وارد زمین شود . داور بازی را قطع ( با رعایت آوانتاژ به تیم حریف ) بازیکن تعویضی را بیرون بفرستد به بازیکن جانشین اخطار و بازی با یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف توپ زده می شود .
تذکر : اگر هنگامیکه داور بازی را متوقف کرد توپ درون محوطه جریمه بوده ضربه آزاد غیر مستقیم از روی خط محوطه جریمه و نزدیکترین محل به محل توقف توپ انجام می شود .
اگر بازیکن جانشین یا بازیکن تعویضی از محلی به غیر از منطقه تعویض وارد زمین بازی شده یا از زمین بازی خارج گردیده :
داور بازی را متوقف کرده به بازیکن خاطی اخطار بدهد بازی را مجددا شروع کرده با یک ضربه آزاد غیر مستقیم علیه تیم خاطی از محل توپ زمانیکه بازی را متوقف کرده است .

۴ – قانون وسایل بازیکنان فوتسال
( the players equipment )
وسایل بازیکن : بازیکنان نباید چیزی بپوشند که برای خود یا سایرین خطرناک باشد وسایل بازیکنان شامل پیراهن ورزشی – شورت – جوراب – قلم بند و کفش مخصوص فوتسال است .
استفاده از کفش برای بازیکن اجباری است – نقص این قانون بازیکن خاطی از زمین خارج فرستاده با تکمیل وسایل با اجازه داوران حتماً در هنگام توقف بازی وارد زمین شود .
شماره پیراهن بازیکنان باید از ۱ تا ۱۵ باشد . شماره پیراهن بازیکنان باید کاملا واضح و خوانا باشد .
جوراب باید روی قلم بند را کاملا بپوشاند . دروازه بان میتواند از شلوار ورزشی استفاده نماید .
۵ – قانون داور فوتسال ( the referee )
هر بازی توسط یک داور ، یک داور دوم ، یک وقت نگهدار و یک داور سوم قضاوت میشود . برای اداره بازی یک داور اصلی یا سرداور تعیین می گردد . قدرت او که قانون به او تفویض نموده است از موقع ورود به محل بازی در آن واقع شده تا خروج آنجا پایان می یابد هر مورد مرتبط با بازی نتیجه نهایی تصمیم با اوست در صورت عدم حضور وقت نگهدار این مسؤولیت به عهده اوست .
اگر بین تصمیم داور و داور دوم در مورد یک خطا اختلاف نظر وجود داشته باشد تصمیم و عقیده داور باید اجرا شود .
۶ – قانون کمک داوران فوتسال
کمک داور ( داور دوم ) : بایستی برای هر مسابقه تعیین شود طرف مقابل داور اصلی انجام وظیفه
می کند همان قدرت اجرایی را دارد به جز ( همه وقایعی را که قبل در حین یا بعد از بازی می افتد ثبت و گزارش کند ) در صورت نبودن وقت نگهدار وظیفه دارد دو دقیقه اخراجی بازیکنان و تایم یک دقیقه را محاسبه نماید و تعویض سیار صحیح انجام گرفته است . در صورت دخالت بی مورد از جانب کمک داور ، داور اصلی بایستی او را از وظیفه آن معاف شخصی دیگری جانشین وی موضوع را گزارش کند .

تذکر : در صورت وجود اختلاف نظر بین داور اصلی و کمک داور سرداور (داور اصلی) حاکم خواهد بود .
۷ – قانون وقت نگهدار فوتسال
( the time keeper,s duties )
وقت نگهدار : در خارج از بازی در امتداد خط میانی در منطقه تعویض بازیکنان قرار گیرد . وظایف او نگهداری وقت بازی ۲ دقیقه اخراجی یادداشت تایم اوت ها و دادن علامت تایم اوت به داوران اعلام زمان بازی با صوت به داوران و یادداشت ۵ خطای اول هر تیم در هر نیمه که توسط داوران اعلام شده ثبت شماره گلزنان و بازیکنان اخراجی و اخطاری و تایم اوت ها آن ها می باشد .
یک دقیقه تایم اوت را چک کند .
دو دقیقه زمان مورد نیاز برای برگشتن یک بازیکن بجای بازیکن اخراجی را محاسبه نماید .
پایان نیمه اول ، پایان مسابقه ، پایان ۲ زمان وقت اضافه و پایان تایم اوت را با صوت خود وعلائم ارائه شده به داوران نشان دهد .
تایم اوت های انجام شده توسط تیمها را در تابلو نشان دهد .
تعداد ۵ خطای اولیه توسط هر تیم در هر نیمه از زمان بازی را در تابلو نشان داده و علامت دهد .
وظایف داور سوم ( the third referees duties ) :
داور سوم به وقت نگهدار کمک میکند تا تعداد خطاهای انجام شده ( ۵ خطای اولیه ) در هر نیمه را ثبت مینماید .
هر توقف در بازی و دلایل توقفها را ثبت میکند .
شماره بازیکنان زننده گل را ثبت می کند .
شماره و نام بازیکنان اخطاری واخراجی را ثبت میکند .

هر گونه اطلاعات مورد نیاز در فرم مسابقه را ثبت میکند .
در صورت بروز هرگونه آسیب دیدگی احتمالی برای داور و داور دوم ، داور سوم جایگزین آنها
می شود .
۸ – قانون مدت بازی فوتسال
( the duration of the match )
مدت بازی : مدت بازی دو وقت ۲۰ دقیقه ای و زمان بین دو نیمه استراحت ۱۵ دقیقه ای می باشد .
هر تیم می تواند در هر نیمه یک تایم درخواست کند ( در بازی های حذفی در وقت اضافی تایم اوت وجود ندارد ) .
برای ضربه پنالتی و ضربات آزاد بدون دیوار دفاعی ( پنالتی دوم ۵ خطا ) به اندازه زدن ضربات مذکور در پایان وقت به زمان بازی اضافه میشود .
در بازیهایی که بایستی نتیجه مشخص شود در صورتیکه بعد از پایان وقت قانونی نتیجه بازی مساوی باشد از دو وقت اضافه ۵ دقیقه ای استفاده می شود .
در طی دو وقت اضافه ۵ دقیقه ای هیچگونه تایم اوتی به تیمها داده نمیشود .
۹ – قانون شروع بازی فوتسال
شروع بازی : برنده قرعه اختیار انتخاب زمین و بازنده قرعه ضربه شروع بازی را می زند . ضربه شروع به داخل زمین حریف با علامت داور اصلی خواهد بود که فاصله بازیکن مقابل با توپ ۳ متر خواهد بود . از ضربه شروع مستقیماً گل به دست می آید .
دراپ بال روش دیگری برای شروع بازی است .
زمانیکه به هر دلیلی که در قانون پیش بینی نشده شما بازی را متوقف نموده اید بایستی بازی را با دراپ بال مجدداً شروع نمائید .
هنگامیکه توپ درون محوطه جریمه میباشد و داور بازی را متوقف مینماید دراپ بال بایستی از روی خط محوطه جریمه انجام شود نه داخل محوطه جریمه .
۱۰ – قانون توپ داخل و خارج فوتسال
توپ در بازی و خارج از بازی : وقتی توپ خارج از بازی به طور کامل از خط طولی یا عرضی چه از هوا و زمین گذشته باشد . برخورد توپ به سقف سالن اوت اعلام شده و ادامه آن روی خط طولی نزدیکتر می باشد که توسط حریف زده می شود .
۱۱ – قانون گل فوتسال
روش به دست آمدن گل : تمام توپ از خط دروازه بین تیرهای عمودی و افقی عبور کرده به شرطی که بازیکن مهاجم توپ را با دست یا بازو و پرتاب حمل یا هل نداده باشد .
۱۲ – قانون خطاهای فوتسال
خطاها و رفتارهای ناشایست : هرگاه بازیکنی سهواً یا از روی بی احتیاطی یا نیروی نامتعادل یا بیش از اندازه ۱۱ خطای زیر را مرتکب شود یک ضربه آزاد مستقیم – یک ضربه پنالتی- به نفع تیم مقابل ( اگر داخل محوطه جریمه باشد ) گرفته می شود :
۱ – لگد زدن . ۲- پشت پا زدن .۳ – پریدن روی حریف . ۴ – تنه شدید و خطرناک . ۵ – تنه از پشت به حریف . ۶ – تف انداختن . ۷ – زدن حریف . ۸ – گرفتن حریف . ۹ – هل دادن حریف . ۱۰ – با شانه به حریف حمله کردن . ۱۱ – تکل کردن .
هر گونه خطایی که به نفع تیم مهاجم و درون محوطه جریمه تیم مدافع ( خاطی ) صورت پذیرد ضربه آزاد از روی خط محوطه جریمه که نزدیکترین منطقه به محل وقوع خطا درون محوطه جریمه است زده میشود اما هر گاه خطا درون محوطه جریمه تیم مدافع و به نفع تیم مدافع صورت پذیرد بازیکنان تیم مدافع میتوانند از درون محوطه جریمه خودی خطا را بزنند و موقعی توپ در بازی است که بعد از ضربه خوردن یا رها شدن توسط دروازه بان از محوطه جریمه خارج شود .

هفت خطای منجر به اخطار : ۱ – مرتکب رفتار غیر ورزشی . ۲- با گفتار و کردار به تصمیم داور اعتراض نماید . ۳- مکرراً قوانین بازی را نقص نماید . ۴- شروع مجدد بازی را به تأخیر اندازد . ۵- هنگام شروع مجدد بازی ، ضربه آزاد و ضربه کرنر فاصله لازم رعایت نکند . ۶- بدون اجازه داور وارد زمین شود . ۷- بدون اجازه داور زمین را ترک کند .
هفت خطای منجر به اخراج : ۱- مرتکب خطای شدید بازی شود . ۲- مرتکب برخورد با زننده شود . ۳- روی حریف یا هر فرد دیگر تف بیندازد . ۴- عمداً با دست زدن به توپ ، حریف را از یک گل یا موقعیت گل محروم نماید . ۵- موقعیت آشکار گل حریف به سمت دروازه در داخل پیشروی با خطای آزاد مستقیم سلب نماید . ۶- کلمات توهین آمیز بر زبان بیاورد . ۷- در یک مسابقه اخطار دوم بگیرد .
بازیکن اخراج شده حق ورود مجدد به بازی و یا حتی نشستن روی نیمکت بازیکنان ذخیره را ندارد .
تذکر مهم : بازیکنی که اخراج می گردد توسط داور بازی حتماً باید به رختکن هدایت شود و بعد از ۲ دقیقه تیم می تواند بازیکن دیگر جایگزین نماید . مگر اینکه قبل از اتمام ۲ دقیقه گلی به ثمر برسد .
در صورت اخراج بازیکن :
اگر ۵ بازیکن در مقابل ۴ بازیکن بازی میکنند و تیمی که دارای بیشترین تعداد بازیکن است گلی به ثمر برساند تیم ۴ نفره میتواند یک نفر به تیم خود اضافه نماید .
اگر هر دو تیم با ۴ بازیکن بازی میکنند و گلی به ثمر میرسد بازیکنی به تیمها اضافه نخواهد شد .
اگر ۵ بازیکن بر علیه ۴ بازیکن یا ۴ بازیکن بر علیه ۳ بازیکن بازی میکنند و تیمی که تعداد بیشتری بازیکن دارد گل به ثمر میرساند تیمی که کمترین تعداد بازیکن را دارد میتواند یک نفر به بازیکنان خود اضافه نماید .
اگر هر دو تیم با ۳ بازیکن بازی می کنند و گلی به ثمر میرسد هر دو تیم نمیتوانند بازیکنی را اضافه نمایند .
اگر تیمی که گل زده یک نفر از تیم مقابل بازیکن کمتر دارد بازی با همان تعداد ادامه می یابد و تیم زننده گل نمیتواند بازیکنی را اضافه نماید .

۱۳ – قانون ضربه آزاد فوتسال
ضربه آزاد : تحت عنوان دو دسته ضربه آزاد مستقیم و ضربه آزاد غیر مستقیم می باشد . در ضربه آزاد مستقیم می توان مستقیماً به حریف گل زد . اگر دروازه بان در هنگام پرتاب توپ بیش از ۴ ثانیه وقت تلف نماید با یک ضربه آزادغیر مستقیم جریمه میشود . ( از روی خط محوطه جریمه )
دروازه بان نمی تواند بعد از رها کردن توپ و خارج شدن آن از محوطه جریمه برای با ر دوم با توپ بازی نماید در این صورت از جایی که برای بار دوم با توپ بازی کرده با یک ضربه آزاد غیر مستقیم جریمه می شود .
توپ پرتاب شده توسط دروازه بان (goal clearance ) که درنیمه تیم خودی به بازیکنان همدسته اش می رسد باید وارد نیمه زمین تیم حریف شود یا با بازیکنان حریف برخورد نماید که بازیکنان همدسته بتوانند آنرا با سر ، سینه یا پا به دروازه بان خودی پاس بدهد در غیر این صورت با یک ضربه آزاد غیر مستقیم از جایی که دروازه بان توپ را از بازیکنان همدسته اش دریافت نموده جریمه میشوند .
۱۴ – قانون خطاهای جمع شده فوتسال
خطاهای جمع شده : در صورتی که خطاهای یک تیم در هر نیمه به ۵ رسیده ( از خطاهای ۱۱ گانه آزاد مستقیم ) ، ( کلیه خطاها قانون ۱۲ ) از آن به بعد اگر یکی از خطای قانون ۱۲ را مرتکب شود خطای ششم یک ضربه آزاد مستقیم ( از نقطه پنالتی دوم ) یا محل وقوع خطا ( اگر محل خطا بین نقطه پنالتی دوم و دروازده حریف باشد ) بدون تشکیل دیوار دفاعی به صورت مستقیم زده می شود . مهاجمین و مدافعین باید فاصله ۵ متر را رعایت کنند . ( خط فرضی نقطه پنالتی فاصله رعایت گردد ) .
وقتی ضربه آزاد بدون دیوار دفاعی ( پنالتی دوم ) زده شد . هیچ بازیکنی نمیتواند توپ را لمس نماید مگر اینکه بوسیله دروازه بان لمس شودیا بعد از برخورد با تیرهای عمودی وافقی دروازه به زمین بازی برگردد یا توپ زمین بازی را ترک نماید .
در ضربات پنالتی و ضربه آزاد بدون دیوار دفاعی ( پنالتی دوم ) بازیکن زننده ضربه بایستی مشخص شود .

در ضربه آزاد بدون دیوار دفاعی ( پنالتی دوم ) دروازه بان حداقل باید ۵ متر تا نقطه پنالتی فاصله داشته باشد .
تذکر : اگر خطای ششم عقبتر از نقطه پنالتی دوم بود ، مستقیم به نقطه پنالتی دوم منتقل شده ضربه زده می شود ( حق پاس دادن را ندارد ) .
۱۵ – قانون پنالتی فوتسال
ضربه پنالتی : از نقطه پنالتی زده می شود . زننده ضربه باید مشخص باشد . ضربه حتماً باید به طرف جلو ( دروازه حریف ) زده شود .
اما در ضربه پنالتی دروازه بان بایستی روی خط دروازه باشد .
۱۶- قانون اوت فوتسال
ضربه اوت : ضربه به داخل ( kickin )
روشی برای شروع مجدد بازی است .
هرگاه تمام توپ از خط طولی چه از روی زمین چه از هوا بگذرد توپ بایداز محلی که خارج شد توسط تیم مقابل با پا به داخل زمین زده شود . زننده ضربه توپ ساکن روی خط طولی یا خارج از زمین خط طولی باشد .
وضعیت توپ در ضربه اوت ( kickin ) : توپ باید روی خط طولی زمین ، خط تماس
( touch line ) ثابت باشد . می توان توپ را به هر جهتی زد .
بازیکنان تیم مقابل حداقل ۵ متر از محله ضربه باید فاصله داشته باشد .
به محض ضربه زدن به توپ ، توپ در بازی است . از ضربه اوت نمی توان مستقیم گل زد .
اگر زننده ضربه اوت بیش از ۴ ثانیه وقت تلف نماید ضربه اوت به تیم حریف داده میشود .

۱۷ – قانون پرتاب اوت دروازه پرتاب فوتسال
پرتاب توپ توسط دروازه بان ( goal clearance ) :
روشی دیگر برای شروع مجدد بازی است .
پرتاب اوت دروازه پرتاب : پرتاب اوت دروازه مادامی در بازی است که توپ توسط دروازه بان با دست بیرون از محوطه جریمه قرار گیرد . پرتاب اوت دروازه خطای ۴ ثانیه ندارد . برگشت اوت دروازه دوباره به دروازه بان توسط مدافع ( با دست لمس کردن یا کنترل ) یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل ۶ متری انجام می گیرد .
در هنگام پرتاب توپ توسط دروازه بان تمامی بازیکنان حریف بایستی خارج از محوطه جریمه باشند . به محض خروج توپ از محوطه جریمه توپ در بازی است . با پرتاب اوت دروازه نمی توان مستقیم گل زد .
۱۸- قانون کرنر فوتسال
ضربه کرنر : از ضربه کرنر می توان مستقیم گل زد .خطای ۴ ثانیه دارد ، اگر ضربه کرنر به طور صحیح زده نشود ضربه تکرار خواهد شد . در موقع زدن خطاها توپ باید ساکن باشد .
کلیه خطاهای اتفاق افتاده در نیمه دوم بازی در۲ وقت اضافه بازی محاسبه خواهند شد .
بعد از پایان دو وقت قانونی بازی برای مشخص شدن نتیجه بازی از دو وقت اضافه ۵ دقیقه ای استفاده می شود . در صورتیکه بعد از پایان دو وقت اضافه ۵ دقیقه ای نیز نتیجه بازی مساوی باشد برای مشخص شدن برنده بازی اعمال زیر انجام می شود :
داور دروازه ای را که باید ضربات پنالتی به طرف آن زده شود را مشخص می نماید .
داور بین دو کاپیتان تیم سکه می اندازد .برنده سکه مشخص می نماید که تیم او اولین ضربه را خواهد زد یا تیم حریف .

هر تیم ۵ ضربه پنالتی میزند در صورتیکه بعد از ۵ ضربه نتیجه مساوی باشد یکنفر یکنفر زدن ضربات ادامه می یا بد . تا یک تیم بتواند به برتری برسد .
در هنگام ضربات پنالتی بازیکنان داخل زمین می توانند جای خود را با دروازه بان عوض نمایند .
در هنگام ضربات پنالتی فقط مقامات رسمی ( داوران ) و بازیکنان ثابت تیمها ( ۵ نفر ) میتواند درون زمین بازی باشند .
همشه برنده قرعه سکه صاحب زمین بازی یا زننده پنالتی یا انتخاب رنگ پیراهن می باشد .
تیمی می تواند تایم استراحت بگیرد که صاحب توپ باشد مثل ضربه کرنر ، پرتاب اوت ، . . . .
دروازه بان می تواند در زمین حریف بیش از ۴ ثانیه بازی کند . دروازه بان نمی تواند در جریان بازی مستقیم توپ را با دست وارد دروازه حریف کند ( از روی هوا ) ، جز اینکه توپ قبل از ورود به دروازه حریف به زمین بازی برخورد کند که گل قبول است . پاس عقب مادامی محسوب می شود که توپ از ضربه مچ پا به پایین زده شود ( فقط از ناحیه کفش)


لینک کوتاه: davaran.ir/?p=640
شاکردوست در مرداد ۱۳۸۹ گفته:

با تشکر از سایت خوب و مفیدتون
لطفا ترجمه جدیدترین کتاب فوتسال را هم در سایت قرار دهید

محسن بیات در شهریور ۱۳۸۹ گفته:

با سلام. در شروع مجدد بازی ( توپ به بیرون رفته است.) دروازهبان میتواند مستقیما” توپ را با دست به زمین حریف ارسال کند و توپ بدون برخورد به زمین و با ضربه سر یا پای مهاجم یا مدافع وارد دروازه گردد گل حساب میشود یا خیر؟

سعيد نوري در آبان ۱۳۸۹ گفته:

با سلام توپ از خط عرضی عبور کرده و دروازه بان در حال شروع بازی دستش از محوطه جریمه عبور میکند آیا هند محاسبه میشود یا نه؟

امیر در آذر ۱۳۸۹ گفته:

این قانون پاس به عقب به دروازه بان فکر می کنم قبلا به صورتی بود که دروازه بان می توانست توپ را با دست بردارد الان قانون چطور است؟
آیا قبلا اینطور بود که من گفتم یا اشتباه می کنم؟

با توجه به جمله آخر قوانین یعنی اگر بازیکن با سر به دروازه بان پاس بدهد می تواند با دست بگیرد ولی با قسمت کفش نمی تواند؟ قبلا هم همینطور بود؟

حسین محبی در آذر ۱۳۸۹ گفته:

سلام خسته نباشید
من شنیدم در قوانین جدید پاس به دروازه بان کلا خطا محسوب میشود.میخواستم ببینم صحت دارد یا نه

آرش ساسانی در آذر ۱۳۸۹ گفته:

آیا بازیکنی که از داور کارت قرمز دریافت کرده است،به وسیله کمیته برگزاری مسابقات(انضباطی یا داوران)می توان او را بخشید؟(اگر به نظر آنها داور اشتباه کرده باشد)

وحید در آذر ۱۳۸۹ گفته:

با سلام
سوالی داشتم در مورد تعداد کارتهای زرد و اینکه بازیکن بادریافت چند کارت زرد از بازی بعد محروم می شود با تشکر

محمدرضا سلطانی در دی ۱۳۸۹ گفته:

یک تیم فوتسال با ۵ نفر شروع به بازی میکند در اواسط نیمه اول یک بازیکن اخراج میگردد ونیمه به پایان میرسد در شروع نیمه دوم آیا تیم میتواند با ۴بازیکن به بازی ادامه دهد تیم اصلا بازیکن ذخیره ندارد ممنون

محمدرضا سلیمانی در دی ۱۳۸۹ گفته:

سلام می شه تمام قوانین فوتسال وفوتبال را برای ایمیلم بفرستید

حسین نامداری(داور جام جهانی 2022) در دی ۱۳۸۹ گفته:

سلام و خسته نباشید
اگه بازیکنی بی اجازه از زمین خارج شود و دیگر به زمین برنگردد و یا در چنین مواردی که داور به بازیکن خاطی دسترسی ندارد ,چگونه باید او را جریمه کرد و آیا در میان دو نیمه ی بازی و یا آخر بازی داور حق کارت دادن به صورت واضح را دارد و یا باید شفاهی اعلام کند؟

حسین نامداری(داور جام جهانی 2022) در دی ۱۳۸۹ گفته:

ممنون از پاسخگوییتان
در قانون آمده است که اگر تیمی از ضربه ی شروع مجدد مستقیما به دروازه خودی گل بزند به تیم حریف کرنر داده می شود
آیا منظور از ضربه شروع مجدد همه ی موارد ذیل است؟؟؟
اوت دستی.اوت دروازه.ضربه شروع مسابقه.پنالتی.کرنر

حسین نامداری(داور جام جهانی 2022) در دی ۱۳۸۹ گفته:

بازهم ممنون
آیا اشکالی دارد در موقع زدن اوت دروازه چمنی یا سالنی فردی چه مهاجم و چه مدافه داخل محوطه جریمه باشد ولی توپ را لمس نکند؟
اگر مستقیما از ضربه اوت دروازه به دروازه ی خودی گل بزنند چه باید کرد؟اگر کرنر است,پس هنوز که توپ از محوطه خارج نشده که در بازی قرار گیرد؟

حمید بهدانی در دی ۱۳۸۹ گفته:

سوال :
چنانچه در جریان یک مسابقه از سوی تماشاگران سوتی بصدا در آید و تیم مدافع فکر کند که داور سوت زده و از حرکت بایستند و در همین حال تیم مهاجم گلی بثمر برساند .آیا گل قبول است یا خیر.

با تشکر

سعید دانش دوست در دی ۱۳۸۹ گفته:

لطفا اقا سجاد جدید ترین قوانین فوتسال را برای من بفرستید.

باتشکر

ناصرزارعی در بهمن ۱۳۸۹ گفته:

با سلام:
با وصف صراحت قانون و جوابیه های قبل خواهشمند است بیان نمایید آیا دروازه بان در شروع بازی خطای ۴ثانیه دارد همچنین بفرمایید آیا در طول بازی پرتاب با دست توسط دروازه بان با وصف برخورد با زمین وبدون برخورد با بازیگران گل محسوب می شود یا خیر- باتشکر

ناصرزارعی در بهمن ۱۳۸۹ گفته:

با عرض معذرت بازیکنان به اشتباه بازیگران تایپ شده

ناصرزارعی در بهمن ۱۳۸۹ گفته:

با سلام: من عیناًماده ۱۷و۱۸ را از همین صفحه copyوpasteکرده ودرج نموده ام.
خواهشمند است چنانچه ایراد در متن است مرا راهنمایی و متن را اصلاح کنید.
با تشکر و احترام مجدد

ناصرزارعی در بهمن ۱۳۸۹ گفته:

ممنون از لطف شما-تامزاحمت بعدی خداحافظ

فواد زارعی در بهمن ۱۳۸۹ گفته:

با تشکر از سایت خوبتان لطفا امکان save as کردن این صفحه را برای کلربران قرار دهید.

احمد در بهمن ۱۳۸۹ گفته:

ایا اگر بازیکنی اخراج شود در بازی بعدی مجاز به شرکت در بازی می باشد؟

امیر یوسفی در بهمن ۱۳۸۹ گفته:

باسلام وعرض خسته نباشید.ایا اگر دروازبان توپ را از اوت روی زمین بغلتاند و توپ بدون برخورد کردن با بازیکنی وارد دروازه حریف شود ایا گل قبول است؟

امیر یوسفی در بهمن ۱۳۸۹ گفته:

با سلام وتشکر.این قانون پاس به دروازبان در فوتسال رو اگه میشه توضیح بدید ایا درست است که نباید دو بار به دروازبان پاس داد قبل از ان که توپ از نیمه زمین عبور کرده باشد؟ اگر امکانش هست به طور ساده و کامل جواب دهید.

عزت اله یعقوبی در بهمن ۱۳۸۹ گفته:

باسلام اگر تیمی برای بازی شرکت نکند نتیجه بازی چندچند میشود؟

امیر یوسفی در بهمن ۱۳۸۹ گفته:

با سلام مجدد خدمت شما. ایا دروازبان میتواند پابه توپ شود وبه زمین حریف برود وگل بزند؟ (ایا خطای ۴ ثانیه دارد). من در مطالبتون خوندم که اگر دروازبان توپ را روی هوا بفرستد و توپ با برخورد به زمین وارد دروازه حریف شود گل قبول است ایا این حرف صحت دارد؟.*باتشکروسپاس*

مجتبی عباسی در بهمن ۱۳۸۹ گفته:

درفوتسال بازیکون باید چندکارته باشد تا در بازی بعد نتوتند بازی کند کمیدر مورداین دوکارته توضیح دهید

زارعی در اسفند ۱۳۸۹ گفته:

سلام. ایا دروازبان میتواند پابه توپ شود وبه زمین حریف برود وگل بزند؟ (ایا خطای ۴ ثانیه دارد)

رائد ... در اسفند ۱۳۸۹ گفته:

salam kh ali bud.

ye soal…
penalti payan bazi 5tast dige,doroste?

احسان در اسفند ۱۳۸۹ گفته:

سلام
یه سوال داشتم
می خواستم بدونم آیا تکل دروازه بان درون محوطه جریمه خودی خطاست؟
با تشکر

صديق ابراهيم پور در اسفند ۱۳۸۹ گفته:

خیلی متشکر برای من خیلی مفید بود هر بژی

سلمان کیوانپور در فروردین ۱۳۹۰ گفته:

با عرض سلام و خسته نباشید.میخواستم بدونم هند غیر عمد در محوطه جریمه پنالتی دارد؟

توحید رهگشای در فروردین ۱۳۹۰ گفته:

خطای کف پا در نزدیکی خط گل دروازه چه حکمی داره؟ با تشکر

محمد در فروردین ۱۳۹۰ گفته:

سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتان
می خواستم اگر امکان دارد قوانین جدید فوتسال رو با فرمت pdf برای ایمیل من ارسال کنید
لازم به ذکر است که فقط قوانین جدید که به تازگس تصویب شده است

حسين صوفي در فروردین ۱۳۹۰ گفته:

سلام و خسته نباشید خدمت تمام دوستان زحمت کش ”

امید وارم همه شما سالم و سلامت باشین و در پناه حق همیشه رستگار

اگه میشه بیزحمت خلاصه ای از قوانین فوتسال رو به ایمیل من ارسال کنین ممنون میشم با سپاس از همه شما عزیزان

” حسین”

سید حامد در اردیبهشت ۱۳۹۰ گفته:

با تشکر از شما بابت زحمات فراوانتان

رضا فولادی در اردیبهشت ۱۳۹۰ گفته:

سلام
یه سوال داشتیم و اینکه اگر در بازی یه تیم چهار تا گل توسط یه بازیکن به تیم مقابل بزنه و وسط بازی نیه دوم تیم گل خورده از بازی کردن انصراف دهند، آیا تعداد چهار گل زده شده برای زننده گل محاسبه می شود؟
مثلا اگر زننده این گلها ده گله بود حالا چهارده گله میشه؟
و مشکل ما در تعیین آقای گلی مسابقات هستش؟

علیرضا رجب نژاد در اردیبهشت ۱۳۹۰ گفته:

سلام.

بسیار عالی. برای درک بهتر مخاطب، از عکس نیز استفاده کـنید.

با تشکــر.

سامان واحدي در اردیبهشت ۱۳۹۰ گفته:

سلام و درود بر زحمت کشان عرصه ورزش خصوصا فوتسالی ها لطف کنید در صورت امکان قوانین فوتسال را واسم ایمیل کنید و اینکه مراحل داوری در رسیدن به جایگاه خوبی در داوری به چه صورت است

mohammad rezaei در اردیبهشت ۱۳۹۰ گفته:

زمانی که تیم مقابل در زمین حاظر نمیشود به جز سه امتیاز در تفاضل گل چگونه حساب میشود آیا سه گل زده حساب میشود ؟

مهرداد عاشوري در اردیبهشت ۱۳۹۰ گفته:

با سلام و خسته نباشید، یه سئوال فنی داشتم:
محوطه جریمه در فوتسال مقیاسش چطوریه؟ منظورم اینه که از تیر دروازه به سمت کرنر چند متره که دایره محوطه جریمه رو رسم می کنند؟
مثل محطوطه ۵/۵ متر در فوتبال که از تیر دروازه به سمت کرنر ، امیدوارم که سئوالم رو متوجه شدید و جواب رو بهم بدید.
ممنون و متشکر و منتظر

رامین در خرداد ۱۳۹۰ گفته:

باسلام دو تیم در لیگ فوتسال شهرستان درامتیازبرابرشدهاند اما تیمالف دربازی رو در رو پیروز شده وتیم ب تفاضل گل بهترداره(گل زده ب بیشتروگل خورده الف کمتر است)به نظر شما کدام تیم قهرمانه((در صورتجلسه ی ابتدای مسابقات یادنشده بود)). با تشکر

مجيد سخنور در شهریور ۱۳۹۰ گفته:

متشکر به خاطره زحمات فراوان شما خیلی خوب است مطالب توانستم اطلاعات زیادی بدست اورم ممنون

سروش شاهرخشاهی در آذر ۱۳۹۰ گفته:

آیا دروازبان فوتسال وقتی توپ در جریان است میتواند با دست به طور مستقیم گل بزند؟

حميد رضا نيكنام در آذر ۱۳۹۰ گفته:

با سلام
آیا دروازه بان میتواند توپی که در جریان بازی با دست گرفته است را جلوی پای خودش بیندازد و به سمت دروازه حریف حرکت کند؟؟؟؟؟؟؟؟

MASOUD در آذر ۱۳۹۰ گفته:

ایا ۳ امتیاز بدون گل جزو تفاضل محسوب میشود ؟

محمد دلیریان در دی ۱۳۹۰ گفته:

خووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب بود

abozar در بهمن ۱۳۹۰ گفته:

خیلی ممنون از سایت خوبتون

سینا در بهمن ۱۳۹۰ گفته:

اگر بازی فوتسال داور متوجه شود یک تیم با یک یار بیشتر بازی میکند باید چه کند ؟

مسعود جانبازي در بهمن ۱۳۹۰ گفته:

با سلام و احترام

بازیکن اصلی تیم ما در دوره اول یک کارت گرفته و در دوره دوم کارت زرد دیگر برای بازی فینال آیا دو کارت محسوب و بازیکن محروم می شود یا کارت زرد دوره اول بخشیده می شود ؟

مهرداد در بهمن ۱۳۹۰ گفته:

تیم حریف از خط طولی اوت را شروع نموده و پاس به عقبی به دروازه خودی داده است !
اگر این پاس بدون برخورد به پای دروازه بان وارد دروازه خودی شود گل محسوب میشود ؟

تورو خدا جواب بدین !

احسان رحیمی در اسفند ۱۳۹۰ گفته:

با عرض سلام وخسته نباشید وتشکر از حوصله ودقت شما در جواب به سوالات دوستان
سوال:اگر بازیکنان تیمی جهت اتلاف وقت شروع مجدد بازی را بیش از پیش با تاخیر شروع کنند چه تصمیمی در مورد آنان گرفته می شود؟(مثال:تیمی که گل دریافت کرده بازکنان جهت شروع مجدد بازی به سمت توپ نروند)
با تشکر

خالق ابراهیم زاده در اسفند ۱۳۹۰ گفته:

با سلام
سوالی داشتم در مورد تعداد کارتهای زرد و اینکه بازیکن بادریافت چند کارت زرد از بازی بعد محروم می شود با تشکر

احسان میرزایی در اسفند ۱۳۹۰ گفته:

با سلام
اگر یک بازی مساوی تمام بشه و به ضربات پنالتی کشیده بشه ایا میشه که وسط ضربات پنالتی دربازبان تعویض کرد
اگر جواب منفی هست امکان معرفی مرجعی وجود دارد که این حرف رو ثابت کرد؟
ممنون میشم اگر معرفی کنید

فائزه در اسفند ۱۳۹۰ گفته:

بد نبود

کریم محمدی در اسفند ۱۳۹۰ گفته:

سلام
یه سوال داشتم آیا در زمین فوتسال خط محوطه ۵قدم جز محوطه محسوب میشود یاخیر؟
مثلا اگر خطایی دقیقا روی خط محوطه رخ دهد ایا پنالتی هست یا خیر

عباداله اکرمی مقدم در اسفند ۱۳۹۰ گفته:

با عرض سلام وخسته نباشید
اگر ضربات شروع بازی و در صورت گل خوردن از وسط زمین مستقیما وارد دروازه حریف شود گل محسوب می شود یا خیر ؟

حسن فرامینی در اسفند ۱۳۹۰ گفته:

سلام . خسته نباشید .
اگه بشه یک فایل که قوانین جدید جایگزین شده + قوانین قدیمی را تو سایت بزارید .خیلی خوب میشه .
” هم قوانین داوری .هم قوانین مسابقه ”

یک سوال ) اگر بازیکنی در جریان بازی یا بعد از بازی اخراج شود ، میتونه بازی بعدی تیمش رو بازی کنه یا نه ؟؟؟

محسن موسوی در اسفند ۱۳۹۰ گفته:

باسلام و احترام
پس از اوت شدن پشت دروازه آیا دروازه بان میتواند توپ را با یک ضربه شوت پا آن را وارد دروازه حریف کند؟

میثم فارسی در اردیبهشت ۱۳۹۱ گفته:

اللللللللا

سید محمد کاظمی در اردیبهشت ۱۳۹۱ گفته:

یک سوال؟
اگر تیم حریف از بازی کناره گیری کند و بازی ۳-۰ شود ایا تفاضل گل محسوب میشود یا خیر؟

محمد قاضی زاه در خرداد ۱۳۹۱ گفته:

خوب است

جواد در خرداد ۱۳۹۱ گفته:

با سلام
آیا دروازه بان میتواند توپی که در جریان بازی با دست گرفته است، میتواند با پا وارد دروازه حریف کند؟ خیلی ها این سئوال رو پرسیدن ولی جواب ندادین

آیدین ایزدی در خرداد ۱۳۹۱ گفته:

با سلام…..در صورتی که تیم مقابل نیاید ۳ بر ۰ اعلام می شود یا ۹ بر ۰ …. با تشکر از شما….

مسعود کائیدپور در تیر ۱۳۹۱ گفته:

باسلام
در بازی گروهی تفاظل گل اهمیت دارد یا بازی های رودر رو؟

مسعود کائیدپور در تیر ۱۳۹۱ گفته:

باسلام
قوانین بازیهای گروهی را لطفا توزیح دهید

محمد زارعی در تیر ۱۳۹۱ گفته:

با سلام خواهشن مطالب قدیمی رو با توجه به قوانین جدید اصلاح کنید در ضمن اگه زننده ضربه پنالتی توپ را به طرف دروازه نزند وظیفه داور چیست اینکه گفتین اگه دروازه بان توپ اوت دروازه را با دست به گل خودی بزند کرنر است صحیح نیست در این صورت ضربه تکرار میشود و اگر توپ در جریان بازی رو به دروازه خودی بزند گل محسوب میشود چون قانون میگه با دست نمیشه به حریف گل زد

مهدی در تیر ۱۳۹۱ گفته:

با سلام و خسته نباشید
اگه امکان داره یه نمونه اساسنامه تیمهای فوتسال رو برام بفرستید ممنون.

عبدالقادرایمانی در تیر ۱۳۹۱ گفته:

مکث پنالتی فوتبال چه جریمه ای دارد؟

حسن بهاري دلگشا در مرداد ۱۳۹۱ گفته:

اگردروازه بان بادست مستقیما توپ راوارددروازه خودکندچه حکمی دارد

شعیب غلامی در مرداد ۱۳۹۱ گفته:

با سلام
آیا بازیکنی که کارت قرمز در مسابقات فوتسال میگیرد در بازی بعدی می تواند بازی کند

محسن همتی در مرداد ۱۳۹۱ گفته:

سلام خسته نباشید
سوال من ربطی به قوانین بالا مداره ولی امیدوارم ک جوابه منو بدین.
طبق قوانین فوتسال تیمهای که در یک گروه امتیاز آنها برابر است تکلیف چیست و کدوم تیم صعود میکند؟

جواد حسن زاده در مرداد ۱۳۹۱ گفته:

در بازی های نیمه تمام فوتسال بازی ۳ بر ۰ اعلام شده این ۳ گل را میتوان به تفاضل حساب کرد؟

محسن طاهری در مرداد ۱۳۹۱ گفته:

سلام
در زمان زدن پنالتی(نقطه اول) دروازه بان می تواند قبل از ضربه یک گام به جلو بیاید؟

یاسر حاجی پور در شهریور ۱۳۹۱ گفته:

سلام
آیا در بازی فوتسال داور بازی متواند از آپانداژ استفاده نمایدیا خیر

یاسر حاجی پور در شهریور ۱۳۹۱ گفته:

در یک بازی فوتسال اگر خطایی صورت گیرد وتوپ در اختیار هم بازیهای کسی که خطا برروی او صورت گرفته برسد در این صورت داور میتواند از آپانداژ استفاده نمایدیا خیر؟ اصلا”دربازی فوتسال آپانداژ مفهومی دارد یا خیر؟

نوید نجات الهی در شهریور ۱۳۹۱ گفته:

سلام آیا بازیکنی که در بازی فوتسال کارت قرمز میگیرد میتواند در بازی بعدبازی کند.لطفاً در صورت امکان پاسخ فوری باشد.

فروغ عوض زاده در شهریور ۱۳۹۱ گفته:

با سلام جدید ترین اصلاحات قوانین فوتسال ۲۰۱۲ رو میخواستم لطفا و تعدادی از رفتارهای غیر ورزشی که زیاد مطرح نیست ولی وجود دارد با تشکر

مهران رحمتی در شهریور ۱۳۹۱ گفته:

با سلام
چنانچه تیمی در مرحله گروهی ۲ بازی انجام داده باشد و با وجود اینکه هنوز ۳ بازی باقیمانه دارد دیگر حاضر به حضور در میدان نباشد و اینکه در بازی های قبلی با تفاضل گل بالا شکست خورده باشد قانون در این خصوص چیست؟
اگر بازی های بعد ۳بر ۰ شود مشکل تفاضل گل پیش می آید.
آیا امکان اینکه این تیم از جدول حذف گردد هست؟

نقی انصارین در مهر ۱۳۹۱ گفته:

درمسابقات فوتسال اداره ما ۴گروه و هر گروه ۳ تیم میباشد که بازی اول ما ۱بر۱ مساوی با تیم دوم گروه تمام شد،بازی ذوم را۱۶بر۱بردیم از تیم سوم گروه. در مسابقه بین تیم دوم وسوم گروه تیم سوم حاضر نشد لطفا طبق آخرین مقررات بفرمایید آیانتیجه این بازی ۳بر۰به سود تیم دوم میشود یا نه و تکلیف تیم اول و دوم گروه چه میشود با تشکر

ARTIN AFSHAR در مهر ۱۳۹۱ گفته:

باسلام وخسته نباشید..سوالی داشتم …
اگردرجریان بازی دروازه بان توپ راگرفت واز دروازه ی خود مستقیم توپ را بدون برخورد با بازیکنی درون دروازه ی حریف قرارداد گل محسوب می شودیا خیر!!

سجاد در آبان ۱۳۹۱ گفته:

با سلام و احترام، چند سوال داشتم؛

۱- اگه یه بازی فوتسال به دلیلی نیمه تمام بمونه، یه بازی کامل مجدد برگزار میشه یا اینکه فقط زمان باقیمانده بازی انجام میشه؟

۲- اگه تیمی حاضر نشه نتیجه چند چند اعلام میشه؟

۳- اگه تیمها هم امتیاز بشن، تفاضل گل مهمه یا بازی رو در رو؟

با تشکر

رضا شعبان زاده در آبان ۱۳۹۱ گفته:

با سلام و تشکر از سایت خوبتون
اگر بازی به هر دلیلی قطع بشه (باران, برف) شرایط مسابقه چگونه خواهد شد؟

qasem در آبان ۱۳۹۱ گفته:

آیا یک مربی تیم حاضر در لیگ می تواند داوری در همان لیگ را برعهده بگیرد؟

عرفان در آبان ۱۳۹۱ گفته:

عالی و کامل بود

مرتضی غایبی در آبان ۱۳۹۱ گفته:

بازیکن باگرفتن چندکارت زرد حق بازی درمسابقه بعدراندارد؟

حميد يعقوبي در آذر ۱۳۹۱ گفته:

در بازی فینال اسبانیا و برزیل در حین زدن ضربه بنالتی دروازه بان از خط دروازه حدود یک متر جلوتر بود ایا چنین حرکتی صحیح است

مرتضى همتى در آذر ۱۳۹۱ گفته:

اگر بین بازى برق قطع شود زمان ونتیجه چطور محاسبه میشود؟

محمود حسين زاده در آذر ۱۳۹۱ گفته:

آقاى شعبان زاده کجاى دنیا به خاطر برف و باران بازى سالن قطع میشه ????????????? ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مصطفی فخر ایرانی در آذر ۱۳۹۱ گفته:

سلام اگر دو بازیکن از یک تیم{همبازی} در وسط بازی درگیری فیزیکی و فحاشی شدید نسبت به یکدیگر کنند در اینجا وظیفه داور چیست با تشکر

RAZOR. در آذر ۱۳۹۱ گفته:

SALAM BEBAKHSHID MISHE IN GHAVANIN RO BE EMAIL MAN BEFRESTID MER 30

سید سعید اصلانی در دی ۱۳۹۱ گفته:

ایا میتوان در پنالتی نقطه دوم پاس داد وگل زد

یوسف سلحشور در دی ۱۳۹۱ گفته:

با سلام .
اگر دروازه بان بعد از گرفتن توپ بادست (توپ از جریان بازی خاج نشده باشد )،ان را به سمت دروازه حریف پا با شوت کند و توپ مستقیم وارد گل شود بدون برخورد به هیچکس ،ایا این گل سالم محسوب میشود؟
با تشکر

مهراتنه در دی ۱۳۹۱ گفته:

مرسی

رضا يزدي ازناوه در دی ۱۳۹۱ گفته:

با سلام
آیا هرکونه تکل در سالن خطا محسوب می شود یا تکلی که دست با زمین برخورد نمید یا تبصره ی خاصی دارد.
با کمال تشکر

حسین خدادی در دی ۱۳۹۱ گفته:

اگر درهنگام پرتاب اوت توپ از داخل زمین بدون برخورد به بازیکن به بیرون رود چه حکمی دارد؟ یا بدون ورود به زمین از روی خط به اوت برود چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فریدون فتحی زاده در بهمن ۱۳۹۱ گفته:

با عرض سلام و خسته نباشد آیا بازیکنی که سرباز باشد و در حین انجام خدمت سربازی است میتواند در مسابقات لیگ بازی کند و با باشگاهی قرار داد ببندد؟

محسن در بهمن ۱۳۹۱ گفته:

در هنگام زدن ضربه آزاد مستقیم یا غیر مستقیم بازیکنان حریف می توانند هرجایی از زمینکه می خواهند باشند یا خیر؟( باید پشت توپ باشند ؟)

علی خلیفه در بهمن ۱۳۹۱ گفته:

سلام آیا هنگام زدن اوت کنار توپ خارجاز زمین کاشته شود خطا است یعنی روی خط کنار نباشد از بیرون از زمین بازی شروع شود نه روی خط?

آرش دیباج دوست در بهمن ۱۳۹۱ گفته:

با سلام وخسته نباشید خدمت شما وهمکارانتون:

لطفا قوانین جدید فوتسال را که در سال ۲۰۱۲ به تصویب رسیده به آدرس ایمیلم ارسال کنید.

فاطی.م در بهمن ۱۳۹۱ گفته:

اگه تصاویر بهتری بزارید ممنون میشممممممممممممممم

سید جواد فرخزاد در اسفند ۱۳۹۱ گفته:

با سلام در قوانین جدید در مورد تکل تغیری داشتیم؟

ع.خردمند در اسفند ۱۳۹۱ گفته:

با سلام
زدن حریف بدون توپ چه حکمی دارد؟
لطفا ماده و بند قانون را هم ذکر کنید.
آیا داور می تواند برای زدن آشکار حریف ، بدون توپ از کارت زرد استفاده کند؟
با تشکر

بهمن نوری در اسفند ۱۳۹۱ گفته:

سلام
فوتسال
اگر در یک گروه ۵ تیمی یکی از تیم ها بعد از انجام ۲ بازی که هر دو را هم شکست خورد به از مسابقات غیبت کند . تکلیف تیم هایی که با آن تیم بازی نکرده اند چیست ؟
آیا این تیم از مسابقات حذف می شود و کلیه ی بازی هایی که انجام داده محاسبه نمی شود ؟
ممنوی

رضا کلیمی در فروردین ۱۳۹۲ گفته:

قوانین ۲۰۱۳ را بگذارید

m reza در فروردین ۱۳۹۲ گفته:

سلام
در فوتسال مستقیم اوت خارج رو به گل بزنه گول بشه ،این گول قبول یاخیر

kianoosh در فروردین ۱۳۹۲ گفته:

در جواب دوستمون:
اگه توب از اوت وارد دروازه بشه گل محسوب نمیشه ولی اگه بین راه به کسی برخورد کنه گل صحیح است

مهدی در خرداد ۱۳۹۲ گفته:

اگه بازیکنی با صدا زدن بازیکن صاحب توپ حریف باعث اشتباهش شود آیا خطا محسوب می شود؟

مهدی در خرداد ۱۳۹۲ گفته:

قوانین جدیییییییییییییییییییییییییییییید لطفن

حسین در تیر ۱۳۹۲ گفته:

سلام لطفا نمونه برگه استانداردمخصوص منشی مسابقات فوتسال را اگه امکان داره بذارین روی سایت تاامکان دانلود باشه ممنون میشم

حسین در تیر ۱۳۹۲ گفته:

اگه امکان گذاشتن نمونه برگه منشی مسابقات فوتسال توی سایت نیست لطفا به ایمیل من ارسال فرماییدsaraasal357@yahoo.com

ارش در تیر ۱۳۹۲ گفته:

با سلام اگر توپ درجریان بازی در مالکیت دروازبان خودی باشد میتوانیم تایم اوت گرفت با تشکر

محسن در مرداد ۱۳۹۲ گفته:

با سلام
اگه توپی در جریان بازی باشه و بیرون نرفته شده باشد
و دروازبان جمع کنه و توپ رو پرتاب کنه توی گل
آیا گل قبوله یا مردود؟!!!
مرســــی

امیر در مرداد ۱۳۹۲ گفته:

سلام
اگه تیمی در مسابقه حاضر نشه نتیجه آیا ۶بر۰ به ضررش میشه؟
آیا این نتیجه توی تفاضل هردو تیم موثر هستش؟

مجید مایان در مرداد ۱۳۹۲ گفته:

سلام.تمارض یاهمون بزرگنمایی درفوتسال ضربه مستقیم است یاغیر مستقیم باتشکر

بهمن در مرداد ۱۳۹۲ گفته:

سلام اگر بین سر داور و وقت نگهدار اختلافی بر سر نگهداشتن وقت نگهداشتن افتاد آیا نظر سرداور ارجح تر است ؟ به طو کلی نگهداری از وقت برعهده کدام یک است؟

سهیل در مرداد ۱۳۹۲ گفته:

با سلام
در مورد تکل در بازی فوتسال سوال داشتم که در چه شرایطی مجاز است؟ و اگر سه قسمت از بدن بازیکن روی زمین باشد خطی می باشد؟ مثلا کف دست، آرنج و باسن؟

متشکرم

عیسی در شهریور ۱۳۹۲ گفته:

آیا بازیکنی که به عنوان یار پنجم در ترکیب قرار می گیرد می تواند توپ را در محوطه جریمه با دست لمس کند؟

کاظم مرادی در شهریور ۱۳۹۲ گفته:

قوانین فیفا فقط این ۱۸قانون نیست……!!!!!!!!
بلکه نوع استعدادیابی داوران وچیدمان وارتقاء داوران در سطوح مختلف بازیهاست که متاسفانه در ایران از بدو بوجود آمدن فوتبال فقط وفقط به قوانین چسبیده ایم وقوانین اصلی را یا فراموش کرده ایم ویا به خاطر منافع شخصی خود آنها زیر پا گذاشته ایم که امیدوارم خداوند از حق الناسی که بعضی ها پایمال کرده اند بگذرد……..

رضا در مهر ۱۳۹۲ گفته:

سلام در هنگام اوتی زدن اگر پای بازیکن کمی روی خظ باشد داور باید خطا بگیرد.و اگر توپ بیرون از خط در حال حرکت باشد خطا میشود . با تشکر

الف در مهر ۱۳۹۲ گفته:

آیا کارت های زرد و قرمز در مرحله گروهی در مرحله بعدی حذف می شوند؟ آیا قانونی در این رابطه وجود دارد؟

مجيد در مهر ۱۳۹۲ گفته:

سلام در زمان پنالتی دوم فوتسال وضعیت دروازه بان چگونه است میتواند جلو تر از خط دروازه باشد

bmbi در آبان ۱۳۹۲ گفته:

ممنون از سایت خوبتون امیدوارم همیشه سالم باشید خخخخخخخخخخیلی ممنون

saba در آبان ۱۳۹۲ گفته:

سایتتون فوق العادس
ایشاالله همیشه موفق باشید

مهدی در آذر ۱۳۹۲ گفته:

ممنون از سایت پرمحتوایتان،لطفا قوانین جدیدروبرام بفرستید.

سارا در آذر ۱۳۹۲ گفته:

عالی بود

ادیب در آذر ۱۳۹۲ گفته:

با سلام

تیم ما یک تیم را برده و حریف ما به آن تیم باخته. تیمی که به ما باخته در دو بازی بعدی شرکت نکرده( یک دور دیگر از مسابقات مانده است ). آیا این تیم حذف می شود؟ تکلیف امتیازی که ما به دست آورده و با توجه به آن به ادامه مسابقات پرداختیم چه می شود؟
آیا مجازند ۳ امتیاز کسب شده توسط ما را از ما بگیرند؟لطفا جوای مستند بدهید.
بسیار ممنونم

مسعود بوفن در آذر ۱۳۹۲ گفته:

با عرض سلام میخواستم بدونم در حین بازی اگر توپ را گلر با دست بگیرد و مستقیم با ضربه شوت گل بزند گل قبول است!

مسعود بوفن در آذر ۱۳۹۲ گفته:

میخواستم بدونم که در هنگام زدن اوت خط طولی زمان ۴ثانیه از چه زمانی محاسبه میشود؟موقعی که توپ توسط بازیکن روی خط جا میگیرد یا زمانی که بازیکن بعد از گذاشتن توپ روی خط دستش را از روی توپ برمیدارد زمان ۴ ثانیه اعمال میگردد؟یعنی تا زمانی که بازیکن دستش را از روی توپ برنداشته باشد ۴ثانیه اعمال نمیگردد؟

هادی حسینی در آذر ۱۳۹۲ گفته:

با عرض سلام میخواستم بدونم در حین بازی اگر توپ را گلر با دست بگیرد و مستقیم با ضربه شوت گل بزند گل قبول است؟

محسن مشاری در آذر ۱۳۹۲ گفته:

با سلام
فوری
اگر بازیکنی در بازی قبل کارت زرد گرفته باشد و در بازی بعد کارت زرد دیگر و و یک کارت قرمز مستقیم بگیرد از چند بازی بعد محروم است ؟
یک یا دو بازی ؟

mojtaba naghavi در دی ۱۳۹۲ گفته:

با سلام،میخاستم بدونم۱- میشه پنالتی دوم رو به بازیکن هم تیمیمون پاس بدیم؟
۲-فاصله دروازه بان از زننده پنالتی دوم چقدر باید باشه؟

میلاد در دی ۱۳۹۲ گفته:

با سلام
میخواستم بدونم دروازبان می تونه توپی که اوت پشت دروازه شده را با پا به زمین حریف شوت کنه

mohammad در بهمن ۱۳۹۲ گفته:

با سلام،میخواستم بدونم میشه پنالتی نقطه دوم رو به بازیکن هم تیمی پاس داد.خواهشآ جواب بدید

شایان در بهمن ۱۳۹۲ گفته:

خطاهای فوتبال که کارت قرمز دارد کدام است

سرباز در بهمن ۱۳۹۲ گفته:

با سلام اگر تیمی که ۳ صفر در تایم اول عقب است ویک بازیکن ان اخراج و دو بازیکن ان مصدوم شوند و جون بازیکن جانشین ندارند تیم را از زمین بازی خارج کنند چه نتیجه ای برای ان تیم رقم می خورد؟

سعيد صابري در بهمن ۱۳۹۲ گفته:

با سلام.
اگر تیمی در مسابقه حاضر نشود و نتیجه سه بر صفر به سود تیم اعلام شود آیا سه گل زده به آمار گلهای تیم برنده محسوب میشود؟لازم به ذکر است عدم حضور تیم باعث از دست رفتن قهرمانی تیم مقابل شده است.

مجيد در بهمن ۱۳۹۲ گفته:

سعید جنبه داشته باش
اگر اون تیم رو کامل حذف کنن که سوم می شید . اگر بازی رودر رو هم حساب کنن باز باختید .

حمید در اسفند ۱۳۹۲ گفته:

با سلام

اگر در یک بازی در ضربات پنالتی دروازه بان خطا کند و توپ گل نشود ضربه دوباره باید تکرار شود ولی اگر گل شود باز باید ضربه تکرار شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ستار در اسفند ۱۳۹۲ گفته:

با سلام
در بازی فوتسال اوت دروازه میشود و بعد دروازبان توپ را در دست داشته شوت میکند و آن توپ مستقیما وارد دروازه حریف میشود، آیا این توپ گل محسوب میشود مورد قبول است؟ اگر سوالم را جواب بدهید ممنون میشم. با تشکر

رادنی در اردیبهشت ۱۳۹۳ گفته:

آیا صدا زدن بازیکن حریف برای دادن پاس در فوتبال خطا است ! به عنوان مثال به بازیکن حریف بگم پاس بده من و او اشتباهی به من پاس دهد ؟

کاظم در اردیبهشت ۱۳۹۳ گفته:

با سلام آیا پاس از اوت به دروازبان وبعد بدون برخورد به او وارد گل شود آن گل صحیح میباشد

javad در اردیبهشت ۱۳۹۳ گفته:

سلام
اگه ی تیم ب دلیل استفاده از بازیکن غیرقانونی ۳ ۰ بازنده شه کارتای تیم حریف بخشیده میشه؟

فخاري در اردیبهشت ۱۳۹۳ گفته:

سلام اگه ی تیم هفته آخر مسابقات انصراف بدهد کلیه ی بازی های تیم سه بر صفر اعلام می شود یا فقط همان بازی آخر؟

سیاوش در خرداد ۱۳۹۳ گفته:

سلام ، آیا دروازه بان حق داشتن دست کش دروازه بانی را دارد ؟

جمشید در تیر ۱۳۹۳ گفته:

سلام عرض ادب
موقع زدن پنالتی از نقطه دوم . میشه دو ضرب زد . یعنی به بازیکن دیگری پاس داد

رسول مصدری در تیر ۱۳۹۳ گفته:

با سلام
در بازیهای حذفی آیا در وقتهای اضافی ۵ دقیقه ای هم محدودیت خطا وجود دارد؟
تعداد آن چند خطا می باشد؟

محمد در تیر ۱۳۹۳ گفته:

بازیکنی که در فوتسال کارت قرمز دریافت کرده آیا در بازی بعدی میتواند بازی کند؟

navad در مرداد ۱۳۹۳ گفته:

با سلام و قبولی عبادات
در جریان بازی فوتسال گلی زده میشود. بعد از گل درگیری بین بازیکنان دو تیم رخ می دهد. دو نفر از بازیکنان تیمی که گل را دریافت نموده اند و یک نفر از بازیکنان تیم زننده گل از داور بازی کارت قرمز دریافت میکنند.در ادامه بازی تیم زننده گل و تیمی که گل را دریافت کرده بایستی با چه تعداد بازیکن بازی را ادامه دهند؟

ناشناس در مرداد ۱۳۹۳ گفته:

سلام ،اگربازیکنی کرنر را به اشتباه به دروازه خودی بدون اینکه به کسی برخورد بکنه گل بزنه آیا گل قبوله یا نه

عباد در مرداد ۱۳۹۳ گفته:

با سلام و خسته نباشید یک سوال داشتم در مورد اینکه در یک مسابقه فوتسال به دلیل یک تخلف که از یک تیم سر زده بازی را ۳ بر ۰ به نفع تیم مقابل مقابل اعلام کردند می خواستم بدونم آیا این ۳ گل برای تفاضل گل حساب می شود یا نه؟ با تشکر

داوود در شهریور ۱۳۹۳ گفته:

اگه خطایی خارج از زمین، در حین بازی توسط بازیکنهای داخل زمین انجام شه، خطا از کجا زده میشه؟ اگه خطا مثلن کنار تیرک دروازه ولی بیرون زمین انجام شه؛ پنالتی ه!؟

علی در شهریور ۱۳۹۳ گفته:

از اوت گل قبول

علی در شهریور ۱۳۹۳ گفته:

بعد از گل هفتم ار پنلتی است/

امیر در شهریور ۱۳۹۳ گفته:

سلام خسته نباشید آیا توپی که به اوت رفته یا در دست دروازبان هست بدون انداختن توپ بروی زمین شوت کند ومستقیم وارد دروازه حریف شود گل محسوب میشود؟

احد در شهریور ۱۳۹۳ گفته:

با سلام و احترام یه سوال ازتون دارم ولی خواهشن زود جواب بدین من به جواب این سوال احتیاج دارم
ما در یه جام در سطح شهرستان شرکت کردیم.تیم حریف یه بازیکن داشت که در ۲ بازی قبل کارت زرد گرفته بود و از بازی مقابل ما محروم بود ولی در گزارش داوری بازی های قبل یکی از کارتهای زرد اون ثبت نشده بود و بازی مقابل ما بازی کرد ولی بعد از اعتراض ما و بازبینی فیلم های مسابقات معلوم شد که ۲ کارته بوده.
الان نتیجه بازی چی میشه و طبق کدام بند قوانینفوتبال و کمیته داوری

sorin در مهر ۱۳۹۳ گفته:

زمانی که تیم مقابل در زمین حاظر نمیشود به جز سه امتیاز در تفاضل گل چگونه حساب میشود آیا سه گل زده حساب میشود ؟

bahram در مهر ۱۳۹۳ گفته:

با عرض سلام و خسته نباشید،اگر توپ به اوت بره دروازبان میتواند توپ را با پا شروع کند؟اگر بله آیا میتواند توپ اوت رفته را با پا به طرف دروازه حریف شوت کند؟اگر توپ بدون برخورد به کسی گل شود آیا صحیح است؟منتظر جوابتون هستم،با تشکر

bahram در مهر ۱۳۹۳ گفته:

البته منظورم اوت دروازه هست.

bahram در مهر ۱۳۹۳ گفته:

با سلام وخسته نباشید،آیا در فوتسال دروازبان میتواند توپ اوت دروازه را با پا شروع کند؟اگر میتواند آیا اگر توپ را با پا شوت کند و توپ بدون برخورد با کسی وارد دروازه شود گل محسوب می شود؟با تشکر

hamid در آبان ۱۳۹۳ گفته:

سلام.میخواستم بدونم هر تکلی در فوتسال خطا محسوب میشه؟؟

lma3oud در آبان ۱۳۹۳ گفته:

سلام. اگر تیمی حاضر نشود برای بازی و نتیجه ۳-۰ به نفع تیم حاضر شود ایا تفضل ۳ گل زده و ۳گل خورده برای تیم ها منظور میشود؟

علیرضا خادملو در آذر ۱۳۹۳ گفته:

با سلام و عرض ادب
لطفاً اعلام فرمائید چنانچه در جریان بازی توپ توسط دروازه بان و به وسیله دست به سمت دروزاه حریف پرتاب و مستیقیم بدون برخورد با کسی وارد گل شود ، آیا گل قبول است یا خیر ؟ ممنون از اعلام نظر هیئت کارشناسی محترم داوران

امیر در آذر ۱۳۹۳ گفته:

سلام.اگه بازیکنی از بازی بعد محروم باشد,لذا بازی بعد تیم حریف دربازی مقابل انها حضور نیابد,بازیکن محروم میتونه تو بازی بعد تیمش حضور پیدا کنه؟مرسی

شمس در آذر ۱۳۹۳ گفته:

زمانی که تیم مقابل در زمین حاظر نمیشود به جز سه امتیاز در تفاضل گل چگونه حساب میشود آیا سه گل زده حساب میشود ؟

شیلا در دی ۱۳۹۳ گفته:

خیلی خوب وعالی بود ممنون

سجاد در بهمن ۱۳۹۳ گفته:

خیلی خوب وعالی بود ممنون

مهدی در بهمن ۱۳۹۳ گفته:

با سلام خدمت تمام داوران اگر دروازه بان از محوته خارج شود وبعد تو.پ را پرتاب کند خطا هند دوضرب میشه یا یک ضرب

اکبر در بهمن ۱۳۹۳ گفته:

اگر کفش در بیاد تکلیف چیست؟

اکبر در بهمن ۱۳۹۳ گفته:

با سلام اگر در حین بازی فوتسال کفش بازیکن در بیاد و همان بازیکن با پای بدون کفش شوت بکند و گل شود تکلیف چیست ممنون میشم اگه زود جواب بدید؟

محمد رضا در بهمن ۱۳۹۳ گفته:

با عرض سلام وخسته نباشید.اگر تیمی توی ۲ تا بازی متوالی نیاد بازی کنه آیا از مرحله گروهی کشیده میشه بیرون یا نه؟
اگر کشیده میشه امتیازاتش به چه صورتی میشه؟
ممنون میشم اگر از دوستانم کسی بتونه راهنمایی کنه
۰۹۳۰۷۰۷۶۶۹۲

صالح در بهمن ۱۳۹۳ گفته:

اگر تیمی بازی کنی را تعویض کند ولی بازیکن تعویضی به اشتباه زمین را ترک نکند وهیچ کس نفهمد ولی پس از مدتی داور به ماجرا در شرایطی پی ببرد که آن بازیکن کار خاصی انجام نداده جریمه تیم خطا کار چیست؟

صالح در بهمن ۱۳۹۳ گفته:

لطفٱ زود جواب بدین تو رده بندی تیم ما خیلی تاثیر گذار است.

مصطفی در بهمن ۱۳۹۳ گفته:

با سلام
ضمن تشکر از سایت خوب و پر مخاطبتون
میخواستم بدون اگه داور چسبیده به محوطه جریمه یه ضربه خطا را سوت زده باشد و بدون اینکه بازی را با سوت آغاز کند بازیکن مقابل میتواند بازی را بدون سوت داور شروع کند
واینکه اگر در شروع مجدد بازی از وسط زمین پس از گل خوردن توپ مستقیم به سمت دروازه حریف شوت شود کارت زرد دارد یا نه

علی در بهمن ۱۳۹۳ گفته:

سلام
دوستان اگه تیمی تومسابقه حاضر نشه و بازی ٣برصفر بشه
٣ تا گل تو تفاضل گلش حساب میشه یانه!!!!؟؟؟؟؟؟
عجله داریم.لطفا کسی میدونه بگه.مرسی

علی در بهمن ۱۳۹۳ گفته:

دوستان کسی اگه میدونه بگه.با منبع…
اگه بدلیل حاضر نشدن تیمی.بازی٣برصفر بشه .سه گل درتفاضل حساب میشه یا نه!؟!؟

محمد غلامزاده در بهمن ۱۳۹۳ گفته:

زمانی که یک تیم از مسابقات لیگ خارج میشود یا کنار میکشد در حین مسابقات نتایج و کارتهایی که بازیکنان در مسابقات این تیم که قبلا انجام گردیده محاسبه میگردد یا کلا با کنار کشیدن این تیم حذف می گردد با تشکر

ميثم در بهمن ۱۳۹۳ گفته:

با سلام. یک سوال داشتم لطفا هرچه سریعتر جواب بدین خیلی فوریه. تیم الف ٨گل زده تیم ب ٢گل. بازیکنان تیم ب با عنوان اینکه داور به نفع تیم الف داوری میکنه بازی رو بهم زدن. حالا تیم ب میگه بازی باید دوباره تکرار بشه اما تیم الف میگه ٣گل به ٨گل اضافه بشه و تیم ب همون ٢گل باشه و بازی تمام یا با همین نتیجه ٨ بر ٢ تمام بشه یا از همون دقیقه و همون نتیجه که بازی تمام شده بازی ادامه داده بشه. ممنونتون میشم اگه بگین قانونش چیه آخه این دو تیم بدجور درگیرن

محمد قاسم پور در اسفند ۱۳۹۳ گفته:

باعرض سلام و احترام
بفرمایید که در فوتسال صدا زدن یا مورد خطاب قرار دادن بازیکن صاحب توپ توسط حریف به قصد تصاحب توپ،آیا خطا محسوب میشود؟!
با سپاس فراوان

حسین علیزاده در اسفند ۱۳۹۳ گفته:

با سلام
اگر امتیاز دو تیم A , B رابر بوده و تیم A تیم B را برده باشد و تفاضل گل تیم B بیشتر از A باشد برنده نهایی کدام تیم است

سید مرتضی در اسفند ۱۳۹۳ گفته:

سلام در موقع پنالتی دروازه میشود؟

محمود زارعی در فروردین ۱۳۹۴ گفته:

سلام باعرض ادب وخسته نباشی،اگر بازیکن کارت قرمز بگیرد وبرای بعد استراحت بخورد آیا کارت قرمزش بخشیده می شود.
وسوال دوم آیا در پاس به عقب به دروازبان می تواند با سر به توپ بزند دوباره توپ را بگیرد این حرکت خطا هست یا نه؟

رضا در اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته:

سلام خطای هند جزء خطاهای تجمیع شده برای پنالتی دوم محسوب میشه؟

مرتضی در اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته:

سلام. چنانچه دروازه بان توپی که اوت شده اقدام به پرتاب نماید و دست او در لحظه رها کردن توپ از محوطه جریمه خارج شود چه نوع خطایی محسوب می شود؟ با تشکر

محمد حاتمی در اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته:

سلام
اگه موقع شروع بازی بعد از زدن ضربه اول به توپ بازیکن حریف توپ ربایی کنه و گل بزنه گل قبوله؟

علی در اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته:

سلام شنیدم قانون جدید بازیکنی که قرمز بگیرید میتواند در بازی بعدی شرکت کنند؟؟ صحیح می باشد یا خیر

امیر در خرداد ۱۳۹۴ گفته:

لمس توپ توسط دروازه بان در صورتی که بدن بیرون ولی دست داخل محوطه جریمه باشد برای گرفتن مدرک داوری باید چیکار کرد با تشکر

فرید احمد رحیمی در خرداد ۱۳۹۴ گفته:

سلام و عرض و ادب!
محترم بنده سوال دارم که تا هنور جواب آن را پیدا نکرده ام امید است در این راستا مرا کمک کنید و بزودترین فرصت جواب آن را به ایمل آدرس ام ارسال دارید.
هرگاه دو تیم فوتبال در جریان بازی باشند و یکی آز آن ها بدون اجازه داور زمین بازی را ترک کنند و از ادامه بازی انصراف ورزند تصمیم داور در این باره چیست؟

تشکر

ابراهیم در خرداد ۱۳۹۴ گفته:

آیا در فوتسال توپ اوت رفته در شروع مجدد مستقیم گل شود گل حساب میشود یا خیر با تشکر

کامران در تیر ۱۳۹۴ گفته:

سوالی داشتم در مورددروازه بان فوتسال.ایا بازیکن دروازه بان در فوتسال وجوددارد؟یعنی هم مثل بازیکن بازی بکند وهم دروازه بان باشد ودرمحوطه دروازه خودش بادست توپ رابگیرد؟وازقوانین جدید دروازه بان معاف باشد؟ممنون میشم جواب بدین…وسوالی دیگر در چه حالتی میشه درفوتسال تایم اوت گرفت تنها در حالتی که توپ اوت شده یادر هرحالتی که توپ دراختیار تیم خودی هست میشه اعلام تایم اوت کرد

محمد باقری در تیر ۱۳۹۴ گفته:

اگر تیمی در نیمه دوم ۴ بر صفر عقب باشد و خودرا به مصدومیت بزند و دیگر بازی را ادامه ندهد یعنی انصراف دهند نتیجه بازی چند چند میشه و آیا در تفاضل گل تاثیری داره؟با تشکر

محمد باقری در تیر ۱۳۹۴ گفته:

درصورت انصراف یک تیم در حین بازی فوتسال نتیجه بازی چند چند میشه و آیا در تفاضل گل تاثیری داره؟با تشکر

رر در تیر ۱۳۹۴ گفته:

سلام چشم من ضعیف است و باید هنگام فوتسال بازی کردن عینکی که در طول روز میزنم را داشته باشم ایا مشکل دارد با عینک بازی کردن

بهنام در تیر ۱۳۹۴ گفته:

ایا کارت های گرفته شده در نیمه نهایی فئتسال در فینال بخشیده میشوند

ابراهیم خزاعی در تیر ۱۳۹۴ گفته:

اگر بازیکنی در فوتسال کارت قرمز بگیرد تا چند بازی محروم میشود و حق بازی ندارد

داوود در تیر ۱۳۹۴ گفته:

با عرض سلام و خسته نباشید ..ببخشید خواستم سوال بکنم ک اگر در جریان بازی دروازه بان توپ رو بگیرد و به طور مستقیم ب طرف دروازه حریف با دست پرتاب کند و توپ بدون برخورد به کسی وارد دروازه شود ایا گل صحیح هس یا خیر…اگر در جریان بازی با دست گرفته باشد ….خیلی ممنون

محمد حقانی در تیر ۱۳۹۴ گفته:

سلام
در چه زمان هایی از بازی فوتسال نمیتواند عمل تعویض انجام شود…؟

امیر در تیر ۱۳۹۴ گفته:

با سلام وخسته نباشید
توپ توسط یار حریف به سمت دروازه شلیک شده ودروازه بان با یک دست توپ رو مهار وتوپ روی زمین افتاده وهمان توپ توسط دروازه بان شوت شده و وارد دروازه حریف شده است
ایا گل صحیح می باشد؟

امین در مرداد ۱۳۹۴ گفته:

چرا نمیشه قوانین فوتسال رو تو این سایت دانلود کرد

محمد جابری در شهریور ۱۳۹۴ گفته:

با سلام و عرض ادب
احتراماً در خصوص قانون حاضر نشدن تیم مقابل در زمین فوتسال می خواستم اطلاعاتی کسب کنم اینکه صرفاً فقط نتیجه ۳ بر صفر اعلام می شود یا تعداد ۳ گل زده یا خورده تیم حریف هم لحاظ می شود؟
منتظر پاسخ هستم ممنونم

يوسف در شهریور ۱۳۹۴ گفته:

ایا دروازبان در جریان بازى توپ را تصاحب کرد و انداخت بالا و شوت زد زیرش و وارد دروازه شد ایا گل قبول هست یا نه یکى به من گفت قانون جدید شده و گل نیست میخوام بدونم حقیقت داره ممنون از راهنمایتون

علیرضا در شهریور ۱۳۹۴ گفته:

با سلام آیا صدا زدن بازیکن حریف در بازی و او اشتباها به ما پاس بده خطاست؟

fv در شهریور ۱۳۹۴ گفته:

سلام من دو تا سوال داشتم
یکی اینکه آیای خطای هند دروازه بان در بیرون از محوطه خطای ضربه مستقیم حساب می شود و به تعداد خطاهای تیم خطاکار اضافه می شود؟
دیگر اینکه در هنگام زدن ضربه آزاد (چه مستقیم و چه غیر مستقیم) آیا بازیکن های تیمی که خطا را داده اند می توانند در هرجای زمین (پشت یا جلو توپ با علم به این که فاصله قانونی را رعایت کرده باشند) جایگیری کنند؟

محسن مقدم در مهر ۱۳۹۴ گفته:

سلام اگر توپ ازخط پشت دروازه رد شود دروازبان می تواند با پا توپ را به سمت دروازه حریف شوت بزند و قبل از دوازه توپ به زمین خورده و به داخل دروازه برود گل قبول می شود یا نه ؟؟؟؟ بدون برخورد به کسی

محسن در مهر ۱۳۹۴ گفته:

با سلام می خواستم بدونم تو فوتسال اگر تیمی حاضر نشه در بازی نتیجه بازی چه می شود؟چون ما تو مسابقاتی شرکت کردیم و تیم روبرو حاضر نشد و گفتن برای شما برد ثبت میشه امتیازش هم میدیم بهتون اما تفاضل گلی بهتون نمیدیم می خواستم ببینم درسته؟قانونی مبنی بر این کار هست؟

رضا در آبان ۱۳۹۴ گفته:

سلام سوالی داشتم لطفا به ایمیلم جوابشو بفرستین، ممنون میشم
تو یه گروه ۴ تیمی یه تیم دوتا بازی انجام داده و دوتاشم باخته و بازی آخر انصراف داده کلا از مسابقات، حالا این تیمی که قراره بازی آخرشو جلو این تیم انجام بده فقط در صورت برد با تفاضل ۵ میتونه صعود کنه و حالا این تیمم انصراف داده از مسابقات، قانونش چیه؟ یعنی دوتا تیمه دیگه با این تیم انصرافی بازی کردن و با نتیجه خوب بردن و تفاضلشونو بهتر کردن حالا این تیم سوم در صورت برد با ۵ میتونه صعود کنه حالا که حریفشون انصراف داده آیا نباید کل بازیای این تیم حذف بشه از گروه؟

رضا در آبان ۱۳۹۴ گفته:

محنا در آبان ۱۳۹۴ گفته:

لطفعاً کتاب بازی فوتسال را هم بگذارید.

محمدطاها در آذر ۱۳۹۴ گفته:

لطفا بگویید پاس به عقب چه خطای دارد

روح الله ازند در آذر ۱۳۹۴ گفته:

ایا بنالتی در فوتسال برگشت داره

مهدی طاهری فرزام در آذر ۱۳۹۴ گفته:

با سلام و عرض ادب
سوال: در صورت امکان در یک دوره مسابقه دوره ای بین کارکنان یک تیم بازی اولش را ۸ برصفر باخته ولی بازی دوم و سوم خودر ا انصراف داده که این امر با توجه به امتیاز حریفان این تیم در رتبه اول و دوم تاثیر در تفاضل گل گذاشته است لطفا با توجه به اعتراض تیم دوم که گفته تفاضل گلم کمتر شده و دوم شده ام ارائه طریق کنید که قانون و حکم این مسئله چیست؟ با تشکر مهدی طاهری۹۴/۹/۱۸

اسماعیل زاهدی در دی ۱۳۹۴ گفته:

با سلام ایا درفوتسال بازیکن کارت قرمز بگرید بعد چند دقیقه به بازی بر می گردد

وحید پریشانی در دی ۱۳۹۴ گفته:

اگر دروازبان فوتسال توپ را در جریان بازی با دست پرتاب کند و توپ داخل گل حریف برود حکمش چیست؟

سيد عليرضا فلاح خيري در دی ۱۳۹۴ گفته:

با سلام
در یک دوره مسابقه که هفته سوم بازی ها تموم شده تیمی را وارد جدول کردنند و مقرر شد همه تیمها با آن بازی کنن این سئوال برای بنده پیش آمده آیا چنین حقی
مدیر برگزاری دارد یا اینکه این حرکت غیر قانونی می باشد. خواهشمند است در صورتیکه این حرکت غیر قانونی می باشد متن آن قانون را برایم ارسال فرمایید. با سپاس ایمیلم : falahkheiri@yahoo.com

میرصادقی در بهمن ۱۳۹۴ گفته:

باسلام واحترام
بی زحمت بفرمایید در هنگام شروع بازی اگر یک تیم تعدادش کمتر باشد آیا می تواند بازی کند یا خیر؟ مثل با سه نفر یعنی یک دروازبان و دو بازیکن
باتشکر

رسول در بهمن ۱۳۹۴ گفته:

سلام درصورتی که در یک گروه ۴ تیمی، ۳ تیم هم امتیاز شوند آیا تفاضل کل گروه مورد ارزیابی قرار می گیرد یا تفاضل گل بین تیم های هم امتیاز؟

ریحانه حیدری در بهمن ۱۳۹۴ گفته:

عالی عالی سایتون

ساسان نژاد در بهمن ۱۳۹۴ گفته:

با سلام وحسته نباشید.
درشروع مجدد بازی از نیمه زمین .تیمی که گل خورده درصورت اتلاف وقت از طرف تیم گل زده ( بازیکنان تیم گل زده در زمین تیم گل خورده باشند)آیا می توان بازی را شروع کرد.با تشکر در مورد فوتبال وفوتسال توضیح دهید؟

محمد صفا در بهمن ۱۳۹۴ گفته:

اگر توپ به اوت رفته و دروازبان باید پرتاب کند اگه اون موقع دروازبان توپ رو داخل محوطه بزاره و توپ خارج از محوطه نشده باشد بازیکن اون حریف بیاد توپ رو گل کنه ایا گل اون قبوله یا نه توپ رو فقط زمین می زاره لطفا جواب بدید

Hemat در بهمن ۱۳۹۴ گفته:

آیا در فوتسال اگه پاس رو به عقب باشد دروازبان می تواند آنرا بادست بردارد

Hemat در بهمن ۱۳۹۴ گفته:

اگه پاس روبه عقب در فوتسال توسط دروازبان با دست برداشته شود خطا محسوب میشود یا نه

امیرحسین غلامی در بهمن ۱۳۹۴ گفته:

سلام اگر تیمی در فوتسال دریک بازی حاضر نشود و در بازی های بعدی حضور یابد آیا تفاضل حساب میشود؟

حامد صالحی در بهمن ۱۳۹۴ گفته:

اگر ضربه کرنر به تیر دروازه برخود کند ایا همان بازیکن که ضربه کرنر رو زده میتواند به توپ ضربه مجدد بزند یا خطا میشود؟

8 در بهمن ۱۳۹۴ گفته:

سلام . خسته نباشید. پنالتی نقطه دو رو میشه پاس روبه جلو داد؟
یا نقطه یک؟ با دلیل بگید ممنون میشم

سلمان در اسفند ۱۳۹۴ گفته:

سلام خسته نباشید ببخشی اگ تو بازی فوتسال دروازه بان توپی را در حین بازی جم کرده نه ک شروع مجدد باشه ها تو بازی توپ بهش رسیده با دست برداشته و با پرتاب دست بدون برخورد با کسی وارد دروازه حریف شود گل قبول هست یا خیر؟؟ مرسی اگ جواب بدین

ناشناس در اسفند ۱۳۹۴ گفته:

اگر بازیکنی هنگام زدن ضربه کرنر توپش بدون برخورد به کسی به تیر دروازه خورد دوباره به خودش بازگشت آن بازیکن میتواند صاحب توپ شود یا خطاست؟

ابوذربازدار در فروردین ۱۳۹۵ گفته:

سلام میخواستم بدونم اگه دربازی فینال فوتسال یک تیم ۵خطا باشد وبازی هم مساوی باشه به وقت اضاضه بکشه ایا ۵خطا که درنیمه قبل وقت اضافه شده خطاها دروقت اضافه حساب میشه یا اون خطا ها پاک میشه مرررسی اگه زود جواب بدین

مصطفی در فروردین ۱۳۹۵ گفته:

سلام
مخواستم بدونم که اگر بازیکنی کارت قرمز در دور نیمه نهایی بگیرد در بازی فینال میتواند بازی کند یا کارتش حذف نمیشود.ممنون.

ناشناس در فروردین ۱۳۹۵ گفته:

مرسی اگه زودتر جواب بدهید.

یوسف در فروردین ۱۳۹۵ گفته:

اوت به صورت مستقیم از زمین خودی به صورت یک ضرب و بدون اثابت به کسی یا جیزی گل محسوب میشود

فرشاد در اردیبهشت ۱۳۹۵ گفته:

سلام
اگر دروازبان در خارج از محیط جریمه در حالت تک ب تک و در حالت گل مسلم بروی بازیکن حریف خطا انجام دهد در صورتی ک گل صدر صد است پنالتی باید گرفت؟؟؟

سعید در اردیبهشت ۱۳۹۵ گفته:

اگر بازیکنی با دریافت دو کارت زرد اخراج گردد در فوتسال آیا در بازی بعدی محروم است یا بازی می کند

مجید اللهقلی پور در اردیبهشت ۱۳۹۵ گفته:

با سلام اگه زنگ ۱۰ ثانیه پایانی بازی که به صدا در می آید همزمان با پایان آن توپ به تور دروازه بچسبد گل قابل قبول است یا خیر ؟

علی در خرداد ۱۳۹۵ گفته:

اگر تیمی در فوتسال به نشانه اعتراض زمین بازی را ترک کند و بعد از پنج دقیقه وارد زمین شود حکم ان چیست باتشکر

آرش در خرداد ۱۳۹۵ گفته:

با سلام
بازی هایی که با رای انضباطی ۳-۰ اعلام میشوند، آیا در تفاضل گل هم این ۳-۰ لحاظ می گردد؟

جواد مظلومی در خرداد ۱۳۹۵ گفته:

با سلام هنگام زدن ضربه ی اوت فاصله رعایت نشد و خطا گرفته شد ایا این خطا مستقیم است؟

mohammad در تیر ۱۳۹۵ گفته:

بازیکنی گل می زند و بعد از گل پشت دروازه حریف خوشحالی میکند اما چهار بازیکن دیگر در زمین خودشان باشند داور میتونه بازی شروع کنه یا باید صبر کنه بازیکن بیاید ?

milad در تیر ۱۳۹۵ گفته:

سلام اگر تیمی بازیکنانش اخراج شود و بازی تمام شود و به خاطر استفاده غیر مجاز تیم حریف از بازیکنان بزرگسال بازی ۳ بر هیچ بخورد ایا بازیکن اخراجی میتواند در بازی بعدی شرکت کند ؟؟؟؟؟

هوتی در تیر ۱۳۹۵ گفته:

سلام
اگر تیمی کل بخورد و بخواهد بازی را زود به جریان در بیاورد درصورتی که بازیکنان تیمی که گل زده اند در زمین حریف باشن.آیا اجازه دارن بازی را شروع کنند؟یا باید صبر کنند تا بازیکنان حریف به زمین خود بروند؟

لطفا راهنمایی کنید. متشکر

محمد طالبی در تیر ۱۳۹۵ گفته:

سلام یه سوال داشتم اگر حریف مقابل توپی که به طرف گل می رود به بیرون بندازد ان تو پ ضربه ازاد می باشد یا نه اگه زود به من پاسخ بدیید ممنون میشم

آریا در تیر ۱۳۹۵ گفته:

سلام . آیا خطای پنالتی گرفته شده جز ۵ خطای ثبت شده محسوب می گردد؟؟

حسین در تیر ۱۳۹۵ گفته:

سلام آیاباعینک هم میتوان در مسابقات فوتسال شرکت کرد و چه نوع عینکی

Mohammad27 در تیر ۱۳۹۵ گفته:

با سلام از شما سوالی داشتم آیا در نیمه ی حریف باشیم پاس به عقب بدهیم و آخرین مدافع هم باشیم،این پاس به عقب ما خطا است یا؟
اگر هست چرا

مقداد در مرداد ۱۳۹۵ گفته:

اگر توپ روی زمین باشد و دروازه بان یک دستش روی توپ باشد و مهاجم حریف با پا به توپ ضربه بزند و گل شود آیا خطا است

رضا در مرداد ۱۳۹۵ گفته:

سلام , اگر دروازبان در جریان بازی توپ با دست بگیرد و سپس با پا بازیو شروع کند و توپ وارد دروازه تیم مقابل شود ایا مورز قبول هست؟

bahador در مرداد ۱۳۹۵ گفته:

سلام خواستم بدونم اگر بازی در فوتسال به خاطر انظباطی ۳بر ۰اعلام شود در تفاضل گل حساب میشود یا نه

siya در مرداد ۱۳۹۵ گفته:

درود خسته نباشید
وقتی تیمی در مسابقه ی فوتسال در زمین حاضر نمیشود بازی ۳ بر صفر میشود آیا گل آوراژم حساب میشود یا نه؟

احسان منايى در شهریور ۱۳۹۵ گفته:

سلام.
من دوتا سوال دارم یکى اینگه اگ توپ به بیرون رفته باشه بازیکن توپ رو به عقب (دروازه بان) پاس بده در فوتسال دروازه بان میتونه توپ رو با دست بگیره؟
دومم اینکه بازیکن در شروع مجدد بازى (از وسط زمین) آیا میتونه توپ رو بدون پاس و یک ضرب به سمت دروازه حریف بزنه؟ و توپ وارد دروازه بشه گل صحیح است یا خیر؟

یعقوب در شهریور ۱۳۹۵ گفته:

باسلام اگر دروازبانی در جریان بازی توپ را بادست گرفته ایا برای پاس دادن لازم است توپ را به بیرون محوطه جریمه پرتاب کند

ابوطالب رضایی در مهر ۱۳۹۵ گفته:

سلام.اگر اوت کنار رو به دروازه بان پاس داد و بدون برخورد با دروبازبان وارد گل خودی بشه گل به نفع حریف گل حساب میشه؟یا….؟

مسلم آجورلو در مهر ۱۳۹۵ گفته:

با سلام و احترام
در صورتی که در یک مسابقه دوره ای به علت عدم حضور تیم مقابل نتیجه‌ی بازی سه بر صفر اعلام گردد،آیا این سه گل در هنگام شمارش تفاضل گل محاسبه می شود؟

ناشناس در مهر ۱۳۹۵ گفته:

سلام ایا دروازبان میتواند وسط بازی توپ با دست بگیرد و بعد زیر توپ بزند وگل بشود .بدون برخورو به کسی

ناشناس در مهر ۱۳۹۵ گفته:

سلام , اگر دروازبان در جریان بازی توپ با دست بگیرد و سپس با پا بازیو شروع کند و توپ وارد دروازه تیم مقابل شود ایا مورز قبول هست؟

عاشق فوتسال. در مهر ۱۳۹۵ گفته:

سلام.
آیا یک دروازبان فوتسال میتونه شماره ۷ بپوشه؟؟؟؟؟

علیپور در آبان ۱۳۹۵ گفته:

سلام آیا وقتی داور میگوید باید کاشته زد ولی وقتی میزنیم گل به نفع حریف میگیرد یعنی چه. بعد اگر دروازه بان حریف خطا کند و اخراج شود نباید پنالتی گرفت؟

حامد در آبان ۱۳۹۵ گفته:

دقیقا حرف علیپور درست است

بهمن شکوهی در آبان ۱۳۹۵ گفته:

با سلام
اگر در فوتسال تیم حریف برای مسابقه حاضر نشود نتیجه چند چند میشود

عزت در آبان ۱۳۹۵ گفته:

سلام دربازبان توپه بکاره بازیکون زربه بزنه مستقیم بره تو گل گل قبول میشه یا نه

روح الله در آبان ۱۳۹۵ گفته:

ایا بازیکن حریف میتواند دید دروازبان را کور یا بگیرد تا تیم به گل برسد

قاسم سلطانی در آذر ۱۳۹۵ گفته:

از معلومات جامع شما سپاس

سعید در آذر ۱۳۹۵ گفته:

باسلام.اگردروازبان هنگام دریافت پنالتی فریاد بکشد پنالتی باید تکرارشود

محمدی در آذر ۱۳۹۵ گفته:

با سلام .اگر درخطای دو ضرب بازیکنی فقط توپ را لمس کند و بدون حرکت و جابجائی توپ، توسط بازیکن دیگری وارد دروازه بشه گل قبول یا مردوده

مجید در آذر ۱۳۹۵ گفته:

با سلام
در جریان بازی توب به دروازبان رسیده با پرتاب دست توپ وارد دروازه شده گل صحیح است؟

حسن در دی ۱۳۹۵ گفته:

باسلام
سوالی داشتم
مربی می تونه جای بازی کن بازی کنه
و خودشو هم مربی بودونه هم بازی کن
باتشکر

حسین وفاییان در دی ۱۳۹۵ گفته:

سلام و عرض ادب
سوالی داشتم خدمتون
اگر بازیکنی داخل زمین یار حریف رو صدا بزنه و یا به اون بگه پاس بده گول زدن محسوب میشه و خطاست؟
لطفا پاسخ بدید
اگر امکان داره پاسخ رو به امیلم بفرستید
سپاس گزارم

عليرضا باژوند در دی ۱۳۹۵ گفته:

با سلام و عرض ادب
سؤال : دروازبان خودی در جریان بازی توپ را دریافت نموده و با توجه به غفلت دروازبان حریف توپ را با دست به طرف دروازه تیم مقابل پرتاپ می نماید و گل می شود ، آیا گل مورد قبول است یا خیر ؟
لطفاً پاسخ دهید ؟

امیررضا در دی ۱۳۹۵ گفته:

درخطای چهارثانیه کرنر شروع مجدد بازی از کدوم منطقه اغاز میشود؟

علی سعید در دی ۱۳۹۵ گفته:

سلام.تک زدن کجاخطا محسوب میشود و کجا محسوب نمیشد ممنون

مجتبی حسین پور در دی ۱۳۹۵ گفته:

با سلام.بازیکنی میخواد توپ رو کنترل کنه با سر ولی بازیکن حریف با کف پا ب تو ضربه میزنه آیا این خطای کف پا محسوب میشه یا خطای بازی خطرناک.لازم ب ذکر هس ک بازیکن خاطی دروازه میباشد و از محوطه خود ب بیرون اومده و چسپیده ب بازیکن صاحب توپ این خطا رو رخ میدهد.حکم این خطا چیست؟خطا خطرناک یا خطای کف پا و ضربه غیر مستقیم.ممنون میشم جواب بدهید.

امیر ابراهیمی در دی ۱۳۹۵ گفته:

سلام ایا در فوتبال رو باز دروازه هندبالی مثل جام رمضان مهاجم می تواند جلوی دید دروازه بان را بگیرد؟

زهرا در دی ۱۳۹۵ گفته:

مطالب خیلی کامل بود

حسین در دی ۱۳۹۵ گفته:

خسته نباشید سوالی داشتم درمورد اینکه اوت به اوت حکمش چیست یعنی بازیکنی میخواد اوت بزنه توپش بدون برخورد دوباره میره اوت

خشایار در دی ۱۳۹۵ گفته:

با سلام می خواستم بدونم که فریاد زدن توسط بازیکنان یا دروازه بان مثلا هی . من یا از این قبیل برای ترساندن یا برهمزدن تمرکز تو فوتبال یا فوتسال خطا هست یا نه ؟ و اگه هست میشه آدرس قانون رو بهم بدید. متشکرم

مهتاب در دی ۱۳۹۵ گفته:

چرا سه تا دروازه بان

محمد بیژنپور در دی ۱۳۹۵ گفته:

با سلام خواستم بدونم اگه توپی به سمت دروازه شلیک شده باشه و دروازبان اون رو گرفته باشد و توپ رو دروازه‌بان به هوا بندازه و با پا بهش ضربه بزنه و این توپ مستقیم داخل گل حریف برود گل محسوب میشود؟؟؟ با تشکر

سارا در دی ۱۳۹۵ گفته:

سلام سوالم اینه
در حین بازی فوتسال وقتی تیم قرمز و ابی دارن باهم بازی میکنن،دروازه بان تیم ابی توپی رو ب وسط زمین شوت میکنه،حالا توپ اونقد سرعت داشته ک بدست دروازه بان قرمز میرسه و دروازه بان قرمز وقتی میخواد توپ رو با دست رد کنه مشتش ب صورت یکی از بازیکنان تیم ابی برخورد میکنه حالا نتیجه چیشده و چ اتفاقی افتاده؟؟ممنون میشم جواب بدید

ali در دی ۱۳۹۵ گفته:

عالی واقعا برای پایان نامم بدردم خورد :}

محمدرضاصادق نیا در دی ۱۳۹۵ گفته:

بازیکن فوتسال هنگام زدن ضربه اوت توپ را مستقیما وارد دروازه تیم خودی میکند ، تصمیم داور چیست؟

محمد مهدی ملاشاهی در بهمن ۱۳۹۵ گفته:

سلام . اگه توپ دراثر ضربه یک شی خارجی مانند بطری آب تماشاچیان وارد دروازه شود .تصمیم داور چیست؟ ایا گل حساب است یا خیر؟

ناشناس در بهمن ۱۳۹۵ گفته:

سلام .اگه در موقع حمله تیمی که حمله میکنه دونفر باشن و تیم مقابل ۱دفاع داشته باشه و خطای هند کنه جریمش چیه .کارت قرمز یا زرد .یعنی دو به تک شدن

مهدی قیاسی در بهمن ۱۳۹۵ گفته:

با سلام
یک سئوال از خدمت تون راشتم اگر یک دو بازی خود را باخته باشدو بر سر سومین بازی حاضر نشود و همین امر سبب حذف تیم سوم شود حکمش چیست

علی علوی در بهمن ۱۳۹۵ گفته:

سلام آیا خطاهای جمع شونده نیمه دوم بازی با خطاهای دو وقت اضافه جمع می شود و با رسیدن به ۵ خطا پنالتی دوم زده میشود یا با شروع وقت اضافه خطا صفر میشود ؟

علی در بهمن ۱۳۹۵ گفته:

کارت زرد در مرحله حذفی بخشیده میشود

مسعود جهانبازی در بهمن ۱۳۹۵ گفته:

باسلام اگر دروازه بان در جریان بازی توپ را با دست وارد دروازه حریف کند وتوپ قبل از ورود به دروازه حریف به زمین بخورد گل است یانه؟

پارسا در بهمن ۱۳۹۵ گفته:

سلام
اگر در فوتسال در دقایق اخر دعوا ایجاد شود بجز محرومیت بازیکنان مسابقه باید از اول شروع شود؟؟؟

مرتضی صفری ازتهران در بهمن ۱۳۹۵ گفته:

سلام توپ بغل اوت اگرباپا زده شودبه تیربرخوردکنه بره توگل حکمش چیه گل قبوله یانه؟باتشکرازشما

متين در بهمن ۱۳۹۵ گفته:

سلام اگر بازیکنی از روی نیمکت اخراج شود ایا از بازیکنان درون زمین کم میشه یا نه؟؟

حمید علیزاده در بهمن ۱۳۹۵ گفته:

با سلام.خواستم بپرسم در مسابقات فوتسال اگه شرایط سنی وجود داشته باشد مثلا از ۱۰بازیکن ۲نفر انها میتوانند زیر ۳۲سال باشند و ۸نفر بعدی بالای ۳۲سال.و اگر یکی از بازیکنان زیر ۳۲سال در بازی دستش بشکند و دیگر نتواند بازی کند .ایا برای بازی بعد میشود بازیکنی جایگزین زیر ۳۲سال جای نفر دست شکسته بازی کند؟بازیکن جایگزین جز ۱۰نفر نیست .و تازه میخواهد وارد تیم شود.ممنون اگر پاسخ دهید

محمد در بهمن ۱۳۹۵ گفته:

سلام
اگر کرنری زده شود و توب به تیرک برخورد کنه بازیکن کرنر زن میتونه مجدد توب رو شوت کنه به سمت دروازه ؟

ناشناس در بهمن ۱۳۹۵ گفته:

دوستان یک سوال داشتم اگر در زمان شروع بازی٬بازیکن شروع کننده توپ را مستقیما به سمت دربازه حریف بزند و تو با تریک برخورد کند آیا گل مورد قبول قرار میگیرد یا نه

علی در اسفند ۱۳۹۵ گفته:

سلام، تیمی دچار تخلف شده و بازیکن دو اخطاره رو بازی داده ،تیم مقابل بعد از بازی که نتیجه بازی به نفع تیم مقابل شده اعتراض کتبی داده نتیجه بازی چند چند میشود؟

میرزایی در اسفند ۱۳۹۵ گفته:

سلام . اگر دروازبانی وقتی که پا به عقب بهش بدهند و بازیکنان تیم حریف نزدیک به توپ باشند دروازبان برای این که گل دیافت نکند توب را بگیرد آیا دروازبان کارت دریافت می کند ؟

علی بحرینی در اسفند ۱۳۹۵ گفته:

باسلام اگر توپ در مالکیت بازیکن حریف رو بدون برخورد با اون از پشت سر بزنیم، پس از آن اگر بازیکن ضربه ای به اشتباه به ما بزند خطا برای کدام تیم است

حجت در اسفند ۱۳۹۵ گفته:

باعرض سلام وخسته نباشید خدمت شما.دروازبان اگر توپ را به جریان بیندازد.ایا میتواند دوباره توپ را با دست بگیرد.؟ بدون اینکه توپ به کسی برخورد کرده باشد.با تشکر

ناشناس در اسفند ۱۳۹۵ گفته:

خطای پاس به عقب دروازه بان چیست

سعيد در اسفند ۱۳۹۵ گفته:

با سلام آیا در مراحل حذفی فوتسال بازیکنی که در مرحله یک چهارم در یک بازی دو کارت زرد گرفته و اخراج شده در مرحله نیمه نهایی محروم خواهد بود یا چون مرحله عوض شده کارت ها پاک میشود؟؟

Saber در اسفند ۱۳۹۵ گفته:

با سلام
میشه این قسمت رو بیشتر توضیح بدین بخصوص قسمت دومش که توپ با دست پرتاپ بشه و توپ قبل از ورود به دروازه به زمین برخورد کند،این پرتاپ و برخورد باید چگونه انجام بشه???
دروازه بان نمی تواند در جریان بازی مستقیم توپ را با دست وارد دروازه حریف کند ( از روی هوا ) ، جز اینکه توپ قبل از ورود به دروازه حریف به زمین بازی برخورد کند که گل قبول است.

اکبر در اسفند ۱۳۹۵ گفته:

سلام آیا دروازهبان میتواند موقع ضربه پنالتی جلو بیاید

مهدي كيوانفر در اسفند ۱۳۹۵ گفته:

سلام و خسته نباشید؛اگر بازیکن تیم حریف در زمین خودش از روی خط اوت به سمت دروازه خودشان ضربه بزند بصورت پاس رو به عقب و بدون برخورد به کسی وارد دروازه شود گل محسوب میشود؟؟؟
ممنونم

محمود قربانی در اسفند ۱۳۹۵ گفته:

با سلام و خسته نباشید . سوال اول اگر بازیکن در حال اوت زدن کنار باشد بازیکن حریف فاصله نداشته باشد با توپ . بازیکن ضربه زننده باید درخواست فاصله بدهد یا داور باید اخطار بدهد به بازیکن حریف . و سوال دوم اگر توپ سانت شود و توپ از بازیکن رد شود و بازیکن توپ در حال رد شده راه با دست بگیرد اخطار و اخراج دارد . با تشکر فراوان

ناشناس در فروردین ۱۳۹۶ گفته:

سلام نشستن در جریان بازی وزدن توپ در فوتسال خطاست

باقر در فروردین ۱۳۹۶ گفته:

ایا در فوتسال هم میشه پنالتی را پاس داد

محمدامین در فروردین ۱۳۹۶ گفته:

باسلام و خسته نباشید
میخواستم ببینم وقتی تیمی اوت پاس رو عقب میده به سمت دروازه خودشون بعد با هیچکس برخوردی نداشته باشه بره توی دروازه خودشون قانونش چیه؟

مجید حمیدی در فروردین ۱۳۹۶ گفته:

ی سوال داشتم جوابشم سریع میخوام لطفا. اگه ی بازیکنی تو مسابقه کارت قرمز بگیره و از بازی بعد محروم باشه و تیم رقیب هم حاضر ب مسابقه نباشه .این کارت برا بازی سوم بخشیده میشه یا ن اگه سریعتر جواب بدین ممنون میشم

زمانی در فروردین ۱۳۹۶ گفته:

سلام یه سوال اگردرجریان بازی دروازبان توپ روبگیردوبادست به سمت دروازه حریف پرتاب کندوبه هیچ بازیکنی برخوردنکندوگل شودگل حساب است؟

زمانی در فروردین ۱۳۹۶ گفته:

سلام اگردرجریان بازی دروازبان توپ رابگیردوپرتاب کنداگرتوب بدون برخوردبه بازیکنی گل شودآیاگل حساب است

محمدحسین حمیدی در فروردین ۱۳۹۶ گفته:

سلام , اگر دروازبان در جریان بازی توپ را با دست بگیرد و سپس با پا بازی رو شروع کند و توپ مستقبم و بدون برخورد به زمین یا هر بازیکن دیگری وارد دروازه تیم مقابل شود ایا گل موردقبول هست؟

محمد در فروردین ۱۳۹۶ گفته:

با سلام
اگر ضربه اوت به اشتباه و بدون برخورد به کسی وارد دروازه خودی شود ،داور باید چه تصمیمی بگیرد؟

ناشناس در فروردین ۱۳۹۶ گفته:

سلام‌درفوتسال‌چه‌بازیکنی‌چق‌تعویض‌وچه‌بازیکنی‌حق‌بازی‌ندارد؟

مسیح در فروردین ۱۳۹۶ گفته:

با سلام ایا در هنگام ضربات پنالتی در فوتسال میشه بعد از اینکه یک دروازه بان یک بار برای مهار پنالتی رفته دروازه بان دیگه ای رو بیارن؟

کوروش.م در اردیبهشت ۱۳۹۶ گفته:

سلام.اگر در یک بازی ، یکنفر از یکی از تیم ها بخاطر اعتراض به تصمیم های داور با داور درگیری پیدا کند و با دست به صورت داور بزند و داور اتمام بازی را اعلام کند و برگزار کننده بخاطر ترس از قطع بازی و درگیری شدید، با التماس های مکرر از داور بخواهد برای جلوگیری از درگیری های جمعی یک دقیقه باقی مانده را برای حفظ امنیت افراد ، ادامه دهد و اعلام کنند هر چی قوانین داوری کشور اعلام کند.به آن پایبندیم.لطفاً راهنمائی فرمائید تا اجحافی صورت نگیرد.البته داور این را قبول نکرد اما بخاطر ترس برگزارکننده.بصورت صوری یک دقیقه بازی ناتمام را با دلسردی کامل انجام داد.خواهشاً جواب دهید.

احسان در اردیبهشت ۱۳۹۶ گفته:

سلام اگردروازه بان فوتسال توپ رابادست گرفته وشوت کند به سمت دروازه حریف وتوپ وارددروازه حریف شودگل پذیرفته هست یانه تشکر

فاضل در اردیبهشت ۱۳۹۶ گفته:

باسلامـ وخسته نباشید
اگه یکـ تیم دچار تخلف شود و باعث پایان بازی قبل از پایان تایم به سود تیم مقابل شود نتیجه بازی باید چند ب چند اعلام بشه…باتشکر

مجتبی در اردیبهشت ۱۳۹۶ گفته:

سلام.اگر در محوطه جریمه خطای بازی خطرناک گرفته شود.باید پنالتی زده شود یا خطای دو ضرب.با تشکر

ممد در خرداد ۱۳۹۶ گفته:

باسلام…موقع شروع بازی وقتی فرد شروع کننده ب یار خودش پاس میدهد آیا قبل از اینکه توپ ب یارش برسد بازیکن حریف میتواند توپو بگیره؟؟؟

های در خرداد ۱۳۹۶ گفته:

سلام یه سوال داشتم، در روش پاورپلی بازیکنی که بجای دروازهبان وارد زمین میشه ایا اجازه گرفتن توپ با دست رو داره یا نه؟!

مهدی در خرداد ۱۳۹۶ گفته:

اگر بازیکنی لحظه شوت به دروازه وقت بازی تمام شود داور سوت پایان را بزند ولی همون توپ گل شده ایا داور نباید صبر میکرد تکلیف شوت چه میشود؟

نوروزی ازایرانشهر در خرداد ۱۳۹۶ گفته:

باسلام دربازی اگرتیم حریف دربازی اخرش نیاید تفاضل گل یعنی ۳-۰گل ها حساب میشه یانه

همون ۳امتیاز محسوب میشود

ایرج در خرداد ۱۳۹۶ گفته:

با سلام در فوتسال چنانچه اوت با پا زده شود و به زمین یا تیرک برخورد کند گل محسوب میشود یا نه

حسین نوروزی در خرداد ۱۳۹۶ گفته:

اگر تیم الف در حال ضد حمله باشد بازیکن تیم به از روی نیمکت از حمله تیم جلو گیری کند تصمیم داور چیست

سلمان در خرداد ۱۳۹۶ گفته:

سلام.اگه در مرحله دوم دور گروهی یک تیم در بازی اخر حضور پیدا نکند نتیجه چطور میشود؟ایا اگه سه به صفر شود تفاضل نیز حساب میشود؟؟

امیوعلی در خرداد ۱۳۹۶ گفته:

بازی نیمه تمام درصورتی که بازیکنان یک تیم به کمتر از سه نفر نتیجه ی بازی چه میشود

محمدی در خرداد ۱۳۹۶ گفته:

با عرض سلام وخسته نباشیدمیخواستم بدونم دربازی فوتسال پاس به دربازه بان اونم وقتی بادست دریافت کنه خطا هست یانه درهرصورت باتشکر

جواد در خرداد ۱۳۹۶ گفته:

ب سلام خواستموبدونم خطا روی خط محوطه جریمه پلانتی هست یان ممنون چون دیشب سر این موضوع بحث بود

سینا در تیر ۱۳۹۶ گفته:

سلام میخواستم بدونم اگر قبل از زدن کرنر توسط تیم مهاجم روی بازیکنشون در موطه جریمه خطا بشه پنالتی خواهد بود و کارت زرد داره؟

اکبر در تیر ۱۳۹۶ گفته:

آیا دروازه بان میتواند با دست در حال بازی گل بزند

علیرضا در تیر ۱۳۹۶ گفته:

****خیلی خیلی خیلی مهم مهم مهم **** سلام خسته نباشید ما مدتی هست دچار یه مشکلی شدیم این سوالو هیچکدوم از دوستان نپرسیدن که من جوابشو بخونم میخواستم بدونم که فکر کنین الان وسط بازی هستیم یکی از بازیکنان تیم حریف به اندازه ای نزدیک دروازه بان ‌( یعنی بنده ) میشه که کاملان جلوی عکس العمل منو میگیره و تقریبا دید منو تا نود درصد کور میکنه بعد شوتی زده میشه همون بازیکن خودشو میکشه کنار و طبیعتا منی که دروازبان هستم هیچ چیزی نمیبینم میخواستم بدونم این مورد خطای بازیکن هست یا گل رو باید قبول شده بدونیم خیلی خیلی لطف میکنین که جواب منو به ایمیلم بزنید واقعا به جوابتون نیاز دارم مرسی

ناشناس در تیر ۱۳۹۶ گفته:

درود….آیا خطای هند توی شمارش خطاها حساب میشه ؟؟

میلاد در تیر ۱۳۹۶ گفته:

وقتتون بخیر میخاستم ببینم تو فوتسال اوانتاژ داریم یا خیر ؟

امیر در مرداد ۱۳۹۶ گفته:

با عرض سلام ایا نتیجه بازی ۳بر۰ اعلام شود ایا اون ۳ گل به تفاضل اضاف می شود

مسعود علی پور در شهریور ۱۳۹۶ گفته:

سلام وقت بخیر
سوال من اینکه اگر در حین بازی دروازبان از محوطه جریمه خارج بشه و تیم حریف ضربه ای به توپ بزنه و دروازبان توپ را با پا تا محوطه جریمه ببره و بعد با دست برداره ایا این کار اون خطا محسوب میشه ؟؟
لطف کنید جواب این سوال من رو بدید ممنون میشم

بهنام در شهریور ۱۳۹۶ گفته:

سلام اگه مهاجم دروازه بان را دریپ کند بعد به گل خالی برسد و بنشیند روی توپ و با باسنش گل بزند گل خطا هست؟

حسین حیدری در شهریور ۱۳۹۶ گفته:

آیا تکل دروازه بان بیرون از محوطه خود صحیح هست یا خطاس .

کارن در شهریور ۱۳۹۶ گفته:

با درود.
دروازه بان توپی که به بیرون رفته و برای شروع بازی توپ را بادست باید پرتاب کند یا باید روی زمین بازی را شروع کند؟در صورتی که با دست شروع کند خطا انجام داده؟

مریم در مهر ۱۳۹۶ گفته:

حدااقل سن برای فوتسال چند سال است من ۱۴ ساله ام ایا میتونم الان فوتسال رو شروع کنم

سجاد در آبان ۱۳۹۶ گفته:

سلام کسی که اوت میزند اگر پاش روی خط باشد خطا ست یا درسته….

علي محمدي در آبان ۱۳۹۶ گفته:

سلام
اگر دروازه بان در هنگام نزدیک شدن توپ از هوا به سمت دروازه برای گرفتن آن داد بزند و موجب ترس در بازیکن حریف بشود خطا محسوب می شود ؟

Mahmood.ccc در آبان ۱۳۹۶ گفته:

کارت قرمز داده شده ایا بخشیده میشود؟
تیم بی خبر از بازیکن اخراج شده اعتراض او نسبت به بازیکن اخراج شده چگونه است؟

محمد حسین در آبان ۱۳۹۶ گفته:

یه سوال
اگر در جریان بازی فوتسال بازیکنی توپ رو بین پاهاش حدافاصل مچ تا زانو نگه داره خطا محسوب میشه؟

یاسر دهقان در آذر ۱۳۹۶ گفته:

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان
آیا بازیکنی که در وضعیت پاورپلی به جای دروازبان وارد زمین میشود میتواند توپ را با دست بگیرد؟

ناشناس در آذر ۱۳۹۶ گفته:

با سلام تیمی که برای بازی حاضر نمی شود و نتیجه ۳ بر ۰ می شود آیا این ۳ گل جزء تفاضل گل محاسبه میشود؟

صادق در آذر ۱۳۹۶ گفته:

مادر یه جدول ۴ تیمه هستیم بازی اول ودوم را بردیم بازی سوم را باخیتیم ما شدیم ۶ امتیاز بازی بعد از گروه ما یکی از تیما که دوباخت داشته حاضر نشد داور یازی را ۳بر صف اعلام کرد حالا اون تیم هم امتباز ما شد تفاضل گل ما مثبت دو است واون تیم تفاضلش صفر است حالا به من بگوید تیم هم امتیاز ما صعود میکند یا تیم ما …ممنون از زحمات شما اگه میشود زود جواب بدهید در ضمن اون تیم از ما شکست خورده است

حق شناس در آذر ۱۳۹۶ گفته:

با سلام.در وسط مسابقه فوتسال و۶دقیقه مانده به پایان بازی تیم میهمان به بهانه اینکه نیروی انتظامی محل را ترک کرده تیم خود را از زمین خارج کرده ومحل را ترک میکنند.حال نتیجه بازی به چه صورت خواهد شد؟نتیجه تا۶دقیقه به پایان۳-۰ به نفع میزبان در جریان بوده

ناشناس در آذر ۱۳۹۶ گفته:

باسلام
اگر در بازی دروازه بان پس از دریافت توپ توپ را انداخته و در هوا شوت کرده باشد وبه گل تبدیل شود ایا گل قبول است؟؟
در ضمن توپ به زمین نخورده

محمد در آذر ۱۳۹۶ گفته:

با عرض سلام
اگر بازیکن در داخل محوطه جریمه فوتسال باشد ولی دست بیرون محوطه به توپ برخورد کند ایا پنالتی محسوب می شود ؟

ناشناس در دی ۱۳۹۶ گفته:

سلام ، دروازبان فوتسال توپ را در دست دارد و آن را رها کرده و قبل از اینکه به زمین برسد آن را شوت میکند و توپ مستقیما به گل تبدیل میشود ایا گل قبول است؟

ناشناس در بهمن ۱۳۹۶ گفته:

ایاتوپی که دروازبان تو جریان بازی بگیره وبخاد شوت کنه مهاجم میتونهروش اسر بزازه لطفا جوابشو بزارین

ناشناس در بهمن ۱۳۹۶ گفته:

سلام
?

ناشناس در بهمن ۱۳۹۶ گفته:

سلام اگر تیمی در مسابقه از چهار بازی دو بازی انجام بده بعد دو بازی بعدی نیاد تکلیف چیست

دشتیان در بهمن ۱۳۹۶ گفته:

با سلام اگر بازیکن هم تیمی به بازیکن (دروازه بان)پاس روبه عقب از روی نقطه اوت(دستی) بدهد و اون توپ بدون برخورد به دروازبان وارد دروازه شود چ قانونی دارد؟لطفا راهنمایی بفرمایید

ناصرصراف در بهمن ۱۳۹۶ گفته:

سلام و ممنون
بازیکن فوتسال که جزو بازیکنان اصلی داخل زمین میباشد آیا میتواند در بیرون از زمین و از پشت خط کناری زمین حرکت کند و داخل نباشد تا اینگه توپ سمتش برود بیایید داخل زمین؟
و سوال دیگر اینکه بازیکن حریف رو به دروازه مقابل اقدام به شوت میکند و درست همزمان بازیکن مقابل از پشت توپ جلوی پای ان را میزند و آن شخص پای بازیکن را شوت میکند آیا خطا شده و اگر هم شده به نفع کی هست؟

علی در بهمن ۱۳۹۶ گفته:

اگر ضربه اوت به تیر بخورد و وارد دروازه شود ایا قبول است؟

فراهانی در بهمن ۱۳۹۶ گفته:

ایا دروازبان میتواند وارد زمین حریف شود ودباره برگردد وبادست بگیرد

محمد در بهمن ۱۳۹۶ گفته:

باسلام
اگر یه نفر مربی تیم‌الف باشه و بازیکن تیم ب و بعنوان مربی از کنار زمین اخراج بشه، بعنوان بازیکن هم محروم میشه برای بازی بعد؟یا فقط بعنوان مربی محرومه؟

احسان در بهمن ۱۳۹۶ گفته:

سلام خسته نباشید.آیاتویک گروه ۴تیمه تیمی بعدازبازی اول که مساوی شده ازمسابقات انصراف بده تکلیف دوتیم بعد که بااون تیم بازی نکردن چی میشه؟واون تیمی که مساوی کرده؟

ابوالقاسم رئیسی در اسفند ۱۳۹۶ گفته:

سلام . اگر در یک صحنه یک بازیکن روی بازیکن حریف دیگر خطا کند داور آن خطا رو بگیرد وبه کارت زرد بدهد وبازیکن هم تیمی اعتراض کند وداور به او کارت نشان چند خطا به شمار میاید ؟

ناشناس در اسفند ۱۳۹۶ گفته:

سلام
اگر بازیکنی از ادامه‌ی مسابقات محروم‌ شود ایا اقای گلی او هم از بین میرود؟

ناشناس در فروردین ۱۳۹۷ گفته:

سلام.اگه بازی در فوتسال رو داورا نیمه کاره تمام کنند و از بازی هفت دیقه باقی مونده وداورا گفتند دیگه اون هفت دیقه ای ک مونده سوت نمیزنیم تکلیف این بازی چی میشه؟

کیانوش زمانی در اردیبهشت ۱۳۹۷ گفته:

سلام خسته نباشید
من سوال دارم اگر تیم فوتسال در بازی رو به رو حضورپیدا نکند بازی چند چند میشود؟؟؟

sedik در اردیبهشت ۱۳۹۷ گفته:

پلاک یک گروه ۴تاتیم بودیم حالا یکی ازتیمهای صعودکننده
انصراف داده ما که تیم سوم بودیم میتونیم صعودکنیم؟لطفا هرچه
سریع ترجواب بدین ممنونم

طیب یحیای در خرداد ۱۳۹۷ گفته:

ایا کرنر خطای ۴ ثانیه دارد

مهرداد در خرداد ۱۳۹۷ گفته:

سلام و عرض ادب
اگر بازیکنی دو کارته شود نمی تواتد طبق معمول بازی بعدی تیمشو انجام دهد اگر بازی بعدی تیم حریف در زمین بازی حاضر نشود آیا محرمیت او تمام میشود یا چون بازی انجام نشده بازی بعدی هم نمیتواند بازی کند ؟

جعفر پریشن در خرداد ۱۳۹۷ گفته:

سلام
اگر تیم مقابل درمیدان فوتسال حاضر نشود نتیجه بازی چه میشود ؟

ایا گل های اوین نتیجه جزء تفاضل گل محسوب میشود؟

علی در خرداد ۱۳۹۷ گفته:

سلام.وقتی درجریان بازی دروازه بان توپ رابا دست میگیرد میتواند درون محوطه جریمه ب هم تیمی اش پاس دهد یا باید از محوطه خارج شود؟

علی در خرداد ۱۳۹۷ گفته:

سلام وقتی دروازه بان توپ رابا دست داخل محوطه جریمه میگیرد میتواند در جریان بازی توپ را داخل محوطه جریمه ب هم تیمی اش پاس دهد یا باید توپ ازمحوطه جریمه خارج شود؟

ناشناس در خرداد ۱۳۹۷ گفته:

سلام و خسته نباشید اگر در مرحله اول بازیکنی دوکارته شد و به فینال سعود کرد کارتهای زرد بخشیده میشود یا محرومیت باقی میماند ممنون میشم زود جواب بدید

احمدرضا در خرداد ۱۳۹۷ گفته:

سلام وخسته نباشید اگر در بازی یک نفر دو کارت زرد دریافت کند به فینال برسد در بازی بعد به علت تغییر مرحله کارتهای زرد بخشیده میشود یا خیر ممنون میشم زود جواب بدید

محمد پاچیده در خرداد ۱۳۹۷ گفته:

باسلام . اگه دو تیم امتیاز تفاضل گل ، گل زده ، گل خورده، و بازی رودر رو انها برابر بشه حق رفتن به مرحله بعدی بر چه مبنایی است . تشکر

حسين قربانى در تیر ۱۳۹۷ گفته:

تکل دروازبان درمحوطه جریمه خطاست

سالار در تیر ۱۳۹۷ گفته:

با سلام در صور ت حاضر نشدن یک تیم علاوه بر امتیاز ۳ هیچ ایا تعداد گل زده در جدول نیز برای تیم حاضر محاسبه می شود

یوسف در تیر ۱۳۹۷ گفته:

با سلام بازی با نتیجه ۷ بر ۴ در جریان بوده و تیمی که ۷ تا خورده زمین رو ترک کرده نتیجه بازی چی میشه ممنون میشم راهنمایی کنید

محمدرضا شیخ محمدی در مرداد ۱۳۹۷ گفته:

باسلام.وسط بازی فوتسال به هر دلیلی پنالتی گرفته شود بعد از ضربه پنالتی اگر توپ به زمین بازی برگردد به توپ برگشتی سایر بازیکنان میتوانند به قصد گل ضربه بزنند؟؟ باتشکر

محمدباقرهمتی در آذر ۱۳۹۷ گفته:

باسلام
در فوتسال پاس به عقب برای دروازه بان اگر توپ خورد به تیرک و دروازه بان با دست بردارد خطا است یا نه؟
از پاسخگوییی شما متشکرم

مبینحسینی در آذر ۱۳۹۷ گفته:

سلام ببخشید دروازه بان حق دارد توپ را بادست بگیرد چون تو مسابقه ما دروازه بان حریف بادست گرفت

سعید در آذر ۱۳۹۷ گفته:

سلام لطفا کمک کنید. تویه گروه بازی اول یه تیم نیومده جلو یه تیم ۳هیچ کردن به نفعه اون تیم الان بقیه بازیها چجوی میشه کلا باید حذف کنن تیم رو یا بازیهای بعدی رو میتونه بیاد واینکه اونیکی تیم زورش نمیرسید که ببره الانم ۳ هیچ کردن و تفاضل کلها چجوری حساب میشه

احمد مولایی در آذر ۱۳۹۷ گفته:

آیا در فوتسال فریب دادن بازیکن حریف بوسیله صدا زدن به نحوی که او به اشتباه پاس به یار تیم حریف بدهد خطاست.

محسن رضایی موحد در دی ۱۳۹۷ گفته:

باسلام سوالی داشتم بنده داور فوتسال هستم دربازی هنگام زدن کرنر بازیکن هم دسته مستقیم ضربه کرنر را وارد دروازه خودشان کرد ومن اعلام ضربه کرنر به نفع حریف کردم ایاتصمیم من درست بود یا نه واین را هم می دانم می شود از ضربه مستقیم
کرنر به حریف گل زد

Rtin در بهمن ۱۳۹۷ گفته:

میخواستم بدونم در ضربات پنالتی اگر بازیکنی اخراج شود ضربات پنالتی چگونه ادامه پیدا میکند؟

سیدسعید در بهمن ۱۳۹۷ گفته:

سلام خسته نباشین.
آیاخطاهای نیمه دوم فوتسال اگربازی به وقت اضافه کشیده شودمحصوب میشودیانه خطاهاصفرمحصوب نمیشن؟

ناشناس در بهمن ۱۳۹۷ گفته:

سلام خسته نباشی،ببخشید اگر یک بازیکن به صورت داور ضربه بزند وکارت قرمز دریافت کند،آیا داور حق سع بر صفر اعلام کردن بازی را دارد؟

ناشناس در بهمن ۱۳۹۷ گفته:

مسابقات فوتسال:
چنانچه تیمی در حین مسابقه نسبت به بازی،داور،کادر مقابل،تماشاگران یا به هر دلیل دیگری بازی را ترک نماید بازی در همانجا پایان می یابد و نتیجه با سه امتیاز و تفاضل ۵گل به نفع تیم مقابل و گزارش بازی برای بررسی به کمیته انضباطی ارسال میگردد تا نتیجه نهایی.
چناچنه تیمی از بازیکن متخلف در بازیهای قبلی استفاده نموده و در صورت اثبات نتیجه تمام مسابقاتی که با آن بازیکن انجام داده است باخت حساب میشود و امتیازات به دست آمده کسر می گردد.
اگر تیمی از یک گروه که بازیهی قبلی خود را با تفاضل بالا باخته باشد و در بازی آخر حاضر نشود اگر دلیل موجهی داشته باشد باید بررسی شود در غیر اینصورت به منزله ی انصراف از مسابقات بوده و تمام بازیهای آن تیم حذف می گردد.

Mohsen در بهمن ۱۳۹۷ گفته:

باسلام در بازی فوتسال بازی یه ضربات پنالتی کشیده شد و یک تیم ۳ضربه گل نکرد وتیم دیگر ۲ضربه گل کرد و داور به اشتباه اتمام بازی اعلام کرد رای بازی به چه صورت میشود تکرار پنالتی ها یا ادامه انها با تشکر

امید در بهمن ۱۳۹۷ گفته:

سلام اگر در فوتسال پنالتی وسط بازی بشه وقتی میخوان پنالتی بزن (پنالتی برگشت داره) به یار خود رو به جلو پاس بده و یارش به جلو بیاد و شوت کنه به داخل گل ایا گل میشه یا نه

مهدی رضا ویسی در اسفند ۱۳۹۷ گفته:

با سلام میخواستم بدونم خطاهای هند بازیکنان و درباریان چند ضرب هستند ؟ و اینکه آیا هر خطایی غیر از هند و پای به عقب به گلر و خطای چهار ثانیه ضربه ازاد مستقیم به همراه دارد و یک ضرب هستند ؟

مهدی رضا ویسی در اسفند ۱۳۹۷ گفته:

دروازبان به اشتباه درباریان نوشته شده عذر میخوام

سید جمال بابایی در اسفند ۱۳۹۷ گفته:

با عرض سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم اگر بازیکنی از روی عمد به دروازه خودی شوت بزند دروازبان توپ را با دست میتواند بگیرد یا خیر قانون در این مورد وجود دارد یا نه

نام شما:
ایمیل:
سایت: